Politsei.Foto: Teet Malsroos
Õhtuleht.ee 2. november 2015 07:23
Täna, 2. novembril suundus Itaaliasse rände sideohvitser, senine keskkriminaalpolitsei uurija Priit Põdra. Sideohvitseri peamiseks ülesandeks on korraldada infovahetust rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste Itaaliast Eestisse toomise protsessis ja luua sidemed sellesse kaasatud rahvusvaheliste ametkondadega.

Eesti sideohvitser Priit Põdra sõnul on esimeseks sammuks Itaalias võimalikult hea koostöö- ja kontaktvõrgustiku loomine.

"Rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste ümberpaigutamise protsessi on kaasatud mitmed Euroopa Liidu organisatsioonid ja Itaalia ametkonnad. Üldjoontes on koostööpõhimõtted ja rollijaotus paigas, kuid kokku tuleb leppida Eesti poolt vastuvõetavate inimeste välja selgitamise detailid, sealhulgas infokanalid ja teabe vahetamise põhimõtted," rääkis Põdra.

Sideohvitseri missiooni peamine eesmärk on luua kontaktide võrgustik, mille kaudu saavad Eesti ametiasutused võimalikult palju informatsiooni potentsiaalsete ümberpaigutatavate kohta.

Tähtis osa rände sideohvitseri tööst on ka piirülese kuritegevuse ning üldise rändeolukorra kohta teabe vahendamine Eestisse.

"Rahvusvaheline koostöö on Euroopa rändekriisi lahendamise üks võtmesõnu. Rände sideohvitseride võrgustiku liikmena saan Eesti ametkondadele kiiresti vahendada rändeinfot. Samuti jagada teiste riikide praktikat ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse tõkestamisel," ütles ta.

Esialgse kava kohaselt jääb sideohvitser Itaaliasse kuueks kuuks.  Sideohvitseri tööruumid asuvad Roomas Eesti saatkonnas.