Eesti uudised

Eesti tunnustab iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärkidega 99 inimest: riigiametnikud ja ettevõtjad (14)

Õhtuleht.ee, 4. veebruar 2016, 12:41
Matti MaasikasFoto: LAURA OKS
President Toomas Hendrik Ilves kirjutas täna alla otsusele anda Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva eel meie riigi teenetemärgid tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

Eesti tunnustab riigiametnikke, kes on seisnud meie riigi huvide eest. Teenetemärgi saavad keerulistes majanduse, rahapesu- ja organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjades riiklikku süüdistust edukalt esindanud Viru Ringkonnaprokuratuuri Jõhvi osakonna juht, vanemprokurör Ene Timmi; Eesti välisteenistuse ja välissuhtluse ühed olulised kujundajad, välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling ning Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas. Valgetähe teenetemärgi saavad ka Eesti Moskva saatkonna konsulaartalituse direktor Signe Matteus, kelle meelekindlus ja visadus võimaldas Eestist Venemaale vangistusse viidud kaitsepolitseinikul Eston Kohveril hoida sidet lähedaste ja oma riigiga ning välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo direktor, välissuhtluse edendaja Martin Roger, kes on tegutsenud Eesti välispoliitilistele eesmärkidele rahvusvahelise toetuse kindlustamisel silmapaistva professionaalsuse ja järjekindlusega.

Samal teemal

Kotkaristi teenetemärgi saavad politseimajor Toomas Kuuse, kes on aastaid aidanud tagada järelevalvet riigis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste üle ja hoolitsenud, et politsei saaks toetuda professionaalsetele ohuhinnangutele; politseiametnik Priit Lehtmets; liitlasvägede igapäevasesse logistilisse toetamisse ja suurõppuse Siil õnnestumisse panustanud 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem, kolonelleitnant Kalmer Kruus; Kaitseliidu Põhja-Tartumaa üksikkompanii üks taasloojaid, aktiivne kaitseliitlane, nooremveebel reservis Risto Pool.

Teenetemärgi saavad ka 35 aastat Viljandimaal päästeteenistuses töötanud päästepiirkonna juhataja ja päästepealik Jüri Soovik ning Häirekeskuse peadirektori asetäitja Ene Hauvmann, üks ühtse hädaabinumbri kasutuselevõtu ettevalmistaja Eestis.

Valgetähe teenetemärgi saavad ka ettevõtluse ja e-riigi edendaja, e-residentsuse üks taganttõukajaid, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Taavi Kotka, kes on andnud märkimisväärse panuse infoühiskonna piiriülese koostöö edendamisse; Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna juhataja Erki Holmberg kui riigipea kantselei järjepidevuse üks kandja alates Lennart Meri presidendiajast; sotsiaalselt terava kirjutamisnärviga Toomas Mattson, kes aitas oluliselt kaasa ajalehe Postimees üleriigiliseks kasvamisele ja on viimased rohkem kui kümme aastat pühendunud Riigikontrolli audititegevuse populariseerimisele ning osalenud mitmete 20. sajandi Eesti ajalugu avavate raamatute koostamises või toimetamises; samuti Kiviõli Keemiatööstuse ametiühingu peausaldusisik, elektrik Viive Kravinski, kes lisaks sotsiaalselt pingelisele ametiühingutööle osaleb aktiivselt kohalikus seltsielus.

Valgetähe teenetemärgi saavad Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kauaaegne kohtunik Ott Järvesaar, kes andis suure panuse oma valdkonna kohtupraktika kujundamisse, infoturbe ekspert Toomas Nurmoja ning e-valitsemise edendaja, Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Eesti tänab ettevõtjaid, kes on aidanud meie riiki ja inimeste elu edukamaks muuta. Teenetemärgi saavad tekstiiliettevõtte AS Svarmil juhatuse liige Svetlana Heino Kiviõlist; IT ettevõtja ja mobiilmakselahendusi pakkuva ettevõtte Fortumo asutaja Rain Rannu; 650 töötajaga 22 riigis kliente omavaks üleilmseks ettevõtteks kasvanud Nortali üks asutajaid Priit Alamäe; Valgamaa suurima tööandja, ekspordile suunatud UPM Kymmene Otepää AS tegevjuht Ando Jukk; 22 aastat tagasi Elvasse tehase ostnud Rootsi särgibrändi Stenströms omanik ning Eesti puuetega ja erivajadustega laste toetaja Björn Anders Bengtsson; maailmas konkurentsivõimelise tööstusettevõtte Mistra-Autex AS juhatuse liige ja ettevõtet veerand sajandit arendanud Priit Tamm ning AS Värska Sanatoorium juhatuse esimees, kohaliku spordielu edendaja ja intellektipuudega noortele mõeldud Maarja küla toetaja Vello Saar.

Iseseisvuspäeva eel saavad Valgetähe teenetemärgi põllumajandusettevõtja ja edumeelse osaühingu Raikküla Farmer juht Tõnu Rahula ning piimatootmise ja lihaveisekasvatusega tegeleva Pajusi ABF AS juhataja Lembit Paal, kes mõlemad panustavad ka kohaliku elu edendamisse; samuti Eesti suurima metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees, kodanikukasvatuse edendaja ja Surju vallavolikogu pikaaegne esimees, metsamajanduse insener Kadri-Aija Viik ning tõuaretaja, Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuht ja ulatusliku tõumonograafia „Eesti maakarja arengulugu" autor Käde Kalamees.

Valgetähe teenetemärgi saab ka 60 aastat Eesti rahvuslikus magusavabrikus Kalev töötanud teadur Otto Kubo, kes on süstemaatiliselt jäädvustanud ja tutvustanud seda osa meie toidutööstuse ajaloost.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee