Sergei MetlevFoto: Marianne Loorents
Toimetas Piret Pappel 10. november 2015 11:19
Vabaerakonna esinduskogu liige Sergei Metlev pöördus ametlikult siseminister Hanno Pevkuri poole palvega kehtestada detsembri algul Tallinnas esineda plaanivale Punaarme laulu- ja tantsuansamblile sissesõidukeeld, kuna tegu on militaarproparandaga, mis võib tema hinnangul suurendada pinget ja põhjustada korrarikkumisi. 

Metlevi sõnul on nõukogude vaimust läbi imbunud ansambli esinemine Eesti pealinnas Eesti riigile ja tema rahvale alandav, eriti võttes arvesse Ukraina ründamist Putini Venemaa poolt.

Varem on Sergei Metlev teinud avalduse, kus ta ütles, et ansambli esinemine Tallinnas on vastuvõetamatu.

Metlevi kiri ministrile:

Lugupeetud siseminister hr Pevkur

Pöördun Teie poole suure murega, mis on seotud detsembri algusesse planeeritud Punaarmee laulu- ja tantsuansambli esinemisega Tallinnas. Kollektiivi ajalugu sai alguse 1928. aastal, mil toimus Nõukogude Liidu ideoloogiline ja sõjaline tugevnemine. Algusest peale seati selle eesmärgiks Nõukogudemaa sõjalise vägevuse ja suurriikluse propageerimine. Vahepeal on N Liit lagunenud, kollektiivi ideoloogilised eesmärgid jäid aga laias laastus samaks.

Leedu on otsustanud keelata ansambli esinemise, mida kutsun üles tegema ka Teid. Kahetsusväärsel kombel vastas meie kultuuriministeerium ajakirjanduse küsimusele ansambli kohta sinisilmselt ja probleemi eitavalt.

Repertuaari kuuluvad nõukogudeaegsed patriootlikud palad, kasutatakse rohkesti sõjaväemundreid ja punarežiimi sümboleid. Loomeinimeste talenti ja kunsti on rakendatud valitseva režiimi vankri ette. Esitledes seda vene kultuuri lahutamatu osana on viidud eksitusse kümneid miljoneid inimesi üle maailma, kes hakkasid seostama ansambli loomingut vene hingega. See on vale, sest nõukogude inimese ja vene inimese vahel on sügav kraav. Nende kahe ühendamist Kreml hetkel taotlebki, suurendades niimoodi pingeid suure venekeelse vähemusega riikides ja luues omale ilusa fassaadi. Vene inimesena on mul valus ja vastik vaadata seda jõledat mängu.

Hiljuti keelustas Leedu ansambli esinemist, viidates julgeolekuohule. Palun ka Teid langetada samasugune otsus ja keelata selle kollektiivi liikmete sisenemine Eestisse. Eelnevalt tuleks kollektiivi muidugi teavitada, et nende esinemine Eestis ei ole oodatud ja paluda loobuda esinemisest vabatahtlikult.

Krimmi poolsaare annekteerimine Putini käsul, sõjategevuse toetamine Ida-Ukrainas ja paljud teised teod, mis on räiges vastuolus rahvusvahelise õiguse väärtustega, on muutnud suhtumist isikutesse ja organisatsioonidesse, mis tegutsevad kantuna Kremli ideoloogiast. Nad kaasvastutavad selle eest, et rahu on rikutud ja inimesed kannatavad. Selline olukord on viinud pinged kõrgele. Punaarmee ansambli esinemine võib provotseerida Eestis korrarikkumisi või kutsuda radikaale üles tegudele. Tegemist on julgeolekuriskiga.

Riigina, mis kannatas nõukogude režiimi repressioonide all, ei ole õige lubada nõukogude sõjalist mentaliteeti levitavaid ja Punaarmee mundrit kandvaid kollektiive Eestisse esinema. Ansambli juht Maljov on rõhutanud, et tullakse tähistama Nõukogude armee võitu ning kasvatama austust Venemaa vastu, mis kõlab mitte ühe toreda tantsu- ja lauluansambli kuulutusena, vaid pigem ähvardusena. Mullu salvestas ansambel Krimmi okupeerinud sõdureid ülistava hümni "Viisakad inimesed“. Ukrainas toimuva Venemaa sõjalise agressiooni ja Krimmi hõivamise kontekstis on  sellise kollektiivi esinemine Eesti pealinnas riigile alandav.

Siseministeerium peab kehtestama Punaarmee laulikutele sissesõidukeelu, et näidata punast tuld sõjaideoloogiale. Kuigi kollektiivil on pikk ajalugu, on see alati olnud militaarpropaganda tööriist. Kaasaegse Venemaa oludes on ta leidnud taas kasutuse. Pugedes väärika kunsti taha, püütakse taastada inimestes nõukogude nostalgiat ja Vene šovinismi, mis on toonud kaasa palju kannatusi nii vene rahvale endale kui ka naaberrahvastele.

Lugupidamisega,

Sergei Metlev
Eesti Vabariigi kodanik
Vabaerakonna liige