Jaan GinterFoto: Margus Ansu
Siim Randla 14. detsember 2015 06:00
Tänavu ei võeta kooseluseaduse jõustamiseks vajalikke rakendusakte vastu, mistõttu võib Tartu ülikooli õigusteaduskonna dekaani Jaan Ginteri hinnangul juhtuda, et notar peab kooselu vormistamist võimatuks.

Rakenduseelnõu sai opositsioonilt sadu muudatusettepanekuid ja tänavu ei jõua see riigikogus lugemisele. Kooseluseadus ise jõustub uuest aastast. "Ei ole konkreetseid protseduure, mis käiku läheksid. Notar võib küll asuda kooselu vormistama, aga kuna ei ole notaritasuseaduse sätet, mis ütleks, palju selle eest tasu saab võtta, siis võib juhtuda, et notar peab kooselu vormistamist võimatuks," märgib Ginter.

"Samuti ei ole sätteid, mis viiks kooselu puudutavad andmed riiklikesse registritesse ning ei ole paljusid sätteid, mis tooks kaasa õiguslikke tagajärgi kooselulepingu sõlmimisele."

Notar Priidu Pärna arvates ei tohiks kooseluseaduse rakendusaktide heaks kiitmata jätmine mõjutada kooseluseaduse alusel lepingute sõlmimist, kuna tema hinnangul saavad notarid lepingu sõlmimisel lähtuda seaduse põhitekstist isegi siis, kui seadusandlik võim pole rakendusakte seaduse jõustumise ajaks 1. jaanuariks 2016 kinnitanud, vahendab ERR.