Eesti uudised

Tänavu teeb riigieksameid 10 262 õpilast 

Toimetas Piret Pappel, 3. veebruar 2016 13:30
Emakeele riigieksamFoto: ALDO LUUD
SA Innove poolt 2016. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 262 eksamisooritajat, kellest 8062 on gümnaasiumiõpilased, 842 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1358 kutseõppeasutuste õpilased. Kokku tehakse 2016. aastal 26 012 eksamit.

Juba kolmandat aastat peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid.

Samal teemal

Eesti keele riigieksamile registreerus 7234 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2259 õpilast.
Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3733 ja laia kursuse eksami valis 4922 eksamisooritajat.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase.

Samuti läheb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud vähemalt B1-tasemele.

Inglise keele eksami valis 7245, saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 203, vene keele võõrkeelena valis 275 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 119 eksaminandi. 657 õpilast esitas võõrkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.

Selle aasta riigieksamid algavad 25. aprillil eesti keele eksamitega ning lõpevad 3. juunil matemaatika lisaeksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Samal teemal

25.11.2015
Lapsevanemad: kehalise kasvatuse riigieksam on jabur mõte
23.09.2015
Valikuvõimalus: üks riigieksam vähem!
23.07.2015
Riigieksameid vaidlustati 126, enim emakeele eksamit
19.06.2015
ÕHTULEHE VIDEO | 10 000 RIIGIEKSAMI TEGIJAT: paku ja siis uuri, mitu neist said maksimumpunktid!