Foto: AFP / Scanpix
Õhtuleht.ee 10. veebruar 2016 16:56
 

Eesti Pank tegi täna Rahvusvahelisse Valuutafondi (IMF) ligikaudu 188 miljoni euro suuruse lisamakse, millega suureneb Eesti osalus IMFis. Tegemist on IMFi kvoodireformi jõustamise viimase sammuga, mille üks eesmärk on suurendada arenevate riikide hääleõigust.

Eesti osalus ehk kvoot suurenes ligikaudu 150 miljoni SDRi ehk 188 miljoni euro võrra ning on pärast tehtud lisamakset ligikaudu 244 miljonit SDRi ehk umbes 306 miljonit eurot. See annab Eestile IMFis ligikaudu 0,07% koguhäältest. Eesti osaluse suurendamise IMFis kiitis Riigikogu heaks 2012. aasta juunis.

SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik, mille arvestuse aluseks olevasse valuutakorvi kuuluvad USA dollar, euro, Jaapani jeen ja Suurbritannia nael. Alates 1. oktoobrist 2016 lisandub SDRi valuutakorvi ka Hiina jüaan. 

Riigikogu otsuse järgi esindab Eestit Rahvusvahelises Valuutafondis Eesti Pank. Keskpank tegi ka Eesti osaluse suurenemisest tuleneva sissemakse IMFi, tasudes 25% summast ehk ligikaudu 47 miljonit eurot SDRides ja 75% summast ehk ligikaudu 141 miljonit eurot kohalikus valuutas ehk eurodes. Kvoodimakse ei mõjuta riigieelarvet, muutub vaid Eesti Panga varade struktuur.

30. juunil 2012 andsid kõik liikmesriigid, kelle osalus moodustab 70% IMFi kvootide üldmahust, nõusoleku osaluse suurendamiseks. Lisaks oli osaluse suurendamiseks vaja, et IMFi põhikirja muudatused jõustuks 60% liikmesriikides, kes esindavad 85% häälte koguarvust. Reformi ratifitseeris kõige viimasena Ameerika Ühendriigid jaanuaris 2016. Kõik liikmesriigid, sh Eesti, pidid seejärel tegema oma osamakse hiljemalt 30 päeva jooksul. Pärast täna tehtud makset jõustub Eesti suurem osalus IMFis.