Eesti uudised

Minister Tsahkna: iga lapse elu ja täisväärtuslik areng on hindamatu (23)

Õhtuleht.ee, 20. november 2015 09:58
Margus TsahknaFoto: Tiina Kõrtsini
Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna avab täna Lastekaitse Liidu konverentsi „Ära löö last – ka sõnadega". Tsahkna sõnul panevad laste väärkohtlemise juhtumid tõdema, et meie ühiskonnas on jätkuvalt neid lapsevanemaid, kes vajavad nõustamist, tuge ja järeleaitamist. Sotsiaalministeerium tegeleb väga aktiivselt selles valdkonnas ning uuest aastast jõustuv lastekaitseseadus pakub meie lastele oluliselt paremat kaitset.

Ministri sõnul algab lapse kaitse juba enne lapse sündi. „Pere vajaduste hindamine ja riskitegurite tuvastamine ning sobivate tugiteenuste pakkumine on olulised märksõnad nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnas. Läbi ennetustegevuste, varajase märkamise ja õigeaegse sekkumise on võimalik ära hoida traagilisi, lapse surma või raske tervisekahjustusega lõppevaid juhtumeid.

Samal teemal

Jaanuaris jõustuv lastekaitseseadus rõhutab abivajava lapse märkamist ja ennetuse olulisust ning seab nii riigi kui kohaliku omavalitsuse üksustele kohustuse tegevusteks, mis toetavad lapse kasvamist perekeskkonnas, ennetavad lapse abivajadust ja vähendavad võimalikke riskiolukordi," ütles Tsahkna.

Sotsiaalministeerium on välja töötamas ja juba rakendamas mitmeid ennetavaid ja peresid abistavaid meetmeid. Nii näiteks on ministeerium tegelenud aktiivselt lastevanematele suunatud vanemlusprogrammi „Imelised Aastad" maaletoomise ja selle testimisega Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" raames.

Vanemlusprogrammi mõte on arendada lastevanematel efektiivseid ja hädavajalikke oskusi, mis aitavad ära hoida stressi tekitavaid olukordi ja tulla vägivallavabalt toime laste kasvamisel ettetulevate väljakutsetega. Pikemas perspektiivis on kavas arendada programmi selliselt, et see oleks kättesaadav kõikides Eestimaa piirkondades.

Lastekaitseseaduse jõustumisega hakkab Sotsiaalkindlustusametis järgmisest aastast tööle riiklik lastekaitse rakendusüksus, mille roll on lapse heaolu tagamiseks koordineerida koostööd riigi ja kohalike omavalitsuste vahel, seda nii hariduse, hoolekande, tervishoiu kui õiguskaitse valdkondades. Samuti toetab üksus kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajaid lastekaitsejuhtumite lahendamisel, pakkudes vajadusel eri spetsialistide abi.

Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöö toetamiseks on ka Tervise Arengu Instituut välja töötamas riigipoolset täiendkoolitusprogrammi, mida hakatakse lastekaitsetöötajatele pakkuma juba järgmisel aastal.

Kuna üldjuhul omab pere lapse ootusel ja saamisel esmast kokkupuutepunkti tervishoiusüsteemiga, on Sotsiaalministeerium ette valmistamas tervishoiutöötajate koduvisiitide taastamist peredesse, kuhu sünnib laps.

Koduvisiitide eesmärk on lähtuvalt vastsündinu jaoks loodud tingimustest nõustada noori vanemaid ja vajadusel pakkuda neile tuge ja teenuseid. Tegemist on Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul tulemusliku ja tõenduspõhise praktikaga, mida rakendavad ka paljud teised riigid.

Kvaliteetsete, kättesaadavate ning pere vajadustega arvestavate teenuste arendamine on väljakutse eeskätt teenuste finantseerimise korraldamisel, kuid tuleb arvestada, et pere probleemide eskaleerumisel ning juba korvamatu kahju tekkimisel on hilisemad kulud nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnale oluliselt suuremad. „Iga lapse elu ja tema täisväärtuslik areng on hindamatu ning me kõik peame panustama sellesse, et laps ja pere saaks vajalikku ja õigeaegset abi," ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee