Foto: Maanteeamet
Toimetas Piret Pappel 2. veebruar 2016 09:32
Maanteeamet katsetab tänasest kahe kuu jooksul mobiilset kiiruskaamerat. Statiivilt või seisvast autost mõõtev kaamera annab kiiruseületamise jäädvustamisest küll välgusähvatusega teada, kuid testperioodil sellele trahvimenetlust ei järgne.

"Mobiilsete kiiruskaamerate rakendamist liiklusohutuse parandamiseks on kaalutud alates automaatse järelevalve kasutuselevõtust. Täna algav testperiood näitab, kas ja kuidas on riigil otstarbekas mobiilse automaatse kiirusemõõtesüsteemi teenusesse investeerida," ütles Maanteeameti liikluskorralduse osakonna projektijuht Siim Vaikmaa.

Politsei- ja Piirivalveamet esitas Maanteeametile mobiilsete kiiruskaamerate testimiseks nimekirja 150 võimaliku mõõtekohaga. Tehtud valikus on peamiselt liiklusohtlikud teelõigud, kus on toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetused või kus esineb laialdaselt piirkiiruse ületamist. Neis kohtades ei ole tavakiirusemõõturiga järelevalve teostamine või sõidukite peatamine võimalik (nt ristmikud, suure liiklussagedusega teed või tänavad), statsionaarse kiiruskaamera paigaldamine ei ole otstarbekas või on raskendatud.

"Enim oleme testimisi läbi viimas Harjumaal ja Tallinnas, kuid kaks kuud kestva testperioodi jooksul jõuame kaameraga üle Eesti," kinnitas Maanteeameti liikluskorralduse osakonna projektijuht.

Mobiilse kiiruskaamera kasutamist testitakse nii seisvast sõidukist kui statiivilt. Võimalusel paigaldatakse teisele poole teed ka mõõtesüsteemiga ühendatud lisakaamera, mis võimaldab kiirust mõõta mõlemast sõidusuunast samaaegselt.

Sõitjaid teavitatakse mobiilse kiiruskaamera paiknemisest ajutise liiklusmärgiga "Automaatkontroll". Siim Vaikmaa sõnul fikseerib mobiilne kiiruskaamera kiiruseületamise ja punane välgusähvatus annab teada kiirust ületanud sõidukist salvestise tegemisest, kuid antud juhtumite kohta menetlust ei alustata ja trahviteateid ei väljastata. Kõik testperioodil tehtud salvestised kustutatakse.

Vaikmaa lisas, et muuhulgas on oluline kaardistada pilootprojekti käigus sõidukijuhtide käitumine ning mõju liiklusohutusele. "Mujal maailmas on mobiilsed kaamerad levinud. Näiteks nii Taanis, Prantsusmaal kui ka Suurbritannias toimivad nad tõhusalt liikluse rahustajatena, distsiplineerivad sõidukijuhte ning tõstavad seeläbi üldist liiklusohutust."

Testimist viib läbi AS Alarmtec. Pilootprojekti maksumus on 47 880 eurot. Testimiseks kasutatakse Maanteeameti olemasolevat kiiruskaamerasüsteemi, millele lisaks tarnib testimise läbiviija kiiruskaamera mobiilseks kasutamiseks kohandatud sõiduauto, lisakaamera, akukomplektid ja muud vajalikud lisaseadmed.

Taustainfo
Automaatse kiirusmõõtesüsteemi mobiilse funktsionaalsuste testimise eesmärgiks on katsetada automaatse kiirusmõõtesüsteemi erinevaid paigaldusvõimalusi, paigalduskohti, tähistamise viise, kaardistada kõik kasutamisega seotud protsessid, probleemid ja takistused koos nendele kuluva ajaga, ning välja selgitada optimaalne andmete edastussüsteem.

Maanteeameti seni statsionaarselt hallidesse kaamerakabiinidesse paigaldatud kiiruskaamerasüsteeme (kokku 38) saab kasutada ka mobiilselt.