Arvamus

Vastutab konkreetne isik (2)

ENN TARTO, 26. veebruar 2000 00:00
Konkreetse isiku vastutuse ülekandmine tema rahvusele on tavaline fašism. Kahjuks on viimasel ajal Euroopas fašismivastase võitluse sildi all hakatud fašismi just propageerima.

Näiteks toon mõnede isikute ja ringkondade katsed süüdistada paljukannatanud eesti rahvast holokaustis, sisendada eestlastesse kui rahvasse süütunnet Eesti juutide kannatuste pärast Teise maailmasõja ajal.23. augustil 1939 Moskvas alla kirjutatud Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide alusel arvati Eesti Nõukogude Liidu mõjusfääri. NL surus Eestile peale ebavõrdseid lepinguid ja juunis 1940 okupeeris Eesti Vabariigi.Okupeerijate terror


Poolesajandilise N. Liidu okupatsiooni jooksul hukkus umbes 100 000 Eesti Vabariigi kodanikku (peaaegu 10%), umbes 100 000 Eesti kodanikkonnast oli sunnitud kodumaalt põgenema, umbes 270 000 kannatas mitmesuguste repressioonide (küüditamine, arreteerimine jne) all.Teise maailmasõja ajal aastatel 1941–1944 okupeeris Eestit ka Saksa riik. Selle okupatsiooni ajal hukkus umbes 7000 Eesti Vabariigi kodanikku.Mõlemad okupatsioonire©iimid lõid okupeeritud Eestis ka oma nukuvalitsuse.Praegune Eesti Vabariik on õigusliku järjepidevuse alusel taastatud riik – 24. veebruaril 1918 välja kuulutatud riigi õigusjärglane. See riik ei vastuta okupatsioonide ajal sooritatud kuritegude eest, küll aga püüab rakendada karistusi konkreetsete isikute suhtes inimsusevastaste ja sõjakuritegude aegumatuse seaduse alusel. Ja olenemata sellest, kas kahtlusalused sooritasid oma kuritegusid sõja kaotanud või võitnud riikide teenistuses.Eesti kui riik ei osalenud Teises maailmasõjas.Kas Eesti kodanikke oli okupantide teenistuses? Jah oli. Iga konkreetne isik vastutab oma tegude eest ise, aga mitte kodanikkond. Veelgi võikam ja fašistlikum on katse süüd veeretada kogu eesti rahvale, tänapäevases sõnastuses etnilistele eestlastele.Nõukogude Liidu okupatsiooni lõppedes 1991. aastal oli KGB-s eestlasi umbes 25%. Ülejäänud olid umbes 100 rahva liikmed, venelased muidugi enamikus. Kas need sada rahvast vastutavad Eestis toime pandud inimsusevastaste kuritegude eest? Ei, ei, ja veel kord ei. Vastutavad konkreetsed isikud.Kukla Volli ja


Idel Jakobson


Soovi ja tegevuse eest taastada Eesti Vabariik arreteeriti mind 25. detsembril 1956. Eestlastest represseerijatest on meelde jäänud KGB ohvitser Randar Hiir ja Patarei vangla valvur hüüdnimega Kukla Volli.Rõhuv enamik minuga tegelejatest olid mitteeestlased. Minu uurija Popov väitis end olevat juudi. Viimane asjaolu ei tekitanud minus mingit antisemitismi. Kõigi kolme koonduslaagris viibitud perioodi jooksul (üle 14 aasta) olid mul head suhted väga paljude juutidega, kaasvangidega.Tuleme tagasi kurikuulsa eesti soost vangivalvuri Kukla Volli juurde. See mees oli vangivalvur juba enne Teist maailmasõda, laskis end värvata NKVD agendiks, jäeti tänutäheks Patareisse tööle ja oli surmaotsuste täideviija. Ta olevat sadadele, aga võibolla tuhandetele inimestele Patarei vangla keldrikorrusel sauna kõrval asuvas mahalaskmisruumis kuklasse tulistanud.Küsin eestlaste süüdistajate käest: kas Kukla Volli ohvrite lapsed ja lapselapsed vastutavad selle timuka tegude eest? Ainult sellepärast, et tema oli eestlane? Ei, ei vastuta.Üks suuremaid timukaid oli NKVD-tegelane Idel Jakobson. Kaitsepolitseiameti kogutud materjalide alusel oli ta osaline umbes 1200 inimese surmamõistmisel. Kas Iisraeli riik ja juudi rahvas vastutavad Idel Jakobsoni tegude eest? Ei, ei, ja veel kord ei.Mulle kirjutas Iisraelist härra Kaplan ja teatas, et tema andmetel oli Idel Jakobsoni ohvrite hulgas ka juute.Saksa okupatsioonivõimude teenistuses olnud isikud vastutavad samuti isikuliselt oma võimalike inimsusevastaste või sõjakuritegude eest, olenemata kodakondsusest või rahvusest.Kõik need küsimused on minu jaoks justkui ammuilma läbi vaieldud asjad.Paraku sunnivad sellesisulised kallaletungid Eesti riigile ja eesti rahvale uuesti sõna võtma. Niisugused rünnakud on seda kummalisemad, et praegu Euroopas levinud arusaamade järgi ei soovitata isiku rahvust kui sellist üldse määratleda.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee