Foto: ALDO LUUD
Õhtuleht.ee 29. detsember 2015 14:56
Alates 1. jaanuarist 2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, mis muudab teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.

Uusi isikliku abivahendi kaardi taotlusi võtab uuest aastast vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kuni käesoleva aasta lõpuni peab puudega isik riigidotatsiooniga abivahendi ostmise soovi korral isikliku abivahendi kaardi soetamiseks pöörduma elukohajärgsesse linnaosavalitsusse. Uuest aastast läheb süsteem üle riigiasutuse Sotsiaalkindlustusameti (Endla tn 8) kätte. Seega muutub abivahendite rahastamise süsteem tsentraalseks. Reformi üks eesmärke on abivahendite kättesaadavuse parandamine.

Ka kalleid ja keerulisi abivahendeid saab uuest aastast taotleda Sotsiaalkindlustusameti kaudu, mitte enam Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu nagu seni. Kõik kallite abivahendite taotlused, mis on kuni 2015. aasta lõpuni Tallinna Sotsiaal ja Tervishoiuametisse saadetud, edastatakse detsembri lõpus Sotsiaalkindlustusametisse.

Isikliku abivahendi kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Enne uut aastat väljastatud kaart kehtib sellele märgitud kehtivusaja lõpuni.

Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (IAK).

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus); välismaal õppiva 18-26-aastase isiku puhul ka koolitõend ning klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesel õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud.

Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.