Eesti uudised

Liisa Pakosta: hea töösuhe põhineb austaval suhtumisel igasse töötajasse hoolimata tema seksuaalsest identiteedist (47)

Õhtuleht.ee, 14. detsember 2015 14:35
Foto: TEET MALSROOS
Võrdõigusvoliniku kantselei koostas abimaterjali töötajatele ja tööandjatele, mis käsitleb töökohal võrdsete võimaluste loomist lesbidele, geidele ja biseksuaalsetele inimestele.

Täna esitletud trükises „Sinu õigused tööelus. Lesbid. Geid. Biseksuaalid" saavad mitmed küsimused vastuse, mis selgitavad näiteks seda, kuidas puutub seksuaalsus töökohta ja tööandjasse ning millist kasu toob tööandjale avatud ja mitmekesisust austav töökeskkond.

„Hea töösuhe põhineb austaval suhtumisel igasse töötajasse hoolimata tema soost või seksuaalsest identiteedist. Mitmekesist töötajaskonda hindav tööandja võidab kindlasti, tal on lojaalsemad ja produktiivsemad töötajad ja uuringud on näidanud, et erinevate omaduste ja taustaga töötajad aitavad kaasa loovamate lahenduste leidmisele," sõnas võrdõigusvolinik Liisa Pakosta.

Esitlusel osalenud Tieto Estonia AS personalijuhi Laura Eelmaa sõnul on ettevõtte põhiväärtus on see, et Tieto hoolib oma töötajatest ja klientidest ja ka elab nende väärtuste järgi.

„Kõik meie töötajad on allkirjastanud eetikakoodeksi, kus oleme lahti kirjutanud, milline käitumine on meie ettevõttes aktsepteeritud ja milline mitte. See on andnud hea baasi ja toe, et ka geid ja lesbid on julgenud oma identiteeti tunnistada ja näiteks rääkida oma samast soost elukaaslasest," sõnas Laura Eelmaa. „Oluline on, et kõik meie töötajad tunneksid end turvaliselt ja väärtustatuna," toonitas Eelmaa.

Ennekõike on infotrükis mõeldud geidest, lesbidest ja biseksuaalidest töötajatele, et nad tunneksid paremini oma õigusi ja võimalusi neid kaitsta. Käsitlemist leiavad tööle kandideerimisega seotud küsimused, edutamist puudutav, töö ja pereelu ühitamine, samuti ahistamine. Trükisest leiab nõuandeid ja juhiseid, kuidas saavad tööandjad soodustada võrdõigusliku töökeskkonna tekkimist ning mida peaks töötaja tegema diskrimineerimiskahtluse korral.

"Meil on väga hea meel, et on valminud pädev abimaterjal lesbidele, geidele ja biseksuaalsetele inimestele võrdse kohtlemise taotlemisel töösuhetes. On oluline, et LGB kogukond oleks oma võrdsetest õigustest teadlik ning oskaks diskrimineerimise korral vajalikke samme astuda," rõhutas Eesti LGBT Ühingu infokeskuse juht Kristel Rannaääre

Trükis on valminud projekti "Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni" raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Loe trükist Sinu õigused tööelus. Lesbid. Geid. Biseksuaalid“ 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee