Tšehhid on sisse­rändajate vastu.Foto: Reuters / Scanpix
Tõnu Kalvet 20. november 2015 07:00
Üle kahe kolmandiku Tšehhi vabariigi kodanikest suhtub sisse­rändajatesse eitavalt, selgus Tšehhi teaduste akadeemia sotsioloogiainstituudi raames tegutseva arvamusküsitluskeskuse CVVM korraldatud küsitlusest.

Küsimusele "kas teisest rahvusest kodanikud, kes viimastel aastatel Tšehhi on tulnud, kujutavad endast probleemi?" sai vastata kahes jaos: 1) riigi kohta tervikuna, 2) vastaja elupaiga kohta.

Riigi ulatuses pidas võõramaalasi probleemiks 69% vastanuist. Vastupidisel arvamusel olijaid oli vaid veerand. Oma elupaigas pidas võõramaalasi probleemiks 35% vastanutest, ei pidanud 41%.

Uuriti sedagi, kuidas kodanikud suhtuks sellesse, kui riigivõimud annaksid võõramaalastele elamisloa mõnel enamlevinud põhjusel (õpingud, töö, näljahäda, sõda jms.).

Kõige leebemalt suhtusid vastajad sellesse, kui võõramaalasel lubataks Tšehhi (ajutiselt) asuda õpingute või praktika tõttu. Nõnda arvajaid oli 63%, vastu oli 33%. Sõda, näljahäda või suurt loodusõnnetust peab piisavaks elamisloa andmise aluseks 57%, ei pea 36%.