Foto: Sander Silm
Sander Silm 28. oktoober 2015 15:16
Tartu ülikooli aulas toimus täna ülikooli rector emeritus Peeter Tulviste 70. sünnipäevale pühendatud aktus, millel anti Tulvistele üle ka Kaitseliidu kõrgeim autasu – Valgeristi I klassi teenetemärk.

Akadeemik, Tartu ülikooli emeriitprofessor Peeter Tulviste oli aastatel 1993–1998 Tartu ülikooli rektor. Oma akadeemilise karjääri pühendas ta psühholoogide õpetamisele ja psühholoogiaalasele teadustööle. Tulviste on mitmete seltside, komisjonide ja nõukogude, mh ajakirja Akadeemia kolleegiumi, TÜ ajalookomisjoni, Eesti kirjanduse seltsi ja kaitseliidu vanematekogu liige ning Eesti üliõpilaste seltsi vilistlane. Professor Tulviste on kuulunud ka riigikogu X ja XI koosseisu. Varem on teda pärjatud mitmete autasudega, 2015. aastal pälvis ta Tartu linna aukodaniku tiitli.

Piduliku aktuse avas Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm ning tervitustega astusid üles Peeter Tulviste õpingukaaslane Moskva ülikooli päevilt akadeemik Ene Ergma, Tulviste kunagine õpilane, Tartu ülikooli kriminoloogia professor Jüri Saar, Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan Jaanus Harro, Tartu ülikooli rector emeritus ja esimene prorektor Peeter Tulviste rektori ametiajal Jaak Aaviksoo jt.

Aktuse kulminatsioon saabus siis, kui Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili andis Tulvistele üle Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärgi.

Peeter Tulviste algatusel taastati 1996. aastal Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemiline malevkond ning samal aastal astus tema eestvedamisel Tartu Ülikooli rektoraat in corpore Kaitseliitu. Emeriitprofessor Peeter Tulviste on valitud kaks korda Kaitseliidu Vanematekogu liikmeks.

Kaitseliidu Valgeristi teenetemärk asutati 19. juunil 1929. aastal. Varem on selle I klassi annetatud Lennart Merile, Arnold Rüütlile, Enn Tartole, postuumselt major Benno Leesikule, viitseadmiral Tarmo Kõutsile, kindralleitnant Johannes Kertile, Jaak Aaviksoole, kindral Ants Laaneotsale ja kolonelleitnant Raivo Lumistele. Enne II ilmasõda Valgeristi I klassi teenetemärki välja anda ei jõutud.