Eesti uudised

Lääne-Virumaa teenetemärgi saab kuus inimest   

Õhtuleht.ee, 17. veebruar 2016 14:15
Anne NõguFoto: LÄÄNE-VIRU MAAVALITSUS
Lääne-Viru maavanem Marko Torm tunnustab Lääne-Viru maakonna teenetemärgiga kuut silmapaistvat inimest. Hõbedase vapimärgi pälvib Paul Black ning kuldsed vapimärgid saavad Toomas Varek, Marika Tint, Gunnar Kotiesen, Anne Nõgu ja Toivo Peäske.

Rakvere linnavolikogu esimeest Toomas Varekit tunnustab maavanem Marko Torm panuse eest maakonna majanduse ja avaliku sektori arengusse.

Toomas Varek on üle 20 aasta pühendunud maakonnas põllumajanduse ja põllumajandustööstuse arengule Haljala kolhoosi osakonnajuhatajana, Kullaru Sohvoosi direktorina, Viru kolhoosi esimehena ning Viru Õlu tegevdirektorina. Ta oli Lääne-Virumaa esindaja Riigikogu IX, X ja XI koosseisus. Aastatel 1996-1999 oli Varek Rakvere linnapea, 2003. a siseminister, 2005-2006  Riigikogu aseesimees ja 2006-2007 Riigikogu esimees. Toomas Varek panustab jätkuvalt maakonnakeskuse juhtimisse ja maakonna arengusse.

Rakvere Teatri korraldusjuhti Marika Tinti tunnustatakse panuse eest maakonna kultuurivaldkonna arengusse.

Marika Tint on Rakvere Teatri korraldusjuht, kes on Rakvere Teatris töötanud erinevatel ametitel 21 aastat. Tint on Rakvere Teatri alustala, koordineerides ja juhtides korraldustegevust, reklaami, turundust, aruandlust jpms. Marika Tint panustab Eesti Etenduste Liidu heaks töötades teatritevahelisele koostööle ning teatri kui kunstiliigi arengule terves Eestis. Tint koordineerib heategevusfondi Aitan Lapsi annetuste jagamist kõigi teatrite vahel ning tal on suur roll Rakvere Teatri viimisel rahvusvahelisele areenile.

Gunnar Kotiesen on Rakvere Karmeli koguduse õpetaja ja mitmete heategevusürituste eestvedaja, toetades suurperesid, vähekindlustatud peresid, Gruusia sõjapõgenikke jne. Ta on mitmete laste ja noorte ühistegemiste nagu „Lapse kingades“ ja lastekaitsepäevade eestvedaja. Gunnar Gotiesen väärtustab kogukondlikku koos tegemist ning vabatahtlikku panustamist, osaleb aktiivselt Rakvere kogukonna elus. Gunnar Kotiesenit tunnustatakse panuse eest maakonna sotsiaalvaldkonna arengusse.

Rakvere Eragümnaasiumi direktor Anne Nõgu saab maavanema poolt tunnustatud panuse eest maakonna ettevõtluse ning haridus- ja kultuurielu edendamisse.

Anne Nõgu on esimese Waldorfi pedagoogika põhimõtteid rakendava erakooli ja erahuvikooli Kaur asutaja maakonnas. Ta on Art Cafe ja Art Hotelli rajaja ja juht ning arendanud Rakveres balletiõpinguid ja toetanud erinevaid festivale ning muid sündmusi.

Rakvere Muusikakooli direktor, pianist ja dirigent Toivo Peäsket tunnustab maavanem panuse eest kultuurivaldkonna edendamisse.

Peäske on juhtinud Rakvere Muusikakooli aastast 2002 legendaarse kooli asutaja Jaan Paku vaimsuses ning hoidnud kõrgel Jaan Paku mälestust. Ta on andnud üle Rakvere Muusikakooli lõputunnistused 190´le noorele muusikalise alushariduse omandanule. Peäske juhtimisel on Rakvere Muusikakoolist saanud mitme huvitava ja tunnustust pälvinud ürituse eestvedaja. Peäske on ka Virumaa Kammerorkestri ellukutsuja ja kuulub Eesti klaveriorkestri koosseisu.

Panuse eest maakonna majanduse arengusse pälvib hõbedase vapimärgi Baltic Fibres OÜ omanik Paul Black.

Tootmisettevõttes Baltic Fibres rakendatakse innovaatilisi tehnoloogiaid. Ettevõtte keskkonnavastutus on taaskasutada üle 90% tootmise jäätmetest ja kasutada suurem osa % tarbivast elektrienergiast taastuvaenergia näol. Maakonna üks suurimaid tööandjaid, kus püsiva töölepinguga töötajate arv keskmiselt 125 inimest, kuulutati 2015. aastal Eesti kõige keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks. Baltic Fibres OÜ on panustanud aastast 2000 märkimisväärselt Lääne-Viru maakonna arengusse ning olnud kohaliku kogukonna toetaja.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005. Ettepaneku teenetemärgi andmise kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud komisjon. Teenetemärgid antakse maavanema poolt üle Eesti vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril Haljala Rahvamajas.