Laevakaitsjad Indias Foto: Alar Truu
Delfi 18. jaanuar 2016 18:04
Eesti laevakaitsjad Indias viieks aastaks vangi mõistnud kohtuotsusest selgub, et laevafirma oli teadlik laskemoona transportimise ohtudest. Väidetavalt oli laevakaptenil ainsana ligipääs laskemoona juurde, kuid seda ta kohtus ei tunnistanud.

Pikas kohtuotsuses on väljavõte laevakaitsjate tööandja Advanforti ja ühe kliendi vahel, millest selgub, et firma oli teadlik relvade ja laskemoona laevale toomise, transportimisega ja maale laadimisega seotud ohtudest ning rahvusvahelistest tingimustest ja keeldudest.

Laevameeskonna süüdistaja arvates pidid kõik 35 meeskonnaliiget olema teadlikud relvade laadimisest laevale. Laevakaptenil oleks olnud võimalus võtta süü ainuisikuliselt enda peale, väites, et laevameeskonna liikmed ning kaitsjad ei ole kuidagimoodi seotud relvadega, kuid seda ta ei teinud. Süüdistaja sõnul tõestas see, et iga meeskonnaliige oli teadlik ja omas kontrolli laskemoona üle.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.