Haron DikajevFoto: Arno Saar
Õhtuleht.ee 26. jaanuar 2016 10:05
Läinud reedel esitas riigiprokuratuur süüdistuse 18 inimesele, kellest enamikule pannakse süüks 50aastase Haron Dikajevi juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumist. 

50aastast Dikajevit süüdistatakse aastaid tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises, kuhu kuulus lisaks temale 12 meest, neist enamikku on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik ühendus enda tegevust erinevate majandus- ja varavastaste kuritegude toimepanemisega. Muuhulgas pandi toime käibemaksupettusi, millega tekitati Läti ja Leedu Vabariigile sadade tuhandete eurode ulatuses kahju. Eeluurimisel kogutud andmete järgi finantseeriti ühendust samuti Eestis toimepandud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid tasu eest vormistama oma nimele järelmaksu- ja laenulepinguid. Selle tulemusena sai ühendus enda omandusse tehnikat ja sularaha.

Süüdistatavatele heidetakse ette ka kehalist väärkohtlemist, omavolilist sissetungi, omastamist, dokumendi võltsimist ja selle kasutamist, tulirelva helisummuti ebaseaduslikku käitlemist, suures koguses narkootikumide käitlemist ning liikluskuritegusid. Viit inimest, kes kuritegelikku ühendusse ei kuulunud, süüdistatakse selles, et nad aitasid oma tegevusega ühenduse liikmetel erinevaid kuritegusid toime panna.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul võib eeluurimisel kogutud infole tuginedes öelda, et kuritegelik ühendus oli püsiva struktuuri ja selge hierarhiaga ning selle eesmärk oli range konspiratsiooni varjus tegutsedes toime panna erinevaid kuritegusid. "Uurimisel kogutud info järgi hoolitses ühendus oma liikmete eest, rahastas neid ja vajadusel kindlustas neid elamispinnaga. Samas allumatuse või korralduste täitmata jätmise korral karistati ühenduse liikmeid füüsiliselt, kusjuures karistamist taluti vastupanu osutamata," ütles Verte.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talitusejuhi Ago Leisi sõnul kestis selle kriminaalasja menetlus üle kolme aasta. "Selle aja jooksul tuli eraldi välja joonistada iga kuritegeliku ühenduse liikme konkreetne roll ja tegevus. Erinevate kriminaalsete tegevuste tõendamiseks koguti tõendid ükshaaval kokku ning iga tõendit analüüsiti. Maksukuriteo puhul tehti tihedat koostööd Läti ja Leedu ametivõimudega ning see kõik võttis oma aja," selgitas Leis. "Selliste menetluste puhul ei hoita kokku töötunde, sest kuriteod, milles neid inimesi süüdistatakse, ei ole mitte juhuslikud üksikjuhtumid, vaid tegemist on süsteemse tegevusega, ehitamaks ühes kogukonnas või ärivaldkonnas sisuliselt paralleelset riiki, kus kehtivad kellegi teise suva ja reeglid. Me ei menetle selliseid kuritegusid menetlemise pärast, vaid selleks, et lõpetada kuritegelike ühenduste tegevus ning hoida ära hirmu külvavaid kuritegusid," rääkis Leis.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo pidas ühenduse liikmetest enamiku kinni mullu aprillis ja juunis. 50-aastane Haron peeti kinni mullu juuni lõpus ning Harju Maakohus võttis ta 1. juulil vahi alla. Lisaks Haronile viibivad käesoleva kriminaalasja raames täna vahi all veel neli süüdistatavat.

Lisaks Haronile süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises 44aastast Sergeid, 34aastast Tanelit, 45aastast Dmitrit, 49aastast Eduardi, 37aastast Grigorit, 37aastast Jevgenit, 30aastast Vitalit, 41aastast Sergeid, 41aastast Sergeid, 26aastast Arturit, 43aastast Aleksandrit ja 41aastast Robertit.

Kriminaalmenetlust alustati 2012. aasta lõpus, seda viis läbi keskkriminaalpolitsei ning juhtis riigiprokuratuur. Kohtus süüdimõistmisel karistatakse kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise eest viie- kuni viieteistaastase vangistusega, sinna kuulumise eest kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Samal teemal

Kommentaarid  (14)

Aram 26. jaanuar 2016 15:25
Juba 90-ndatest tegutsenud armjanid.Nüüd siis alles saadi jälile?
töötaja 26. jaanuar 2016 13:17
Uurige siis töövahendusfirma tegevust ka ,kelle ainus juhatuse liige on tšetšeen.Piiriülene maksupettus käis eesti valitsuse teadmisel ja toel üle 10 aasta ja kohus keeldub saksamaalt olulisi tõendeid välja nõudmast.Tarmo Urb on öelnud ,et venelased ostavad eesti ära,mitte ei tule enam tankidega .Ja tundub ,et sellega on juba algust tehtud.Kahju ,et töötajate huve ei kaitse eestis keegi.
26. jaanuar 2016 14:21
praegune valitsev klikk koos juudasega soosib seda.
to töötaja 26. jaanuar 2016 17:07
Mida keegi tühisus Tarmo Urb ütleb, ei oma mingit tähtsust.
"Venelased ostavad Eesti ära", see ütlus sai kuulsaks kui niimoodi ütles üks Venemaa kõrge riigitegelane. Võis olla Primakov.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS