Eesti uudised

KIIKA KUKRUSSE! Vaata, kuidas maksumuudatused hakkavad mõjutama sinu rahalist seisu! (60)

Õhtuleht.ee, 29. detsember 2015 13:51
Foto: Reuters / Scanpix
Järgmine aasta toob endaga kaasa mitmeid seadusemuudatusi, mis mõjutavad meie kõigi sissetulekuid.

Järgmisel aastal tõuseb tulumaksuvaba miinimum tõuseb praeguse 154 euro asemel 170 eurole kuus ja samuti tõstetakse pensionide täiendavat maksuvaba piirmäära 225 euroni kuus.

Sotsiaalmaksu määr on jätkuvalt 33 protsenti, kuid sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot (2015. aastal kehtinud 355 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus.

Laste ülalpidamisega seotud täiendava maksuvaba tulu määr on 1848 eurot (154 eurot kuus) teise ja iga järgneva kuni 17 aasta vanuse lapse eest.

Füüsilise isiku tulust tehtav mahaarvamine on 1200 eurot kalendriaastas.

Eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist üürimisega seotud kulude katteks saab 2017. aasta tuludeklaratsioonis maha arvata 20 protsenti.

Maksuvaba välislähetuse päevaraha tõuseb seniselt 32 eurolt 50 euroni. Kõrgendatud määras (kuni 50 eurot) võib päevaraha maksuvabalt maksta iga välislähetuse 15 esimese päeva eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva eest kalendrikuus.

Alampalk tõuseb 390 eurolt 430 euroni, mis tähenda, et tõuseb ka alampalgaga seotu, nagu näiteks trahvid või lasteaiatasud mõnedes omavalitsustes.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6 protsenti ja tööandjale 0,8 protsenti. Töötaja töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8 protsendilises määras.

Meeles tuleb pidada ka seda, et 2015. aasta detsembrikuu eest töötasu ja muude tasude arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2016. aasta määrades.

Mis kallineb?

Alkoholiaktsiis tõuseb 15 protsenti 1. veebruarist. Hinnanguliselt tähendab see näiteks poole liitri õlle kolmeprotsendilist hinnatõusu ja liitrise viinapudeli üheksaprotsendilist hinnatõusu.

Tubakaaktsiis tõuseb 8 protsenti 1. juunist. Sigaretipaki keskmine hind kallineks 2016. aastal 3,26 euroni.

Bensiinide aktsiisimäär tõuseb 10 protsenti 1. veebruarist. Bensiiniliitri hinda mõjutab see praeguse maailmaturuhinna juures umbes 5 sendi võrra.

Diisli ja kerge kütteõli aktsiisimäär tõuseb 14 protsenti 1. veebruarist. Diislikütuse liitri hinda mõjutab see järgmisel aastal umbes 6,6 senti.

Maagaasi aktsiisimäär tõuseb 20 protsendi võrra 1. jaanuarist.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee