Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.Foto: Tairo Lutter
Õhtuleht.ee 4. detsember 2015 14:31
Andmekaitse Inspektsioon on saanud viimastel kuudel rea pöördumisi, kus kurdetakse, et pangad on hakanud oma klientidelt kõikvõimalikke uusi isikuandmeid küsima. Inspektsioon möönab, et andmete küsimine on vastavuses seadusega, kuid heidab pankadele ette vähest teavitusööd.

Pangad on hakanud viimasel ajal oma klientidelt küsima täiendavad küsimused, mis puudutasid muuhulgas haridust, perekonnaseisu, eluasemetüüpi, peretüüpi, tööstaaži, lapsi. Inspektsioonilt küsiti, kas selline tegevus on õiguspärane ja kas inimestel on õigus mõnele küsimusele vastamata jätta. Samuti ei saadud aru, miks seda kõike neil küsitakse.

"Kuna antud tegevus puudutab suurt osa rahvast ja selle osas on olemas ülekaalukas avalik huvi, alustast inspektsioon pankade üle seiret. Seire eesmärgiks oli teada saada, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil küsitakse ja kas selle raames täidetakse kõiki isikuandmete kaitse seaduse nõudeid," teatas inspektsioon oma pressiteates.

Seire tulemusena selgus, et pankade kliendiandmete uuendamine tuleneb suures osas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise direktiivist. Siin on tekkinud olukord, kus lisaks siseriiklikule regulatsioonile tuleb pankadel lähtuda rahvusvahelistest õigusaktidest ning korrespondentpankade nõudmistest.

Asi, millega inspektsioon rahule ei jäänud, oli kehv teavitus. Pangad ei selgitanud oma klientidele piisavalt täiendavate isikuandmete küsimise põhjusi. Samuti ei olnud inimestele arusaadav, millistele küsimustele on vastamine kohustuslik ja millistele vabatahtlik.

"Seadusest tuleb nõue, et andmetöötlus peab kliendi jaoks olema läbipaistev. Inimeste jaoks peab olema selge, miks nad peavad enda kohta täiendavaid andmeid esitama. Samuti peab inimesel olema võimalik kergelt eristada, milliseid andmeid ta peab esitama seaduse alusel ja milliste andmete esitamine on vabatahtlik," rõhutas inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

Nimetatud tähelepanekud ajendasid inspektsiooni saatma pankadele ringkirja, milles juhiti tähelepanu seire käigus avastatud puudujääkidele koos üleskutsega oma teavitustööd selles osas parandada. Inspektsiooni arvates tuleks asjale kasuks nt eeltäidetud küsimustiku kasutuselevõtt.

Kuna Andmekaitse Inspektsioonile laekunud kõnede, kaebuste, selgitustaotluste ja märgukirjade sisu andis alust arvata, et inimesed ei ole saanud oma küsimustele, millega panga poole pöörduti, adekvaatseid vastuseid, tegi inspektsioon pankadele ka ettepaneku oma töötajaid koolitada, et nad oleksid võimelised andma klientidele pädevaid selgitusi.

Kommentaarid  (3)

Eriti jultunud on Nordea 5. detsember 2015 18:42
pank suleb ligipääsu kontole kui pereliikmete kohta ei anna infot.. edu neile sel a turuosa kaotuse osas.. selle põhjuse tekitajad ma laseksin lahti :)
6. detsember 2015 15:12
kui mul ei ole pereliikmeid siis konto kinni?
Just 4. detsember 2015 15:11
Pangad mõtlevad ise neid küsimusi välja.
Põhiseaduse paragrahv 26 ütleb, et perekond on puutumatu! Kui andmakaitse seda ei tea, siis lugegu!
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS