Foto: Erakogu
Kristiina Tilk 17. detsember 2015 15:16
India kohtumajas lõppesid täna laevakaitsjate üle peetud kohtuistungid. Juba üle kahe aasta sunniviisiliselt Indias viibinud meeste saatus selgub 11. jaanuaril, mil kohus langetab lõpliku otsuse.

Laevakaitsjate süüasja sisuline arutamine algas pärast pikka ootust 14. septembril. Süüasja arutamist alustati tunnistajate kuulamisega ning seejärel anti sõna süüalustele, kes pidid oma süü ümber lükkama või seda kinnitama kirjalikus vormis.

Tänasega jõudis aeganõudev protsess, mille viimastes osades kuulati üle kaitsja argumendid ja süüdistaja vastulaused, lõpule.

India lõunapoolseima osariigi Tamil Nadu politsei arreteeris üle-eelmise aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli ka 14 Eesti kodanikku.

2013. aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütuse tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Laevas olnute kaitsjad kaebasid hagi osariigi ülemkohtusse, soovides see tühistada. Ülemkohus tühistas hagi. Süüdistaja kaebas tühistusotsuse edasi India ülemkohtusse.
Ülemkohus kaalus, kas alamal kohtuastmel oli õigus hagi tühistada või mitte. Seejärel leidis India ülemkohus, et osariigi ülemkohtul ei olnud tühistamisotsuse langetamiseks piisavalt pädevust ning hagi saadeti tagasi madalama astme kohtusse, kus jätkati katkestatud protsessi.