Eestlasest laevakaitsja pärast 11. jaanuari otsuse kuulutamist vanglabussis.Foto: Alar Truu
Kristiina Tilk 11. oktoober 2017 09:31
Täna toimus Indias viieks aastaks vangi mõistetud laevakaitsjate kautsjoni arutelu. Kohtunik otsustas jätta otsuse kautsjoni lõpliku tegemise osas hilisemaks, kuid ühtki tähtaega selles osas ei andnud.

Kautsjoni- ja edasikaebamise taotlus anti sisse 11. veebruaril ning süüdistaja nõudis esialgu kautsjoni aruteluks neli nädalat. Advokaadid vastustasid süüdistaja taotluse paludes kohtunikelt varasemat istungiaega.

Palvet arvesse võttes määras Madurai kohus kautsjonitaotluse arutamise esimese istungi toimumise ajaks 16. veebruari, mil sõna said rahvusvahelisele õigusele spetsialiseerunud kaitseadvokaadid.

Õhtulehele on teada, et tol korral nõudis süüdistaja arutelu edasilükkamist kahe nädala võrra, kuid kohtunik ei olnud sellega nõus ning esitas hulgaliselt kaasust käsitlevaid küsimusi, millele süüdistaja üritas enamjaolt vastu vaielda, kuid neile öeldi, et nad võivad vaidlustada kaitsjate punkte pärast seda, kui kõik kaitsjapoolsed argumendid on esitatud.

Kaitse poolt esitatud argumendid sisaldasid punkte relvaseadusest ja rahvusvahelisest mereõigusest ning kaitsjate hinnangul on jaanuaris tehtud otsus, mis laevakaitsjad viieks aastaks vangi mõistis, ebaõiglane ning mehed tuleks edasikaebuse menetlemise ajaks vanglast vabastada.

Kuna väitlus kestis toona hiliste õhtutundideni, lükati kaasuse arutelu edasi esialgu 24. veebruari peale, kuid tõsteti siis päev varasemaks – 23. veebruarile. Tänasel kaks ja pool tundi kestnud istungil esitas süüdistaja oma väited kautsjoni andmise vastu ning kaitse esitas neile omakorda vastuargumendid. Lõpliku otsuse otsustas kohtunik jätta hilisemaks, kuid ühtki tähtaega selleks ei andnud.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli lisaks indialastele, brittidele ja ukrainlastele ka 14 Eesti kodanikku.

Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütuse tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 11. jaanuaril, mõistes süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viis aastat vangistust. Jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata.