Liisa PakostaFoto: Teet Malsroos
Õhtuleht.ee 21. jaanuar 2016 14:00
Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta juhib tähelepanu, et Eesti Päevalehe artiklis "Volinik Pakosta käsib haigekassal hüvitada soovahetusoperatsiooni" esineb eksitavat informatsiooni.

Volinik ei jaga käske Haigekassale. Volinik tuvastab, kas konkreetses juhtumis esines diskrimineerimist, edastas Võrdõigusvoliniku kantselei meedianõunik Nele Meikar.

Selles konkreetses juhtumis koheldi kahte meessoost patsienti erinevalt, ehkki meditsiiniline näidustus ja meditsiiniline toiming olid samad. Analüüsitud juhul ei olnud tegemist operatsiooniga, millega naine muudeti meheks, nagu väidavad Eesti Päevaleht ja Delfi.

Operatsioon teostati mehele. Meestel, kellel on mingil põhjusel (nt trauma järgselt, kaasasündinult vms) puudu esmane sootunnus ja kellele vastavale operatsioonile on olemas meditsiinile näidustus, tuleb operatsioon hüvitada võrdsetel alustel – just selline oli voliniku otsuses välja toodud järeldus.

Mehe naiseks nimetamine võib konkreetses loos häirida kõnealust patsienti. Tegemist ei olnud soovahetusoperatsiooniga. Ajakirjanikule selgitas volinik, et tegu oli mehe, mitte naisega.

Asjaolu, et tegemist oli konkreetsel juhul transsoolise mehega (mehega, kellele on sünnil antud üks sugu ja kelle sugu on hiljem muudetud), ei saanud omada tähendust operatsiooni puhul, mille meditsiiniline näidustus arstide poolt oli sarnane mitte-transsoolise mehega.

Voliniku arvamuses on rõhutatud, et diskrimineerimise alus on tekkinud sellest, kui inimestel hakatakse tervishoiuteenuse pakkumisel vahet tegema nende tegeliku soo päritolu alusel, st kas sugu on määratud inimesele tema sünniga või tema sugu on teatud ajahetkel muudetud. Selle olulise nüansi selgitamata jätmisega, sh veel oluliste ebatäpsustega kirjeldades tekitab ajaleht põhjendamatuid kannatusi konkreetsele patsiendile.

Kõnealust lõiku ega eksitavat pealkirja ajakirjanik ülevaatuseks ei saatnud.