Eesti uudised

LENDURID PETTUNUD: mitmed Estonian Airi töötajad jäävad õiglastest koondamishüvitistest ilma (14)

Õhtuleht.ee, 22. detsember 2015 16:49
Foto: Mati Hiis
Eesti Liinilendurite Assotsiatsiooni saatis täna avalikkusele kirja, kus toob välja, et Estonian Airis oli palju töötajaid, kes formaalselt olid lennufirmas töötanud vähem kui viis aastat ja nemad praegu seega koondamishüvitist ei saa. Õhtuleht toob liinilendurite assotsiatsiooni kirja alljärgnevalt ära täismahus:

Estonian Airi 169-st koondatud töötajast 129-le on tänaseks Eesti töötukaasa määranud koondamisega seotud kindlustushüvitise. Tegemist on kindlustushüvitisega, mida töötuskindlustuse seaduse alusel makstakse muuhulgas ka töötajate endi töötasudest kinnipeetud töötuskindlustusmaksetest kogutud vahenditest koondamise korral töötajale, kelle töösuhe temaga koondamise tõttu töölepingu üles öelnud tööandjaga on kestnud vähemalt 5 aastat.

Samal teemal

Vastavalt töötuskindlustuse seadusele saab töötaja, kelle töösuhe selle tööandja juures on kestnud 5 kuni 10 aastat, töötaja ühe kuu keskmise töötasu suuruse kindlustushüvitise. Töötaja, kelle töösuhe selle tööandja juures on kestnud üle 10 aasta, saab töötaja kahe kuu keskmise töötasu suuruse kindlustushüvitise.

Töötajale, kelle töösuhe tema koondanud tööandja juures on kestnud vähem kui 5 aastat, koondamise korral kindlustushüvitist ei maksta. Estonian Airis on alates 2009. aastast olnud mitmeid koondamisi. Seetõttu ei ole paljude töötajate, kes on pärast varasemat koondamist Estonian Airis hiljem uuesti tööle saanud, töösuhe viimase töölepingu alusel formaalselt vähemalt 5 aastat kestnud.

Need töötajad praeguse koondamise korral kindlustushüvitist ei saa. Pilootide puhul on osaliselt tegemist kogenud pilootidega, kellest üldstaaž piloodina on isegi üle 10 aasta ning kes samuti on aastaid maksnud töötuskindlustusmakseid. Näitena on Estonian Airi kapteni puhul töötuskindlustusmaksetena makstud 5 aastaga makseid arvestuslikult 8000 eurot.

Estonian Air töötajatele koondamishüvitisi ja ka 2015. aasta novembrikuu töötasusid välja maksnud ei ole. Töötajatel on saamata töötasu isegi nende 2015. aasta novembrikuu esimesel dekaadil töötatud päevade eest, mil Estonian Air veel lende teostas.

Pärast Estonian Airi pankroti väljakuulutamist on töötajatel võimalus seoses tööandja maksejõuetusega saada töötuskindlustusseaduse alusel niinimetatud pankrotihüvitisena osa oma saamata töötasust maksimaalselt 3 Eesti keskmise brutokuupalga ulatuses, samuti saamata puhkusetasu maksimaalselt 1 Eesti keskmise brutokuupalga ulatuses ning töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitisi (sh koondamishüvitis ja hüvitis töölepingu ülesütlemisest etteteatamata aja eest) maksimaalselt 1 Eesti keskmise brutokuupalga ulatuses.

Piirmäärade puhul lähtutakse Eesti keskmisest brutokuupalgast tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnevas kvartalis ja 2015. aasta kolmandas kvartalis oli see 1045 eurot. Ei ole veel teada kuupäeva, millal töötajatele pankrotihüvitis välja makstakse, kuid praeguse prognoosi kohaselt ei saa see toimuma enne 2016. aastat.

Enamus töötajate seadusest ja kollektiivlepingust tulenevad nõuded Estonian Airi vastu on pankrotihüvitisest oluliselt suuremad. Kehtiv kollektiivleping näeb sõltuvalt piloodi
lennundusstaažist piloodile koondamise puhuks ette õiguse nõuda koondamishüvitist tema 2 kuni 4 kuu töötasu ulatuses ning koondamisest etteteatamise tähtaeg on 3 - 6 kuud.

Tööandja pankroti väljakuulutamise korral saab töötaja oma nõuded saamata töötasu, saamata puhkusetasu ning hüvitiste osas esitada tööandja vastu pankrotimenetluses, kuid nende nõuete täitmise ulatust võib pankrotimenetluse puhul prognoosida keskmiselt kõigest umbes 5-10 % piiresse.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee