Eesti uudised

Miks ei võta taaraautomaadid vastu klaaspurke ning veini- ja šampusepudeleid? (32)

Jane Saluorg, 2. märts 2016 11:22
Foto: TIINA KÕRTSINI
Kõik, kes on mõnelgi korral taarakotte tagastuspunktidesse tarinud teavad, et veini- ja šampusepudelite, klaaspurkide või näiteks Lätist ostetud õllepurgi eest keeldub automaat raha andmast. Miks?

Eesti Pandipakend OÜ tegevjuhi Rauno Raali sõnul lähtub osaühing oma tegevuses pakendi- ja pakendiaktsiisiseadusest, mis määratleb pandi alla kuuluvate joogipakendite liigid. Pakendiseaduse kohaselt makstakse tagastusraha ehk panti õlle, vähese etanoolisisaldusega (alla 6%) alkohoolse joogi ja karastusjookide klaas,- plast- või metallpakenditele.

Raali sõnul on just eelmainitu üks põhjustest, miks taaraautomaadid ei võta vastu veini- ja šampusepudeleid. "Lastešampus, alkoholivaba šampus ja lahja alkoholi kategooriasse minevad tooted nagu siider on seepärast pandi all, et ta kuulub seaduses pandi all määratletud tootekategooriasse, tegemist ei ole kange alkoholiga. Kange alkoholi piir algab 6% seadustes määratletu kohaselt," sõnas Raal.

Hea küll. Kuid miks ei aktsepteeri taaraautomaadid klaaspurke, mille puhul etanoolisisaldusega justkui probleeme pole? Raal selgitas, et supipurkide liitmisele pandisüsteemiga oleksid tulenevalt kaupluse hügieeni nõuetest suure tõenäosusega vastu jaemüüjad.

"Nimelt ükski tagastuspunkt ei kuulu Eesti Pandipakendile, vaid iga tagastuspunkt on konkreetse jaemüüja oma ja tema hallata. Ka täna on ju tagastuspunktides pahatihti lõhn üleval, mis tuleneb paratamatult pakendite sisse jäänud joogi jääkidest (õlu, coca-cola, jne), kuid see lõhn ja seonduv hügieen ei ole võrreldav näiteks supipurki jäävate toidujääkide käärimisprotsessiga ja seonduvaga," kommenteeris Raal.

Raali sõnul ei saa jääda lootma, et inimesed tühjendavad ja loputavad purgid enne automaati toomist ära. Juba joogipakendite puhul on täna probleemiks veerandi ulatuses täis pakendid, mis on taaraautomaati sisestatud ja tekitavad nii masina töös tõrkeid. 

"Kõige hullemad on mõned ajaloolised juhud, kus pandipakend on pärast tarbimist rännanud garaažiriiulile värvijäägi hoidmiseks ja siis mingi hetk siiski otsustatud tagastada. See kahju, mis tekitatakse taaraautomaadi pressile sellisel kujul, tähendab jaemüüjale paari päevast taaraautomaadi seisakut ja tõsist remonti," ütles Raal.

Raal ütleb, et taaraautomaat ei võta vastu ka näiteks Lätist imporditud taarat seepärast, et pandisüsteem on riigipõhine. Turule paneku hetkel makstakse pandisüsteemi tagatisraha, mida siis pakendi tagastamisel makstakse edasi tarbijale. "Väljastpoolt Eestit ostetud pakendite pealt pole Eesti tagatisrahasüsteem saanud tagatisraha, mida välja maksta."

Eesti Pandipakend OÜ on Keskkonnaministeeriumi poolt volitatud tootjavastutusorganisatsioon. Seega pole Eesti Pandipakend OÜ pandi - ja pakendiaktsiisiseaduste looja ega haldaja, vaid järgija.