Jevgeni SolovjovFoto: PEETER LILLEVÄLI/PÕHJARANNIK
Toimetas Geidi Raud 28. oktoober 2015 16:39
Viru Maakohus mõistis tänase otsusega Jevgeni Solovjovi õigeks altkäemaksu võtmises Nikolai Ossipenkolt, AS-ilt N&V, Vjatšeslav Safonovilt ja OÜ-lt Värimal prokuröri poolt süüdistusest loobumise tõttu.

Sama otsusega mõistis maakohus Vjatšeslav Safonovi ja OÜ Värimal õigeks altkäemaksu andmises prokuröri poolt süüdistusest loobumise tõttu.

Sama otsusega mõistis maakohus Jüri Kollo õigeks usalduse kuritarvitamises ja ametialases võltsimises, mis seondub Raudi kalmistuga, prokuröri poolt süüdistusest loobumise tõttu.

Viru Maakohus tunnistas tänase otsusega Jevgeni Solovjovi (67) süüdi omastamises, konkurentsialastele süütegudele kihutamises ja aususe kohustuse rikkumisega seonduvates kuritegudes, võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises, usalduse kuritarvitamises ning mõistis talle liitkaristuseks viie aasta pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele kui isik ei pane 5-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Sama otsusega tunnistas maakohus Juri Kollo (69) süüdi ametialases võltsimises ja omastamises ning mõistis talle liitkaristuseks nelja aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele kui isik ei pane 5-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Solovjovi ja Kollo suhtes kohaldati lisakaristusena keeld töötada kolme aasta jooksul riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuses või asutuses.

Solovjovil ja Kollol hakkas katseaeg kulgema alates tänasest.

Maakohus lõpetas menetluse Vjatšeslav Safonovi (57) suhtes konkurentsialase süüteo toimepanemises seoses mõistliku menetlusaja möödumisega.

OÜ Värimal mõisteti õigeks konkurentsialase süüteo toimepanemises.

Jüri Kollolt mõisteti Kohla-Järve linna kasuks välja 840 069,18 eurot.

Jüri Kollolt ja Jevgeni Solovjovilt mõisteti solidaarselt Kohtla-Järve linna kasuks välja 210 200, 51 eurot.

Kohtla-Järve linnapead Jevgeni Solovjovi, endist aselinnapead Jüri Kollot, üht äriühingut ning äriühinguga seotud isikut süüdistati erinevates Kohtla-Järve linna varaliste huvide järgimise kohustuste rikkumistes, ametiseisundi kuritarvitamises, konkurentsikuritegudes, aususe kohustuse rikkumisega seotud kuritegudes ning nendega seonduvas võltsimises.

Süüdistuse järgi esitas Kohtla-Järve linnale teenuseid osutanud ettevõtte juhatuse liige 2006. aasta septembrist kuni 2009. aasta augustini linnavalitsusele valeandmeid tehtud remondi-, hooldus- ja korrashoiutööde kohta. Aktides kajastati muuhulgas lepingu raames teostatud tööde objekte, sisu, mahtu, maksumust ja teostamise aega, mis ei vastanud tõele ja mida linn ilma kontrollimata aktsepteeris.

Lisaks vormistati tagantjärele ümber tööde vastuvõtu- ja ülevaatusakte, et varjata ülemaksete tegemist.

2009. aastal viis Kohtla-Järve Linnavalitsus erinevate tööde tegijate ja teenuste osutajate leidmiseks läbi hankemenetlusi ning hinnakonkursse, mille käigus kuritarvitas linnapea Jevgeni Solovjov süüdistuse järgi oma ametiseisundit, luues põhjendamatuid soodustingimusi tuttavatele ettevõtjatele.

Teiste kriminaalasjas olnud kaassüüdistatavate suhtes oli kriminaalmenetlus varasemalt lõpetatud.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.