Galeriid

GALERII | Vaata ringi sisekaitseakadeemias! (3)

Õhtuleht.ee, 20. jaanuar 2016 17:56
Foto: Tiina Kõrtsini
Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik kuulutas täna välja akadeemia uue hoone arhitektuurikonkursi, samuti näidati ajakirjanikele sisekaitse kadettide õppimistingimusi, mis alati pole kõige paremad.

Sisekaitseakadeemia (SKA) kuulutaski koostöös Eesti Arhitektide Liiduga uue õppehoone ehituseks välja rahvusvahelise arhitektuurikonkursi, et tulevikus koondada enamik õppetööst kaasaaegsesse ning energiasäästlikku peahoonesse Tallinnas Kase 61. Krundil olevad lagunemisohtlikud ja ebafunktsionaalsed majad plaanib SKA lammutada. Raha ehituseks taotleb SKA 30.10.15 ELi kõrghariduse edendamise meetmest ASTRA.

Samal teemal

"Siseakadeemia õppetöö suurem osa koondub lähiajal Kase 61 asuvale kinnistule, kuna see arvestab Eesti pikaajalist vajadust ning ka demograafilisi trende," sõnas Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. "Olemasolevad hooned ei vasta SKA strateegilistele vajadustele, on ebafunktsionaalsed ning ei arvesta tulevikuperspektiiviga. Osa nõukogudeaegsetest hoonetest on varisemisohtlikud. SKA kolimise või mittekolimise teemal on polemiseeritud aastaid, kogu akadeemiat on kolitud nii Paikusele, Murastesse kui ka Narva, kuid minu kindel seisukoht on, et praegune asukoht on ideaalne nii õppuritele kui Eesti julgeolekut arvestades. Meil on ideaalne asukoht, 14 hektari suurune piisav territoorium, kuid meil puudub õppevajadusi rahuldav füüsiline keskkond, mille nüüd tahame luua."

"Arhitektidelt nõuab Sisekaitseakadeemia uus peahoone ruumilise põnevuse loomise, nutikuse ja teadmiste kõrval paljude eriliste vajadustega arvestamist," märkis Eesti Arhitektide Liidu president Indrek Allmann. „Loodan, et konkurss annab parima võimaliku tulemuse. Eriti tore on, kui Eesti arhitektid suudavad rahvusvahelises konkurentsis edukaks osutuda. Sisekaitseakadeemia puhul on erilised nii hoone kui ka kompleks tervikuna, sest see jääb väga pikaks ajaks Eesti sisekaitse strateegilise koolituse keskuseks."

"Sisekaitseakadeemia krundil on küll rohkelt hooneid, kuid kompleks tuleb arendada välja ühtseks tervikuks – meie plaan on rajada praeguse 15000 ruutmeetri asemele 10 000, millesse mahub ka 1200 ruutmeetri suurune spordisaal. Praegu meil korralikku spordisaali ei ole," ütles Katri Raik. „Me vajame uut hoonet, sest praegustes hoonetes on tohutu suured ja ebamõistlikud koridoripinnad, olematu energiatõhusus ja me ei saa amortiseerunud ja ebafunktsionaalsetesse hoonetesse täna isegi parima tahtmise juures rajada näiteks laboratooriume, sest olemasolev ventilatsioonisüsteem seda ei võimalda. Meil on ka praeguses õppehoones laboreid, aga kasutada seda ei saa, sest ventilatsiooni sisuliselt ei ole."

"SKA on esitanud ASTRA programmi taotluse uue hoone rajamiseks Kase tänavale (16 miljonit eurot) ja taktikalinnaku laiendamiseks politseihariduse keskuses Paikusel (1,5 miljonit). Taktikalinnak on kadettide õppes hädavajalik erinevateks praktilisteks harjutusteks," rääkis Katri Raik. "SKA omavahenditest kohendame õppehooneid Paikusel ning loome Kase tänava ühiselamutesse paremaid elamistingimusi. Selle aasta riigi investeeringute abil teeme korda välilasketiiru Paikusel, mida hakkab kasutama ka Politsei- ja Piirivalveamet. Järgmisel aastal loodame libedasõiduks laiendada Paikuse autodroomi – praegu saavad kadetid harjutada õppekeskuses libedasõitu ainult siis, kui on selleks sobivad ilmaolud."

Sisekaitseakadeemia on sisekaitseline kõrgkool, mis tegutseb Siseministeeriumi haldusalas. Sisekaitseakadeemia valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele (sh politsei, piirivalve, päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem). Sisekaitseakadeemial on lisaks Tallinnas Pirita Kosel asuvale õppehoonele õppekeskused Pärnumaal Paikusel ja Harjumaal Murastes (politsei- ja piirivalvekolledž) ning Lääne-Virumaal Väike-Maarjas (päästekolledž). Sisekaitseakadeemias õpib 890 kadetti, kokku töötab ca 250 inimest.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee