Eesti uudised

Põhiseaduskomisjon: ametiisikute kogu teenitud tulu peab olema avalik (1)

Toimetas Jane Saluorg, 22. veebruar 2016 13:40
Foto: TEET MALSROOS
Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas ettepanekut kirjutada korruptsioonivastasesse seadusesse sisse punkt, mis muudaks ametiisikute huvide deklaratsioonis avalikuks isiku kogu teenitud tulu.

Kehtiva seaduse järgi peavad ametiisikud kandma deklaratsiooni küll kogu oma teenitud tulu, kuid avalik on sellest vaid ametikohal teenitud tulu. Kogu teenitud tulu näevad praegu ainult deklaratsiooni kontrollijad.

"Ametiisikute näol on tegemist inimestega, kellele on antud rohkemal või vähemal määral õigust kasutada avalikku võimu ning nende inimeste puhul on võimalikult suure läbipaistvuse huvides põhjendatud kogu teenitud tulu avalikustamine," ütles põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet.

Ametiisikuks on korruptsioonivastase seaduse tähenduses füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel. Seadus sisaldab ka ametiisikute nimekirja, kes on kohustatud esitama huvide deklaratsiooni.

Samuti näeb eelnõu ette deklareerimisele kuuluva saadud soodustuse alampiiri muutmist, määrates selleks kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära. Praegu on määraks 5 298 eurot ja 80 senti. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on alampiir seotud deklarandi saadud viimase nelja kuu töötuluga, mis paneb deklarandile kohustuse vastav summa ise igakordselt välja selgitada.

Lisaks kaob eelnõu kohaselt ära vajadus deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakuid. Ametisiseseks kasutamiseks hakatakse eelnõu järgi tunnistama andmeid deklarandi enda tehtud soodustuste kohta. Eelnõu seletuskirja järgi võivad tehtavad annetused olla vajalikud deklaratsioonide kontrollijatele oma ülesannete tõhusamaks täitmiseks. Siiski ei kaalu avalikkuse huvi tehtud annetuste vastu ei üles deklarandi õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele ning õigust teha eraviisiliselt isikutele või organisatsioonidele annetusi lähtudes oma maailmavaatest või usulistest veendumustest.

Eelnõu teine lugemine toimub naistepäeval, 8. märtsil riigikogu istungil. Kolmas lugemine ehk lõpphääletus 10. märtsil. Seadus jõustub vastuvõtmise korral 1. mail. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee