Foto: Scanpix Sweden
Õhtuleht.ee 28. detsember 2015 12:47
Kuigi Facebooki kadumist ennustatakse pidevalt ning sotsiaalmeedia lehekülg tekitavat ka masendust, on sellega liitunud sadu tuhandeid inimesi. Miks on siis Facebookist nii raske lahti öelda?

Kõik teame kedagi, kes teavad kedagi või on ise andnud lubaduse Facebooki konto kustutada. Mõne aja pärast aga hiilib seesama tegelane tagasi ning "laigib" taas pilte.

Cornelli ülikool korraldas katse, kus inimesel paluti 99 päeva olla Facebookita. Enamik ei suutnud aga vastu pidada, mistõttu tuli uurida nõrkuse põhjuseid. 33. ja 66. päeval tehtud küsitluste tulemusena selgus neli põhjust, miks Facebook kõigest hoolimata siiski kasutuses on.

1) Facebook on ainus sotsiaalmeedia – kui inimesed olid kasutajad ka teistes kanalites, suutsid nad Facebookist eemale hoida. Kui aga Facebook oli ainus sotsiaalmeedia kanal, vaadati seda suurema tõenäosusega enne katseaja lõppu.

2) Sõltlane – kui inimene väitis end olevat Facebooki sõltlane, oli ta ka päris elus altim sõltuvust tekitavatele tegevustele.

3) Tuju – mida halvem oli katsealuse tuju, seda tõenäolisemalt ta Facebooki järele igatses ning sinna naasis.

4) "Mida teised minust arvavad?" – kui Facebook on oluline osa enesehinnangust, loobutakse sellest ka harvem. Ehk inimestele on oluline, mida teised neist arvavad ja see sunnib sotsiaalmeediat kasutama ning sellest mitte loobuma.