Eesti uudised

Kaur Kender on segaduses: uskumatu, ma elan Kafka romaanis

Karoliina Vasli, 5. veebruar 2016 06:00

32 KOMMENTAARI

e
eh/ 6. veebruar 2016 07:49
oleme ikka mõelnud, et on rahvas, kelle aju on kohe sellise ehitusega ja selle rahva mõistmiseks oleme pead murdnud...
Kas Kender ei ole ka mitte eriti omamoodi ajuga indiviid, kelle mõistmiseni me ei jõuagi?
Me ei jõuagi, sest me kõik teised, arvame , et on peale kirjapandud seaduste ka kirjutamata seadused ja need kirjutamata seadused ongi sellised, mis panevad aluse inimlikkusele, aususele,
headusele, armastusele, hoolivusele, südametunnistusele. Need inimene olemise seadused kinnistuvad lapsepõlves, kodus, ka inimlikus ühiskonnas.
Neid kirjutamata seaduse täitmist ei saa kohus kehtestada, kui just ei panda neid seaduses täpselt kirja.
n
Nabokov/ 5. veebruar 2016 17:31
Kui ma oma " Lolita " kirjutasin, siis mind küll kohtusse ei veetud. Eestis on asi niikaugel, et võimud veavad kirjanikke kohtusse fantaasiajuttude eest. Kas nüüd võivad kirjutada ainult need viis reformivalitsuse palgal olevat " kirjanikkuu " ?
v
veteran/ 5. veebruar 2016 17:12
Mis ilge olemisega prokurör, kes hämab seda, mida ta ise ka ei usu. Kenderi võit tuleb- kas-või euroopa kohtust.
k
KKle/ 5. veebruar 2016 15:42
Ignorants ei ole kohtus vabanduseks.
M
!!!/ 5. veebruar 2016 15:11
Ma ei ole Kenderi taledi austaja mulle tema teosed ei meeldi. Aga selle tobeda protsessiga saab edaspidi tööd Euroopa inimõiguste kohtule, kes selle nagunii ära tühistab. J Kenderi "Surematu teos" saab seeläbi endale kõva reklaami. Ka rahvusvaheliselt, tõuseb huviorbiiti. Kas me seda tahamegi?
m
Malle/ 5. veebruar 2016 14:17
Kirjanik peab keelt kaunistama,See on tal võimata, kui ta sõnad pats lats labaselt ja lapakalt välja tulevad.Kui palju õrna ilutundmust ja ülipeenikest modelleerimist nõuab kaunis Venuse kuju! Mõned kirjanikud tahavad nahast kinnastes ja puulabidaga peenikest ilutööd teha. See on võimata. Mis välja tuleb, on kauni keele ilu rikkumine."(Ado Grenzteini trükk Jurjewis, 1899"Kauni keele kaitsmiseks")
o
Oh kui peen!/ 5. veebruar 2016 13:31
Ligane porno-onu nutab Kafka ja kirjanduse rinna naal. Mis on tegemist tema soperdisel kirjandusega? Ravile saata!
e
ep imestap/ 5. veebruar 2016 14:19
paljude jaoks on inimeste anatoomiaõpik jm sarnane lektüür puhas porno
k
kas on võimalik?/ 5. veebruar 2016 12:22
...eesti rikk nagu hale tsirkus
E
....Ah et ka kirjandushuviline?/ 5. veebruar 2016 14:27
Esmalt õpi õigekiri selgeks ja siis tule kommentaariumi sõna võtma

l
lisa/ 5. veebruar 2016 12:09
"...on valge paber"...kuhu peale on s-tutud.
t
Teisitimõtlejate häbistamine/ 5. veebruar 2016 11:36
Sahharovi auhind siis kenderile, kui inimõiguste ja sõnavabaduste kaitsjale. Tõsi , andkem ainult pool auhinda, sest inimõigused trambib ta oma tekstis maa sisse. Samas kui ta inimõigusi ei hinda, kuidas saab ta sõnavabadust nõuda. Ja kuidas on sellega seotud tema toetaja Ruitlane. Kas on oht, et ta tulevikus ei saa enam oma lapsepõlvemälestusi avaldada? Kas Lobjakas peab loobuma euroopalike väärtuste propagandast? Kui see närune tekst oleks kunagi mõeldud lugemiseks oleks isegi kena aga see on algusest peale mõeldud provokatsioonina ühiskonna väärtuste vastu.
k
kõiki kenderi sõpru ja totajaid/ 5. veebruar 2016 11:05
polnudki kohtus kohal nt. esipedofiil toomas liiv (vist oli ta nimi). nüüd pole tal ju enam vaja karistust karta.
8
8 sõna/ 5. veebruar 2016 10:54
Sügavamad haavad ei tule mitte mõõkadest, vaid sõnadest.
t
Totalitaarrežiimi kehtestamine/ 5. veebruar 2016 10:18
Siin pole ei porno ega Kenderiga mitte mingit pistmist! Küsimus on selles, et proksilt ja kohtult on tellitud kohtulahend, millest edaspidi juhinduda! Kui teie valitsevale klannile ei meeldi- siis pelgalt teie kirjavahetuse, kommentaaride ja mille iganes põhjal punuda teile kaela ümber kriminaalasi. See on täiesti avalik katse totalitaarrežiimi kehtestamiseks.
Püüdke mõnikord ka mõelda ja suuremat pilti näha.
p
Pigem../ 5. veebruar 2016 15:37
..propageerime lapspornograafia avaldamist nii nagu keegi heaks arvab? Püüa enne mõelda kui kirjutad.
m
5. veebruar 2016 09:54
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
k
Kas enam ei mäleta või?/ 5. veebruar 2016 12:55
Valimisreklaamis kiitsid Kender ja Ruitlane raadios just nimelt Reformierakonda ja konkreetselt Keit Pentus-Rollomannust.
k
Kafka tõesti/ 5. veebruar 2016 09:53
Nabokovi "Lolita", rahvusvaheliselt tunnustatud kirjandusteos ja ka Eestis tõlgitud ja välja antud, kvalifitseerub Eesti "ekspertide" mõõdupuu järgi 100% lapsporno kategooriasse.
Rohkem vast polekski vaja lisada.
Kui suur on kirjanduteose esteetilne väärtus, ei kuulu kohtu ega prokuratuuri kompetentsi. Aga see, kui ilukirjandust ja reaalsust eristada ei suudeta, on tõend süüdistajate ebakompetentsusest ja madalast intelligentsist.
Muide, ka minu arvates ei ole Kenderi üllitis ei lugemist ega avaldamist väärt. Kirjanduslikus ja esteetilises mõttes on see rämps. Aga see ei tähenda, et paberile pandud fiktsiooni eest võiks kedagi karistama hakata.
z
zse/ 5. veebruar 2016 10:37
_Kui suur on kirjanduteose esteetilne väärtus, ei kuulu kohtu ega prokuratuuri kompetentsi. Aga see, kui ilukirjandust ja reaalsust eristada ei suudeta, on tõend süüdistajate ebakompetentsusest ja madalast intelligentsist._
Teoste esteetilise väärtuse hindamise kriteeriumid kehtestab Riigikogu seadustega. Prokuratuur ei ole seadusandlik riigiorgan, prokuratuur kuulub seaduse järgi seadust täitva, seadust rakendava organi staatusesse, prokuratuur on riigi täitevvõimu asutuseks.
Seega prokuratuuri (sh konkreetse prokuröri) ja prokuratuuri süüdistamine on käesoleval juhul on ainetu. Prokuratuur, sh prokurör, ei tegele süüdistatava isiku moraalse või eetilise taseme hindamisega, ta tegeleb mh süüdistuse esitamisega konkreetselt toime pandud ebaseadusliku ühiskonnavastase teo tegija vastu. Veelkord: prokurör ei määra kindlaks ebaseaduslike ja ühiskonnavastaste tegude, samuti nende eest määratavate karistuste ja karistuse määramise menetluse aluseid, seda teeb RIIGIKOGU. Prokuratuuril on seaduste täitmise KOHUSTUS, ta ei saa jätta asja algatamine, kui seadusest tuleneb, et üks või teine tegu on seadusevastane ja selle toime pannud isik kuulub kriminaalkorras karistamisele. Samas ei karista mitte prokuratuur vaid KOHUS. Prokuratuuri roll piirdub käesolevas asjas üksnes süüdistuse esitamise ja selle esindamisega kohtus. Kohus otsustab süüdistuse ja selles toodud asjaolusid kinnitavate tõendite, samuti kaitsja poolt esitatud vastuväidete ja esitaud tõendite alusel, kaaludes asja eelnevalt oma siseveendumuse aluse, kas isik on karistusseadustikus toodud kuriteo (antud juhul KarS § 178) toime pannud või mitte. Ongi kogu lugu, ei midagi arusaamatut. Lärmi sellest keissist ei ole üles tõstnud mitte prokuratuur ega kohus vaid AJAKIRJANDUS. Kes sellest ajakirjandusele teatas, pole mulle teada. Pole üldsegi välistatud, et KK ise teavitas sellest ajakirjandust ise.
z
zse/ 5. veebruar 2016 10:38
Väljavõte karistusseadustikust:
§ 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine
(1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015009
z
zse/ 5. veebruar 2016 10:56
Teose esteetiline väärtus on vägagi seotud asjaoluga, kas teos liigitub esteetilise väärtuse poolest pornograafia alla või see sinna alla ei liigitu. Pornograafia on inimese seksuaalesteetilise väärtuse kõige madalam tase. Antud juhul teosel endal, lahus inimesest, ei saa olla mingit esteetilist väärtust seksuaalesteetilises mõttes. Ja konkreetne teos ei seondu üksnes seksuaalesteetika sh pornograafia küsimustega, vaid see seostub ka otseselt kurjuse ja vägivalla abil toime pandavate seadusevastaste tegude (kuritegude tähenduses) toimepanemise üksikasjaliku kirjeldamisega. Seadusandja 14 aastats alampiiri kehtestanud lihtsalt lambist, see alampiir on seotud inimese sellise keskmise arengulise tasemega, millest alates võib eeldada seksuaalse küpsuse, tahte -ja otsusevõime,samuti toimuvast arusaamise minimaalset taset. Nii näiteks on kindel, et 3 aastasel lapsel ei ole ega saagi olla ühtegi neist eelmainitust omadustest, sest tal pole need välja arenenud. Sellise lapsega toimuv selge arusadaav seksaalse iseloomuga tegu ei saa olla isegi seksuaalne vahekord, sest kahepoolne seksaalse sisuga vahekord eeldab vähemalt sellist minimaalset süguküpsuse taset, mis tuleneb seadusest, keelatud ja karistatavate tegude süüteo koosseisude kindlaksmääramisega karistusseadustiku abil. Seetõttu on üpriski põhjendatud, et alla 14 aastase suhtes toime pandud või toime pandav seksuaalse iseloomuga tegu ei ole midagi muudkui kuritegelik vägivald (põhjused toodud eespool).
z
zse/ 5. veebruar 2016 11:14
Ja otsida,leida või vaadelda nt 3 aastase suhtes toime pandud seksuaalse iseloomuga või suguakti meenutavast teost mingit esteetikat (ilu hindamise kategooriad), oleks minu arvates põhjendamatu üldse, see oleks põhimõtteliselt väär (kriitika seadusandja kapsaaeda), ehkki see on teatud juhtudel faktiliselt võimalik, nii nagu elu meile tõestab (perversioonina). Kui siiski hinnata taolist tegu ka esteetika aspektist, siis tuleks meil hinnata esteetika aspektist kõiki isikuvastaseid kuritegusid, sh ka nt mõrva. Kuid selline hindamine oleks võimalik üksnes isiksusliku perversiooni abil ja selle kaudu.
PS. Teemaväline osundus: seetõttu pean ka nii pornograafia kui ka KarS § 178 legaaldefinitsiooni äärmiselt ebaõnnestunult sõnastatuks, see tuleks ümber sõnastada.
k
kommentaar/ 5. veebruar 2016 09:38
Tundub,et tuleb ühiskonnast elimineerida muidu ütleb minge p..sse. Jubedalt. Nii,et kõik lähevadki. Selline kõlava häälega mees.

p
parmaleikum salamaleikum/ 5. veebruar 2016 09:37
_"Seal tekstis pole lapsi, on tegelased, sõnad, tähed ja valge paber," ütles ta._
Aga vaatame olukorda alternatiivsest seisukohast ning küsime: kas KK on sünniaktil, sünnitunnistusel (mõlemad on paberandmekandjad) või rahvastikuregistri elektroonilises andmebaasis (digitaalne, virtuaalne) olev tekst, neis olev tegelane, isik, kellele on antud nimi, mis koosneb tähtedest ja neist kokku moodustuvast sõnast?
Ja kui nüüd KK-d mittetundev, teda varem mitte kordagi näinud inimene vaatleks KK füüsilis-ainelist keha, samas teadmata, kellega ehk millist nime kandva isikuga võiks tegemist olla, siis kas vaatlejal oleks võimalik KK kehalt näha, mingi eritunnuse abil aru saada, et tegemist võiks olla ikkagi KK-ga? Ehk siis: milline kaasasündinud märk või tunnus KK kehal ütleks võõrale vaatlejale, et tegemist võiks olla KK-ga, mitte aga kellegi teisega? Ilmselt tuleks nõustuda, et KK ega kellegi teise kehal ei ole seda kaasasündinud isikunime tunnust, mis eksimatult annaks meile võimaluse kindlaks teha isiku nimetunnus, nimi, kui me eelnevalt selle isiku nime ei tea. Ja ilmselt tuleks meil siinjuures nõustuda ka väitega, et nimese keha ja teadvus ise ei ole isik, ega ka mitte tema nime tunnus, ning see isik, mis moodustub inimteadvuses nime abil, on tegelikult hoopis sõna, mis on salvestatud, salvestunud rakkudest koosnevale füsioloogilisele andmekandjale (inimese aju, ajurakkude kogum), nn tähedest paberil (paberandmekandja) või bittidest nn digitaalsel ja/või virtuaalsel andmekandjal (arvutikõvaketas, mälu).
Seega, analoogselt KK-le ja tema poolt tõstatud küsimusele, kerkib sama küsimus ka KK enda kohta, ja nimelt, kas KK on isikuna, ja selle nime kaudu, mida ta kannab, tegelikult üldse olemas? (kui parafraseerida küsimus KK ütlusest: "Seal tekstis pole lapsi, on tegelased, sõnad, tähed ja valge paber").
Kui kasutada KK poolt toodud loogikat ja analoogiat, siis tuleb ju tõepoolest välja selline asi, et KK polegi ju olemas (!), tema asemel on hoopis infoühikud füüsilis-ainelise konsistendiga andmekandjal!
Tõepoolest!
n
no kohe nii plju tähelepanu vanainimesele!/ 5. veebruar 2016 09:34
0
09:34, 5. veebr 2016-le/ 5. veebruar 2016 12:13
g
G/ 5. veebruar 2016 09:21
Küll näänutavad selle perverdiga kes lausa paberil jäädvustab oma haiget arusaama. Oleks nõukogude aeg saaks ta kohe õiglase karistuse, nüüd aga räägitakse tast iga päev kui kannatanust. Ülihaige ühiskond ikka see pede ja alkosõbralik Eesti!
o
omateada sanitar..........aga/ 5. veebruar 2016 09:33
Esialgu on õnn, et pervert veel ei praktiseeri oma haiget ila. Varvarad ja teised on seni veel ühes tükis kätte saadud, kui mitte arvestada suurt hulka teadmata kadunuid. Ei tea millal sellel teemal perverdi heietusest kuulda saab...
j
järeldus/ 5. veebruar 2016 09:13
Kender on selge näide Eesti teisitimõtlejate saatusest.Oleks taoline raamat kirjutatud OMADE poolt, poleks mingit probleemi
s
süsimust iroonia/ 5. veebruar 2016 10:31
Oleks, oleks... siis oleks kirjanduspreema antud!
:lol
t
5. veebruar 2016 11:06
TEISITIMÕTLEJA??????
PEDOFIIL ON NÜÜD TEISITIMÕTLEJA,MITTE HAIGE!
b
bondionu/ 5. veebruar 2016 08:46
Lää Pähkel on ää prokurör,ta teab lapsepornost kõike,aritud inimene ikkagi

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee