Eesti uudised

TV3 VIDEO | Ansip: Odini sõdalastest on kukesamm roheliste mehikesteni (148)

LISA KOMMENTAAR

saatuse iroonia 27. veebruar 2016 19:20
Pogrommimeistri tugev esiletulek peaks meid kõiki tähelepanelikuks tegema. Kaose tekitamine ja selle jõuga mahasurumine juhib eemale päevakohastest probleemidest ja annab võimaluse fookusesse tõusta kangelasena. Ja kaost ei tekita putini rohelised mehikesed ega Odinlased, vaid tänased ’juunikommunistid’ juhituna eelkõige ilvestest korraldades provokatsioone. Hea võimalus on provokaator Odini rõivastuses korraldamas räiget sigadust.
SEE ONGI ANSIPI ÄHVARDUSE REAALSUS!
Tuletame meelde Eestimaa suurimat ’häbiplekki’ – Vao „põlengut”.
Kes lõi lokku – ilves; kas ’süütaja tuvastatud’ - provokatsiooni korral pole see vajalik (niipalju erinevus putini poliitikast). Ja nüüd tulge öelge, et KAPO põgenikest midagi ei tea. Nii hõivatud ta Savisaarest ka pole :)
85767tygh 28. veebruar 2016 11:34
Rohelised on igal juhul etemad,kui mustad natopabulased.
See on 27. veebruar 2016 18:22
Huugo 27. veebruar 2016 17:23
Iga endastlugupidav endine komsomolisekretär peaks teadma, et hundikoeri kartsid nii riigivaenlased ja kardavad tulevad moslemid mõne vana juroopa riigi kodanikud. Komsomolisekretärid Brüsselis või kohaliku künka otsas - sellest vast see Andruse kartus-:)
Clat 27. veebruar 2016 16:09
Ainult surnud kommunist on hea kommunist.
TOM 27. veebruar 2016 15:36
kommunist pidagu löuad ja kadugu siberisse -venemaale!
copy 27. veebruar 2016 15:32
Kuidas kulges nende elu töökohal, kes käisid 24. veebruaril 1988. aastal Tammsaare juures pidamas EV 70. aastapäeva? Mis juhtus nendega, kes käisid 1988- 1990 augustis Hirvepargis? Siis olid kõik KGB fotodel ja videos. Rajoonide KGB ohvitserid käisid Tallinnas oma musti lambaid ära tundmas ja siis hiljem jätkus neid kommentaare ka neile, kes oma naha olid turule viinud. Mida te arvate, kuidas käitusid karjeristidest kommunistid, asutuste juhid. Muud ei kuulnudki, kui lahti lasta ja lahti lasta... Mida teevad need, kes siis kaotasid oma töö ja täna näevad, kuidas juba nende pojad on suured ärimehed. Kuidas isale see varandus näppude vahele jäi, sellest ei räägita. Parteikomiteede I sekretärid said endale isegi piirivalveladude sisustuse...Mida te arvate, mida need seltsimehehed praegu ootavad? Ootavad, et saavad 5. kolonni koosseisus kõrisid närima... Milleks muidu need salajased relvalaod, väljaõpe jne. Mitte midagi ei ole selle 28. aastaga muutunud.
Lugeja 27. veebruar 2016 13:15
Järelikult on tegu õige asjaga, kui vana kommunist kiunub.
mnb 27. veebruar 2016 13:07

maakas 27. veebruar 2016 12:55
et need rohelised mehikesed ka tal meelest ei lähe
Aadu 27. veebruar 2016 12:53
Aaansip hirmutab rohelistega ja koertega aga eestlased on isegi punased ja Punase Ansipi üle elanud!
Antsipi suguvõsa 27. veebruar 2016 12:42
Seda teame kõik, et Ansip oli veel vahetult enne nn. "laulvat revolutsiooni" karjäärikommunist. Teame ka seda, et 25. novembril 1988 arutati EKP Tartu rajoonikomitee pleenumil 2.sekretäri valimist. I sekretär Peep Tarre tegi ettepaneku valida II sekretäriks Andrus Ansip, kuid ta kukkus isegi neil valimistel läbi. Tartu täitevkomitee esimees Robert Närska nimetas Ansipit koguni "poliitiliseks prostituudiks". Samuti on meil teada 2. veebruari sündmustest Tartus ja Ansipi kahtlane väide, et ta oli sellel päeval oma naise õe juures. Samas aga mõned töökaaslased on väitnud, et Ansip viibis sell päeval siiski rajoonikomitees ja olevat õigustanud koerte ajamist meelt avaldanud inimeste kallale. "Eesti Ekspress" andis 2007 ülevaate peaminister Andrus Ansipi komparteilisest minevikust. Peale seda keelati uurijatel isikuandmetega tutvumine ja õige pea leidis keeld tee ka arhiiviseadusse. Seega Ansipi paljastamisele järgnes arhiivide varakambrite sulgemine! Vähem teame aga seda, et Ansip teenis poliitohvitserina (zampolit) Punalipulises Balti Laevastikus. Zampolit oli komandöri asetäitja poliitalal. Poliitkomissaaride ametikohad kuulusid KGB alla ja olid tihedalt seotud eriosakonnaga - KGB sõjaväes. Samuti seda, et 30. november 1978. oli Andrus Ansip protokollijaks parteikoosolekul, kus Jüri Kukk komparteist välja heideti. Parteist väljaheitmine tähendas siis ka kindlasti inimese järgnevat represserimist. Vahel tundub lausa, et Andrus Ansip vihkab eestlasi ja siin tuleb otsida põhjust tema perekonna ajaloost, toon vaid ühe näite. Tema sugulane Heirich Ansip oli veendunud kommunist ning NKVD koputaja. Saksa okupatsiooni ajal hukati H. Ansip kui kommunist. Niisiis, A. Ansipi suguvõsas oli tulihingeline kommunist. Sama teed jätkates tegi Ansip algul karjääri kommunistlikus parteis ja nüüd on ta andunud neomarksistliku E Liidu teener, ning eesti rahva hukutaja loodavas Euroopa Ühendriikides. Mida teha siis sellise peaministriga? Näiteks Euroopa Kohus rõhutab, et Eesti oli 1944–1991 N Liidu poolt okupeeritud. Sellega kinnitab Euroopa Kohus Eesti inimsusvastaste kuritegude uurijate seisukohta, et inimsusvastaseid kuritegusid võidi sooritada kogu N Liidu okupatsiooni vältel, ka 1970-ndatel ja 1980-ndatel aastatel. On vist viimane aeg hakata neid kuritegusid uurima. Kahetsusväärne on ka see, et meie seadusandlus ei näe ette inimsusvastaste kuritegude eest postuumset süüdimõistmist. Näiteks Arnold Meri on surnud õige mehena, sest kaua sihilikult venitatud kohtuprotsess jäi lõpetamata ja suurmõrtsukat Idel Jakobsoni ei jõutud üldse kohtu alla anda. Heirich Ansip (mõisteti poomissurma) sai aga õiglase karistuse kätte.
http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2013/03/matti-ilves-andrus-ansipi-ja-tema.html
Kas Andrus Ansip oli KGB agent? 27. veebruar 2016 12:20
" Atsipi vihakõned " läbi aegade 27. veebruar 2016 12:13
Koerad lastakse lahti
Jaak Kalm on nõus rajoonikomitee pleenumi saladust Ekspressile selgitama. Ametliku kandidaadi läbikukkumine oli nii ebatavaline sündmus, et see äratas komparteis suurt huvi.
Kalmu jutu järgi külastas 1988. aasta lõpus Tartu KEKi koos kohaliku parteitöötaja Maie Nisuga keegi venelane Moskvast. Too tähtis ametnik tundis huvi, miks Ansipiga niimoodi käituti?
“Ütlesin talle, et minge sinna Moskvasse tagasi, tehke päeval tööd nagu meie ja kui õhtul aega üle jääb, siis tegelge kultuuriga. Meil KEKi saalis harjutasid parajasti rahvatantsijad.”
Ansipi läbikukutamiseni viinud sündmused algasid Kalmu versiooni järgi 2. veebruaril 1988. Sel päeval pidasid rahvuslased keelust hoolimata Tartu rahu aastapäeva.
“Läksin õhtul Riia tänav 15 “halli majja”, mille teisel korrusel oli parteikomitee ja kolmandal täitevkomitee (tänane maavalitsus – EE).”
“Tänavatel olid läbipaistvate kilpidega miilitsad. Neil olid rihma otsas koerad, taamal paistsid tuletõrjeautod ja veekahurid.”
“Nägin aknast pealt, kuidas miilits lasi tänaval koerad lahti. Noored jooksid eest ära ja hüppasid üle aia.”
Kui Kalm läks täitevkomitee esimehe sekretäri ruumi, leidis ta eest aseesimehe Robert Närska.
“Närska ja Ansipi vahel oli puhkenud tüli. Närska rääkis kohe kõigile edasi, mida Ansip oli talle parajasti öelnud.” Närska on endine siseminister ja endine Keskerakonna liige. Täna on ta kohtu all süüdistatuna riigi rapsiõlitehase Werol vara hoidmise nõuete rikkumises. Närska ennast süüdi ei tunnista.
Tema versioon 20 aasta tagustest sündmustest on järgmine: “Vaatasin aknast, kuidas noored demonstrandid keerasid Riia tänavalt Pälsoni tänavale (praegu Pepleri – EE). Ülikooli ühiselamute kohalt olid tänava sulgenud kaitsekilpide ja koertega miilitsad.”
“Noored hõikasid mingeid loosungeid. Kui nad olid täitevkomiteest möödumas, lasid miilitsad koerad lahti. Lapsed põgenesid üle aedade, koerad kannul.”
“Ma ei pannud tähele, kui minu juurde oli tulnud Ansip. Ta hakkas kohe arvustama miilitsate tegevust, öeldes, et koerad oleks juba varem tulnud demonstrantide peale lahti lasta.”
“Sest see, keda koer korra näksinud on, see enam tänavale ei tule. Need on täpselt Ansipi sõnad.”
Närska väitel viibis ta tol hetkel Ansipiga kahekesi. Veel samal päeval teavitas ta jutuajamisest kolleege ja tuttavaid.
http://ekspress.delfi.ee/kuum/mida-tegi-peaminister-ansip-20-aasta-eest?id=69144717
saatuse iroonia 27. veebruar 2016 12:08
Meenutame. 2012 naeruvääristas Ansip Riigikogu infotunnis parlamendisaadikute võltsimisvastast kaubanduslepingut ehk ACTAt käsitlevatele küsimustele vastates nii küsijaid kui kõiki ACTA vastaseid. Sinna juurde kuulus sõnakasutus fooliummüts ja seemned.
Tänu suure hulga inimeste vastuseisule euroopas ja kohapeal Eestis, Euroopa Liidu pealesurutud poliitika läbi ei läinud. Muideks reffidest oponeerisid Ansipile Ojuland ja Gräzin. On’s see saatuse iroonia või ’suur kohastumisvõime’, aga täna on Ansip Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu asepresident. Nüüd mehel häbi interneti püsiühenduste loomise tasemest Eestis...
Täna naeruvääristab Ansip eestlasi omaalgatuslikke kaitsesalkade loomise eest.
Kas ajalugu kordub? Kui kordub, siis kaua eestlane laseb limukatel end esindada???

arvaja 27. veebruar 2016 11:19
Need rohelised mehikesed on juba meie rohelised. Mõistan Ansipi muret, kardab et Odinlased muutuvad nii suureks ja tugevaks, et korraldatakse erakorralised valimised ja tema 24 000€ palk kaob ära.
Miks koalitsioon muretseb Odinlaste pärast, kui siin ei ole pagulasi ja ükski ei taha siia tulla.
Tappa antakse ainult pagulastele. Võtke rahulikult Toompe töllakad.
järeldus 27. veebruar 2016 10:51
Vastamiseks 10:24- le. Isegi siin ei saa läbi ilma Vene kaardita! Kui süüd Venemaalt otsida, siis vast sellest, et too andis Eestile iseseisvuse tagasi, mida ilmselt paljud poliitikud pole tahtnud, egas nad muidu siis Venemaad igapäevase märklauana ei kasuta
Vanasõna 27. veebruar 2016 12:12
Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta!
Mõnda asja oleks kasulik meenutada, kuigi see vahest ehk paljudele ei meeldiks. 1989 - 1991. Lääne poliitikud vibutasid Eestile sõrme ning noomisid. Et Ärge sonige Ersti iseseisvusest, ärge lõhestage Gorbatšovi algatatud demokraatiat. Toetage parem jäägitult Venemaa progressiivseid jõude. Eriti kritiseerisid meie iseseisvuspüüdeid millegipärast hõimuvennad-soomlased. Õigemini nende juhtpoliitikud, kel olid Kremliga head suhted.
1991. augusti lõpp. Taasiseseisvumine on välja kuulutatud, kuid peale väikese Islandi ei taha seda eriti keegi tunnustada. Kõik venitavad millegipärast. Sest lääne suurriigid ei tea veel, kuidas reageerib sellisele sammule Moskva. Nad ei soovi endale mitte mingeid komplikatsioone kaela. Alles seejärel, kui Jeltsin on Venemaa poolt Eesti Vabariiki tunnustanud, pääseb asi nagu paisu tagant. USA. Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa jn.e.
jüri 27. veebruar 2016 13:00
Lisan juurde veel ühe fakti , millest küll püütakse delikaatselt vaikida.
1918 tunnustas esimese riigipeana Eesti iseseisvust V.Lenin.
pealtnägija 27. veebruar 2016 10:46
Uskumatu, et nii kogenud poliitik paiskab mõtlematuid fraase avalikusele. Järelikult pole Ansipi jaoks prioriteediks kodaniku ühiskond oma algatustega . Eos hakatakse maha tegema liikumisi, mis vennasvabariikides on end juba õigustanud vägivallatsejates bandiitide suhtes.Laske Eesti odinlastel hakata tegutsema ,kui selleks tuleb aeg ja siis hinnakem nende osa ühiskonna sanitaridena. Naeruväärt on kasee kui kordame mantrat mõnest sajast pagulasest aastas, kui iga aasta võtame vastu kaks tuhat inimest, kellest suur osa on mustanahalised, mis esmajoones Tallinna tänavapildis on nähtav .Näiteks TTÜ ühiselamutes peale üliõpilate elab arvestatav hulk perekondi oma lastega jne. , kel pole õppmisega mingit pistmist
VANAEMA MAALT 27. veebruar 2016 10:42
Meie enda mehikesed on Ansipi väljaõpetatud marukoerad, iga hetk valmis rahvale kõrri kargama,kes ennast päästa püüab. Arusaamata,et rohelistest hullemad on tõmmud mehikesed meie laste ja lastelaste kallal.Euroopa sunnib neid siia võtma, see pole ammu enam saladus,rääkigu padupunane mehike , mida tahes.TARTU mäletab Ansipi koeri tänagi veel, kes tal hingesopis valmis tegudeks nüüdki.
27. veebruar 2016 10:32
Antsip kah kapist välja kraamitud ütlema.
Need Odinlased ongi ette nähtud roheliste mehikeste maaletoojateks - maskeeringuks 27. veebruar 2016 10:24
Hea kahvel idiooootidele
10:24 27. veebruar 2016 11:09
Rohe-puna-roosa mehike on rääkinud.
Andrus-Taavi & Co 27. veebruar 2016 10:17
Lendavad eralennukiga kõrgelt, neile paistab sealt elu nii ilus siin maal, migrante sealt kõrgelt ka vaevalt märkab. Minge Ikla piirile siis näete palju neid sealt igal ööl üle tuleb. kohvikud kubisevad mitte rohelistest kardetud mehikestest vaid hallidest ja pruunidest. Ja nimedeks neil ei ole mitte Volodja või Ivan, nimed neil Abdul, Rahman, Mohhammed Ibragim jne...
Neid on tohutult! 27. veebruar 2016 10:29
Jämejalas mehed rääkisid, et igas Viljandi ja Tallina kohvikus on neid sadu!!! Saaremaal pole valget inimest tänaval enam ammu nähtud! Ka Seewaldis teatakse, aga valitsus varjab. Lehte pannakse pilte, kus tänaval on valge mees, tegelikult enam ammu pole. sanitar võib tõendada!
Saarlane 27. veebruar 2016 10:43
Kelle huve teenib see provokatiivne pläma?
IKLA piiripunkt 27. veebruar 2016 10:52
Mis pläma, sa mine vaat milline rongkäik sealt tuleb! Üks ots on pea Riiani välja!
10:29 on, on 27. veebruar 2016 11:06
Seewaldis puhuvad üldse teised tuuled,keda see huvitab?Või oled valitsuse punaste mehikeste toapoiss, pepupruun silmeees,millest värvipimedaks jäänud.IGALE OMA, head paranemist alzheimerist,kuigi see on võimatu. Muide, Tallinnas on neid tõesti aga Tallinas ei tea,sellist linnagi Eestis ju pole.
Seda et 27. veebruar 2016 10:03
Tvs oli juba küsimus,et kas rahvas pooldaks seda et Ansip uuesti peaministriks saaks.Kahjuks ei näinud palju neid pooldajaid oli.Samuti oli TVs uudis,et Norras moodustati Odini patrullide vastu ISISE patrullid.Nii,et varsti läheb andmiseks.Öeldakse,et tark õpib teiste vigadest aga loll kordab teiste vigu.Ja paraku nendest lollidest meil puudu pole.

taat 27. veebruar 2016 09:59
olen jõudnud järeldusele et ei pea neid rohelisi mehikesi kartma vaid ikka sinimustvalgeid,,need ju selle eesti hävitavad
eit 27. veebruar 2016 10:53
Just nii ongi, igakord on seda teinud oma tuulelipud-ajalugu kordub.Üks nendest lällab siingi igapäevaselt, parim selle tegevuse varjamiseks on rünnak.Ansipi marukoerad kuivtreeningul, et õigel momendil rohelistest punaseks jälle moonduda ja poolduda.
Mikä Ruumis 27. veebruar 2016 09:17
kgb rottidele see ei meeldi, mis.
JUSS 27. veebruar 2016 09:14
Muidugi, ka mina näeksin parema meeelega korda pidamas meie riiklik politseid. Arvukat, hästi väljaõppinud ning kiiresti reageerivat. Kes tunnevad seadusi. Kuid kahjuks on see vaid unistus. Vaat et iga minister või peadirektor on püüdnud politsei pealt kokku hoida, politseinikke koondanud. Ja tulemus? Läbi ööpäeva töötavaid politseijaoskondi võib vaat et juba sõrmedel üles lugeda. Teistest on saanud vaid tööpäevadel, kelle 8-st 17.ni tegutsevad konstaablipunktid. Patrullide arv on kokku kuivanud. Praktika näitab, et kui kusagil midagi toimub, tuleb väljakutse korral patrulli kohale saabumist vaat et paar tundi oodata, eriti just ääremaadel. Politsei isikkoosseis on kokku kuivanud. Töötajaid jagub veel vaid kabinettidesse, paberitöö tegema. Ning ka veel maanteede äärde passima. Kiirusi või juhtde joovet mõõtma. Mujal? Maal tuleb kohati 1 konstaabel kolme valla kohta. Usk et politsei aitab, kui vaja? Meie rahakad ja praktilised inimesed seda millegipärast enam eriti ei looda, nemad pigem eelistavad eraturvafirmasid. Ja ka seegi näitab midagi. Seega, mis siis üle jääb?
150-200 aasta eest oli Metsikus Läänes šerifidest suur põud. Kurjategijad tundsid end karistamatuna. Ja kuidas reageeris elanikkond? Eriti näiteks kullakaevanduste piirkondades, mis lindpriisid eriliselt ligi tõmbasid. Elanikud reageerisid niiimetatud vigilantide patrullidega, lintšikohtutega. Sest loodus tühja kohta ei salli ning kunagi saabub moment, kus rahvas hakkab end ise kaitsma. Vahest viitab ka too odinlaste populaarsus sellele, et politseid on juba liialt palju ära koondatud? Et selle võimalused ei vasta tegelikele vajadustele. Et inimesed tunnevad end kaitsetuna ja on hirmul.
alf 27. veebruar 2016 09:14
Tore Unzip. Kõik need ,kes Odini sõdalaste vastu on ,seega oma rahva vastu, saab üles kirjutatud nimekirja ja õige aja saabudes peavad nad ka vastutust kandma.
Tubli 27. veebruar 2016 09:37
Küüditatavate nimekirjad varakult valmis teha, et hävituspataljonid saaks kohe pihta hakata. Rus delfist hea lugeda, mis tsuhhidega teha tuleb. Tundub, et 1940 ja 1949 saite vähe eestlasi tappa, eks nüüd vast saab rohkem , kui nimekirjad varakult valmis?
to 09:14 27. veebruar 2016 09:46
Ähvardus? See kommentaar on provokatiivne. teadagi, kelle see lõppkokkuvõttes kasuks ja õigustuseks tuleb. Või on kirjutajal kõrvade vahel mingi tühjus.
9:46loeme sinu ädvardused kokku,neid on sadu 27. veebruar 2016 11:16
Ja sinu ähvardused eestlased trellidetaha, ahju ja jumalteab kuhu...MIS SEE SIIS ON???Sõim, sõim iga jumala päev,sul pole kõrvugi, kus vahel midagi olla võiks.
? 27. veebruar 2016 12:17
Kuidas mõningad vaakumajud siin ei taipa, et ähvardades ning räusates mängivad nad ise võimul olijatwle trumbid kätte. Annavad hea ettekäände igasugused rahvaliikumised kuritegelikeks ning terroristlikeks kuulutada ja ära keelustada. Või esinevad mõned provokaatrid ekstra marurahvuslike loosungite all, et seda diskrediteerida?
to alf 27. veebruar 2016 10:36
Sellised provokatiivsed praalimised annavad võimudele hea ettekäände sellised liikumised juba eos likvideerida. Nõme praalimine on sel juhul lausa taevakingitus, õigustus.
alf 27. veebruar 2016 16:39
See ei ole praalimine vaid fakt. Ainult kommunistid ja nende sabarakud on Odini sõdalaste vastu. Seda rahvaliikumist ei saa keelata, ainult argpüksid ja nahahoidjatest pugejad on rahva tahte vastu. Normaalsed inimesed ei taha siia pagulasi-terroriste, ei soovi kooseluseadust, ei soovi reeturlikku piirilepingut venemaaga. Kui Sa sellest aru ei saa ,siis oledki imbetsill.
to alf 27. veebruar 2016 18:30
Kaugdiagnooside panel ja imbetsilliks sõimamine ei näita just kuigi head vaidlusoskust. Millest järeldad, et mina neid pagulasi siia ootan? Või kooseluseadust, millest ma pole sõnagi kirjutanud? Odini sõdalased on rahvaalgatus, omaalgatuslikud turvamehed, avaliku korra kaitsjad. Mitte aga mingid haidukid, kättemaksjad või nimede üleskirjutajad. Et kedagi tulevikus karistada, nagu sina bravuurikalt kuulutasid. Kes neile seda funktsiooni omistab, see heidab liikumisele halba varju, kompromiteerib seda. Ja annab valitsusele hea ettekäände odini poisid mingiteks bandiitideks tembeldada ning jõuga laiali saata. Mängib argumendid kätte. Kuidas sa seda ei taipa? Või taipad äkki ülihästi? Esimesel juhul tuleks oletada arengupeetust ja madalavõitu IQ-d, teisel aga teadlikku provokatsiooni.
alf 28. veebruar 2016 08:21
Tore on. Asjadest arusaamine on ilmselt tugevalt raskendatud. Võimalik psüühiline hälve ja hariduse puudulikkus on mõjutanud näha ja mõista ümbritsevaid protsesse. Esmalt võiksid selgeks teha elementaarsed sõnamõisted , mida need sisuliselt tähendavad ja neid teadmatusest mitte loopida. Dogmade kordamine ja oma ütluste sisuline mittemõistmine ongi ainult imbetsillidele kohane, rääkimata IQ tasemest. Kahjuks on teisigi targutajatest nahahoidjaid ja pöidlalutsijaid , õnneks siiski vähemuses, kes ei oska ise mõelda ja aru saada , mis toimub. Sellised lambapead on hea tööriist valitsusele ja Eesti põhiseadus ei keela seda olemast.
to alf 28. veebruar 2016 09:54
Vägagi haritud inimese jutt seekord. Märksa kõrgemal intelligentsemal tasemel kui näiteks 27. kuupäeval kell 09:14. Kus tookord lõi välja inimeste robustne lahterdamine ning must-valgeks jaotamine. Ähvardus teisitimõtlejate nimekirjadesse üles kirjutamiseks ja hilisemaks "õige aja saabudes" karistamiseks. Kui eilne artikkel viitas pigem puudulikule haridusele, siis praegune lausa kõrgelt haritud intelligendile. Kummaline metamorfoos. Ja kummaline seegi, et nii taiplik inimene ei taipa seda, et eilset viisi lahmides ning ähvardades mängis ta sisuliselt argumendid kätte neile, kes on huvitatud odinlaste keelustamisest. Mida sellest järeldada?
ansipile 27. veebruar 2016 09:14
Soovitan kanda fooliumist mütsi, see aitab roheliste mehikeste hirmu vastu
kristlane,adventist 27. veebruar 2016 09:08
Näksip pabistab,jube kuju ja kõik tema punaoravad,fui.Kesikud ja irlid ka nõmedad,puhta massooni kari,tolerantsed põrsad kõik.
Andrus (andrus2000@gmail.com) 27. veebruar 2016 09:07
Mõistus pole omateha. Ma usun, et ühel päeval on nii ansip kui tema järeltulija rõivas trellide taga, aga võib-olla on ka surmanuhtlus taastatud ja saab eesti rahva kallal genotsiidi toime pannud seltsimehed maha lasta!
politruk&koerad 27. veebruar 2016 08:51
vanal politrukil on hirm nahas,aga vahet pole,kes su üles leiavad ja sulle kitli peale annavad,punarott,kas siis rohelised mehikesed või odini sõdalased.

Riho 27. veebruar 2016 08:48
Hirm paistab suur olevat, vanal vist päts juba püksis.Äkki hakkab keegi Eesti hävitusplaani segama või mis,koerapoiss.
uri 27. veebruar 2016 08:25
Läänes on loodud samasuguseid liikumisi ja ka spontaanselt on sündmuste käigus moodustatud noortest meestest gruppe kes püüavad valitsuste tekitatud kaoses korda luua. Kas seal on ka rohelised mehikesed kukesammu kaugusel? Kui Venemaa kedagi rahastab siis lääne võimurite immigratsoonipoliitikat. Võib öelda, et rohelised mehikesed juba istuvad Toompeal ja Brüsselis...
Tere moderaator. 27. veebruar 2016 08:15
Sa plokid minu arvamusi ja juba täna kahte. Ole kena ja kirjuta, kelle käsk see on?
inimene 27. veebruar 2016 08:13
Ei oska nendest sõdalastest midagi mõelda. Näen aga, et need, kes meile aastaid valetanud millegipärast neid kardavad.
Paistab, et need sõdalased rikuvad meie valitsejate plaane. Millest muidu see kisa.
Ma ei oska arvata nendest sõdalastest suurt midagi. Kaldun arvama, et kui meile valetajad neid halvustavad, on nad õiged inimesed. 27. veebruar 2016 08:10
Ansip räägib meile jälle kuke sammust. Mõned aastad tagasi pidime jõudma maailma viiendaks rikkamaks riigiks. Selleni pidi ka olema kuke samm. Oleme ju tegelikult taguotsas ja ka viimaste hulgas
Mooses 27. veebruar 2016 08:17
Kas sputnikust või TTVst kuulsid sellist joga?
moosesele 27. veebruar 2016 09:26
sputnik pole veel kohalegi jõudnud, kuid sinul ta juba meelel ja keelel
TTV ja stolitsa on 27. veebruar 2016 09:35
Kuskilt ju peavad peterburi trollid infot saama eestlaste laimamiseks.
Odin soldat 27. veebruar 2016 08:08
Elagu eliit, vene kriminaalid! Üks eesti tüdrik juba sai Ojulandi miitingul karistuse, küll saavad ka ülejäänud, kes veel natole poevad ja venelastega ei integreeru!
08:08 27. veebruar 2016 11:24
See oli islami tüdrik, kes pikisilmi rikastajaid ootab.Kardab , et odinlased selle tuksi keeravad.Paras talle, et trahvi sai, või ehk platepeale viidi,oli joogine ka.
Teraskiiver. 27. veebruar 2016 07:54
Eks seemnete söömine ole mõjuma hakanud, et ´´ mehikesed ´´ roheliseks muutuvad!
U. 27. veebruar 2016 07:49
ansip, sa oled juudas ning poliitiline laip!

kas pole kõlblik 27. veebruar 2016 07:43
1940
kaitseliit pauku ei teinud, kui siis püksi.
pagunitega mehed pauku ei teinud, kui siis püksi.
käsk on kõvem kui mehed.
äkki õpiks.
to, kas pole kõlblik 27. veebruar 2016 08:20
ei noh, miks ta kõlblik pole, mul vanaonu Walther paugutas hiljem kõvasti PRÄÄMA RABAS, juutide, mustlaste ja kommude pihta, kui õige aeg käes oli!
Juute toodi hiljem 27. veebruar 2016 09:07
sakslaste koerad- alaminimesed tapsid alguses ikka teisi eestlasi, enne, kui juute tooma hakati. Ega sakslased siis ilmaaegu neid untermenscideks kutsunud, oma rahva mõrtsukaid. Sakslane ise timukatööd põlgas.
to to kas pole kõlblik 27. veebruar 2016 11:28
kas vanaonu oli NKVD-st, perenime Te ei maininud-Gutkin, kultuuriselts "Licht"? Siis selge, miljonid vaikivad.
antiasip 27. veebruar 2016 07:33
kui 1940 oleks olnud "Odinlased", järsku oleks ansipi taolistest pääsenud. Kaitseliit ja sõjavägi vastu ei seisnud. Fakt.
kkk 27. veebruar 2016 07:32
vana kommunist pidagu lõuad
kats 27. veebruar 2016 07:25
Riigiaparatuur koos meediaga on nagunii kaotanud rahvas usutavuse, kellegi peale tahaks ikka loota.
Eks selleks peab olema rahvas ise. Õppusi tehakse ainult pagulaste kaitseks, seetõttu ei saa enam lõplikult loota, et meil on politsei. Aga kas Brüsselis on juba rohelised mehikesed, kes ka saabuma hakkavad - seetõttu ka soov sarnaneda neile oma fooliummütsiga ?
Udo. 27. veebruar 2016 07:23
Las ansipid hauguvad, karavan läheb ikka edasi!
Tutkit 27. veebruar 2016 07:19
Aga mulle meeldib,et Odini salk loodi ja juba selle pärast,et härra Antsipile ei meeldi :) Kaitseliidul saate suu kinni teipida aga Odini poistega ei saa teha midagi,sest tegu on kõige tavalistema Eesti meestega,kes soovivad,et meie naistel oleks turvalisem. Keegi ei ole midagi halba teinud,nad on ka lubanud,et nii sama ei hakka mitte kedagi tülitama ja seadustega vastuollu ei lähe,nii et millest see kisa ?
Ei imestaks kui see seltsimees 27. veebruar 2016 07:17
Kavatseks tulla tagasi ja jätkata rahvale udu ajamist ja raha koorimist.
Kokkuvotvalt 27. veebruar 2016 07:13
Eesti probleem ei ole Odinlased vaid voimul olev ostetav ja muudav sudametunnistuseta valitsus

ups 27. veebruar 2016 07:12
sina,anzzzip oledki see roheline mehike, kes eesti p....e on keeranud. kaua aega oli vähemalt sinust rahu, nüüd hakkad jälle esiplaanile trügima. äkki tahad veel presidendiks ka saada? istu seal kus oled ja hoia oma suu söömise jaoks.
Udo. 27. veebruar 2016 07:10
Las ansipid hauguvad, karavan läheb ikka edasi!
No nii vois arvata 27. veebruar 2016 07:05
Brusselis on Ansipile taiega kott pahe tommatud ja ajud korralikult ara pestud
sansipile 27. veebruar 2016 07:00
Põgenike ränne Euroopasse kestab endise hooga
arvan nii 27. veebruar 2016 06:50
see ultra pätt võiks vait olla--ajas juba siin pätiriigis olles oksele,ammugi veel praegu kui edendab kuritegevust ja korruptsiooni veel suuremalt---vanglas peaks see fooliumi kloon olema.
Heidrich. 27. veebruar 2016 06:44
Noo, kas sina juudas, oled õige mees seda ütlema? Tuleta meelde oma asjaajamisi Tartupäevilt, kommnoor Ansip.
heinz 27. veebruar 2016 06:19
ja sinusuguse mehe tegevusest on meil jäänud üks samm Eesti mahamüümisest
ODINI SÕDALASED 27. veebruar 2016 06:18
on ühed toredad poisid,kes siis kaitseb meie naisi islamistide eest?Kas Ansip ja riigikogu? Ja
õieti teeb rahvas, kes valib EKRE RIIGI EESOTSA.

leemets 27. veebruar 2016 06:04
Stagna-Andrus ja tema seaduslik poeg Kaltsu-Taavi võiksid enne Eesti 5 rikkama riigi sekka jõudmist oma suu täitsa kinni hoida kohe.
Kaks nii andetut peaministrit järjest- vaene Eesti!
"Andetud" on tabavalt mainitud. 27. veebruar 2016 06:37
Lisaks puudub ka tahe oma riigi rahvast teenida. Ehk ei meeldi teenindaja roll, ikka "peremees" tahetakse olla ja seda igas LIIDUS ja igal ajal "alati valmis".
Jan 27. veebruar 2016 05:24
Seda räägib mees,kes tunneb seda süsteemi põhjalikult
inimkonnale 27. veebruar 2016 02:13
Rahvaste kuninga ja kohtuniku au
1 Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale, kõik maailm!
2 Laulge Issandale, kiitke tema nime,
kuulutage päevast päeva tema päästet!
3 Jutustage paganate seas tema au,
tema imeasju kõigi rahvaste seas!
4 Sest Issand on suur ja väga kiidetav
ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
5 Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad,
aga Issand on teinud taeva.
6 Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees,
võimsus ja ilu on tema pühamus. 7 Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale,
andke Issandale au ja võimus!
8 Andke Issandale tema nime au,
tooge annetusi ja tulge tema õuedesse!
9 Kummardage Issandat pühas ehtes,
kõik maailm värisegu tema palge ees!
10 Öelge paganate seas: Issand on kuningas!
Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
11 Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu,
kohisegu meri ja mis seda täidab!
12 Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on!
Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud
13 Issanda palge ees, sest tema tuleb!
Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale.
Ta mõistab kohut maailmale õiguses
ja rahvaile oma ustavuses.
inimkonnale 27. veebruar 2016 02:12
Psalmid (Laulud) 96:Rahvaste kuninga ja kohtuniku au
1 Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale, kõik maailm!
2 Laulge Issandale, kiitke tema nime,
kuulutage päevast päeva tema päästet!
3 Jutustage paganate seas tema au,
tema imeasju kõigi rahvaste seas!
4 Sest Issand on suur ja väga kiidetav
ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
5 Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad,
aga Issand on teinud taeva.
6 Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees,
võimsus ja ilu on tema pühamus. 7 Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale,
andke Issandale au ja võimus!
8 Andke Issandale tema nime au,
tooge annetusi ja tulge tema õuedesse!
9 Kummardage Issandat pühas ehtes,
kõik maailm värisegu tema palge ees!
10 Öelge paganate seas: Issand on kuningas!
Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
11 Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu,
kohisegu meri ja mis seda täidab!
12 Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on!
Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud
13 Issanda palge ees, sest tema tuleb!
Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale.
Ta mõistab kohut maailmale õiguses
ja rahvaile oma ustavuses.
Gunnar Stahl 27. veebruar 2016 01:50
Tegelikult on nii, et kui kommunistid sarjavad rahvuslasi siis tuleb teadet võtta täpselt vastupidiselt, st., et Odini sõdalased hoijavad ära roheliste mehikeste tuleku Eestisse ja ka Baltikumi.
Plkk 27. veebruar 2016 01:34
Aevan ,et enesetappude arv ln ka tärseltkorgages, seni kui see valitsus
Ka sina brutus Andrus 27. veebruar 2016 01:31
Öökima ajab, vat mis.

ansipi 27. veebruar 2016 01:20
pärlitest on kukesamm jämejala patsientideni
27. veebruar 2016 01:15
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Refugee 27. veebruar 2016 02:47
JA-JAAAA.Antsupil on aeg hakata varvi muutma.Nagu noiavitsa vael saab temast punane vaepealik.
Eesti reetur 27. veebruar 2016 07:19
Mulle meenub 1980-ndate lõpust üdini punane Tartu komsomolisekretär Ansip, kes saatis verekoerad ja K-komando linna bussijaama kogunenud rahumeelsete üliõpilaste kogunemist laiali peksma...
Eesti reetur 27. veebruar 2016 07:19
Mulle meenub 1980-ndate lõpust üdini punane Tartu komsomolisekretär Ansip, kes saatis verekoerad ja K-komando linna bussijaama kogunenud rahumeelsete üliõpilaste kogunemist laiali peksma...
Eesti reetur 27. veebruar 2016 07:19
Mulle meenub 1980-ndate lõpust üdini punane Tartu komsomolisekretär Ansip, kes saatis verekoerad ja K-komando linna bussijaama kogunenud rahumeelsete üliõpilaste kogunemist laiali peksma...
Tartlane 27. veebruar 2016 08:04
Kas sa Eesti reetur kuulsid seda Sputnikust? Ma olen jah vanade kommunistide suust seda kuulnud peale pronksiööd, kui oli vaja Antsipit laimata!
Tartlasele 27. veebruar 2016 09:24
Olete vist uus-tartlane , et minevikust midagi ei tea?
8:04 27. veebruar 2016 11:31
See on uusansiplane, Sputniku kaastööline karjumas, et oma tegusid varjata.
Antsip 27. veebruar 2016 00:28
koerad tuleb kallale lasta
kivi ja seen 27. veebruar 2016 00:19
jube mees, kas ise ka aru saad mida suust välja ajad? seemnekott
mammi 27. veebruar 2016 00:17
Odini sõdurite kohta võib arvta nii ja naa. Ansipi juttu aga ei taha enam kindlasti kuulata. Reformierakond on meie rahva viinud Euroopa vaeseimate riikide hulka. Ei taha enam näha meedias seda inimest rääkimas kalapilguga tuima juttu.
Härra Anspit tuleb kiita ja ainult kiita 27. veebruar 2016 00:00
Mehelt täiesti õiged sõnad. Kedagi ei vihka meie rahva ja riigi vaenlased rohkem kui härra Ansipit... Töö kiidab tegijat !!
to 00. 00 27. veebruar 2016 00:44
Mis totakaid komme küll palgalised kirjutavad ?
kuule mammi 27. veebruar 2016 10:42
südametilgad koos alkoholiga mõjuvad psühhotroopselt ja tagatipuks ei lase magada ka.
uba 26. veebruar 2016 23:51
Enne ikka tulevad fooliumimütsikesed ja siis alles rohelised mehkesed ;)
??? 26. veebruar 2016 23:49
Et Eestis ei ole ühtegi pagulast? Vabandust, aga kes need siis seal Vaos elavad? Ja need pealinnas muidu ringi hulkuvad tõmmud mehed? Eestis ei ole muidugi veel KVOODI-pagulasi. Aga neid omal käel tulnuid on juba nüüdki üsna palju. Ja pigem võivad just sellised turvalisusele ohtu kujutada, sest nende taust on alles kontrollimata. Ja see võtab aega. Erinevalt kvoodipõgenikest, kelle tausta kontrollitakse juba enne nende Eestisse saabumist ja otsustatakse, et kas need sobib või ei sobi mitte.
Masse ei tulevat mitte kunagi? Aga need 550 pluss need omal käel saabunud, keda saab vahest märksa rohkemgi. Aga kui need noored mehed oma pered järgi kutsuvad? Oma maha jäänud naised ja arvukad lapsed (sest sealses kultuuris on peredes keskmiselt märksa enam lapsi, kui meie kultuuris kombeks on). Lõpuks ehk veel ka abi vajavad, elatanud vanemad. Ja mine tea, koos nendega tulevad ehk veel ka nende alaealised lapsed, s.o. esialgse pagulase nooremad õed ja vennad. Siis tuleb lõpuks tulijat üldarvule küll juba null lõppu kirjutada. Ja see polekski vist nii väga vähe.

tolerant 26. veebruar 2016 23:47
Pagulastest edasi kukkesamm on euroopa hävimiseni ja shaaria seaduste kehtestamisest. Reforimikatest kukesammu kaugusel on eestlaste sihikindel hävitamine ja kenotsiid.
http://www.pealinn.ee/koik-uudised/perverdid-end-koolipoisteks-valetanud-meespagulased-vagistasid-n1...
ta peaks hoopis enda rahvast kiitma, et nii ettengelikud. mitte mönitama. ja selline on meie eskndaja liidus. ta peam omasid kaitsma, mitte naeruvääristama. reeturlik käitumine 26. veebruar 2016 23:42
eestlane 26. veebruar 2016 23:39
Odinlaste - Kremli sabarakkude koht ei ole Eestis!
? 26. veebruar 2016 23:50
Aga kus on tolarantide koht?
?/ 27. veebruar 2016 06:51
Tolerantide koht on laua all, vänt suus!
Rahvamees 26. veebruar 2016 23:38
Kelle käest palka saad, selle pilli järgi ka tantsid.
appi - appi 26. veebruar 2016 23:36
Süda läheb pahaks sellise jutu peale.
Ei tea küll, kes see oli, kes Tartus 02. veebruaril 1988 koerad inimeste kallale ässitas ?
Ansip, kas see ei olnud jõhker tegu OMA INIMESTE VASTU ?
Cc 26. veebruar 2016 23:36
Vana kommunist,kardab rahvast, nojah , eks ole ikka hirm, kui omalajal tema kāsupeale kuuldavasti koerad rahva kallale aeti. Ja dks se Tartu kommertspanki kõiki oma liikmetega meenutab Ansipit tänini. Nii et hiilgavat pole seal midagi.
to Cc 27. veebruar 2016 00:08
Olin tookord ka ise seal. Olid rihmade otsas lõrisevad koerad. Raamatukogu kõrvale oli üles seatud veekahur. Spetsautole, mille klaasid olid võrdega turvatud (et kividega aknaid sisse ei löödaks) Olid kohal ka kiivrites, kilpide ja kumminuiadega miilitsad-löömamehed. Kas keegi verekoertelt pureda ka sai, seda ei tea. Sest minu nähes seda ei juhtunud. Kuid löömameest jõud olid paigutatud ka mujale, et rahvast teisi tänavaid või hoove pidi meeleavaldusele ei pääseks. Ilmselt toimusi ka puremised mujal, teiste tõkkesalkade juures,
Mehike 26. veebruar 2016 23:34
Ja siis tulevad Ansipi koerad.
Oo 26. veebruar 2016 23:31
Ansip on ka välja ilmunud ja võtab sõna. Häbi polegi, et viis meie inimeste elatustaseme viimaste hulka, ning sai sisevalimistel pettusega hääli.
to Oo 26. veebruar 2016 23:53
Mida sa siin õige räägid? Kuidas viimaste hulka? Tänu temale peame hoopiski juba üsna varsti 5 rikkaima Euroopa riigi hulka jõudma!

ips 26. veebruar 2016 23:25
no tulnukateni äkki,fooliummütsidega..
fooliummüts 26. veebruar 2016 23:17
Kui üks aus eesti POLIITIK tahab õiguskorda kaitsta, siis ta liitub rahvaga ja tal pole vaja ’tulekahju kustutada’.
to: 23:17 26. veebruar 2016 23:32
Odinlased EI OLE "rahvas"! Jätke see RAHVA nimetamine juba ükskord järele! Kirjutage ENDA nimel...!
fooliummüts 26. veebruar 2016 23:46
No sinusugustele tuleb ikka puust ja punaseks teha.
Rahva all pean silmas pesuehtsaid eestimaalasi. Ja rahvaga liitumise all pean silmas, et ansipid, rõivad, ilvesed... sõidavad eos oma otsustes rahvaarvamusest üle. Nüüd, kus arengud euroopas ja meie eestimaalaste tugev vastuseis nende poolt pealesurutud ’läänelikkele väärtustele’ tugevat pidurit on tõmmanud, vibutavad abitult näppu – nii ei tohi teha.
POLIITIK, kes rahvaga üht jalga käib, ei pea nii nõmedalt esinema.
to: 23:17 27. veebruar 2016 08:08
Ja sina oled rahvas ning enamus?
Odinlastele antakse kere peale.... 26. veebruar 2016 23:09
Norras moodustasid moslemid OMA SALKU tänavatele odinlaste VASTU! Küll meil hakatakse ka odinlaste VASTU omapoolseid salku tänavatele moodustama kui odinlased hakkavad terroriseerima eestlasi või tegutsema meie riigi ja valitsuse vastu...!
Huvitav 26. veebruar 2016 23:36
kust tulevad sinusugused ohmud?
to Huvitav 26. veebruar 2016 23:55
Kuidas sa aru ei saa ? Reformikate käest saadud raha paneb igasugu absurdi kirjutama.
Tartus on ka musti jube palju, dets - jaan tuli hulgim juurde neid.
23:09 27. veebruar 2016 11:43
Mine hakka peale oma punasalku looma, võta Ansipi koerad kõik punti, vaatame,kaugele sa jõuad?On ikka tolvaneid ilma loodud,kas oledki see karvaste ootaja,kes politseipoolt ära viidi? Kangesti seda moodi,said ise juba kerepeale.
Jutt või asi. 26. veebruar 2016 23:05
Terve Tallinn on pabulasi täis.Ma ise poes tööl ja näen neid musti,punasid ja igat marki elukaid jne.
7.päeva adventist 26. veebruar 2016 23:14
Jah,Ansip valetab,et Eestis pole pagulasi ja kes siis Vaos elavad jne?
to: 23:05 26. veebruar 2016 23:33
Ja VENE pabulasi on kõige ROHKEM!
Neid lausa 300000 27. veebruar 2016 00:02
Kuid need odin-krimkade kamraadid
pontius 27. veebruar 2016 07:26
kohe näha refi kontoorast on toladele kommeteerimis käsk antud !
23:33 alustab kell 00:05 ja lõppu veel pole... 27. veebruar 2016 11:50
Seewaldi hulle on punastel ennegi õnnestunud endaheaks tööle värvata.SÖÖB JA SALGAB,ise kõigesuurem punamehike.
7.päeva adventist 26. veebruar 2016 23:05
Kaval massoon tegi oma pronksiööga karuteene eestlastele,venelased siiani leilis.
viimase päeva adventist 7.-le 27. veebruar 2016 02:27
Aljoša kuju äraviimine oli ainuõige liigutus. Mälestusmärk on ikkagi tundmatule sõdurile, selle koht on kalmistul.
Ja seda pronksööd oli surmkindlalt ka vaja. See näitas, et Talgorod ei saa oma pööbliga iseseseisvalt hakkama, Eesti peab appi tulema.
1/3 mürgeldajatest olid muuseas eestlased, piinlik fakt Eesti jaoks, aga mitte Tallinna jaoks jestesvenno.
Tule 26. veebruar 2016 23:05
taevas appi kui rumalat juttu see vana kommu ajab.Aga samas järjekordne tõestus, et võimulolev jõuk kardab oma kodanike rohkem kui moslemitest migrante.
26. veebruar 2016 23:00
Meeletult ikka kardavad rahvast ja kõike mis pole ladviku kontrolli all.
to: 23:00 26. veebruar 2016 23:35
Odinlased ei ole RAHVAS! Krimkade ja kurjategijate bande! Ja neid ässitavad veel üles EKRE ja KE oinad!

26. veebruar 2016 22:55
Rohelisi mehikesi on sellise mõtteviisiga poliitikutel teisigi...
http://www.souz.co.il/israel/read.html?id=583
7.päeva adventist 26. veebruar 2016 22:52
Odini sõdurid pole mingi probleem,aga vaat kui Narva saata pagulasi ja nad seal halvasti käituvad ja narvakatel jõud üle ei käi,siis on narvakatel moraalne õigus kutsuda appi jõetagust riiki.
Vasjok 26. veebruar 2016 23:02
Enamus odinlasi on ka puudinlased.
to: Vasjok, 23:02 26. veebruar 2016 23:37
Odinlased ongi Kremli poolt palgatud kurjategijad ja Eesti riigi vastased!
to 23. 37 27. veebruar 2016 00:01
Palgalistel ikka kogu aeg üks ja sama jutt.
! 27. veebruar 2016 00:24
Juba dr. Goebbels teadis rääkida, et kui ühte ja sedasama jama pidevalt, lõputult korrutada, siis lõpuks jäädaksegi seda uskuma.
Samuti on 26. veebruar 2016 22:50
kukesamm jänkisöduritest isise vöitlejateni, kellega nad koostööd teevad . Odinlased vene söjaväega aga koostööd ei tee. Huvitav,et suure mäluauguga inimesele ikka ja jälle venelased meelde tulevad ja kelle hyvanguks Ansip koerad demonstrantide kallale ajas. Tundub ,et endine leivaisa pole ununenud.
7.päeva adventist 26. veebruar 2016 22:49
Pigem on Merkeli pagulaspoliitikast üks samm Kölni sündmustest Eestis.
26. veebruar 2016 22:49
Kommenteeri ennast! Kevad tuleb nii või naa roheline! Foolium müts ja seemned valmis?
PIKK 27. veebruar 2016 01:28
Sinusuguse jaoks ju vaid 5.a parimate hulka
said tankisti enda asemele,et ise jälle hääd meie kõikide raha ja vilju maitsta ,mida sa ei kuijutaks ettegi kui raske seda teile teenida on