ÕIGUSKANTSLER ÜLLE MADISE: "Kedagi ei vabasta vastutusest tema ametikoht või valijate mandaat."Foto: Stanislav Moškov
Toimetas Kaspar Käänik 23. oktoober 2015 12:24
Õiguskantsler kontrollis Keskerakonna fraktsiooni palvel kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 141, mis käsitleb kahtlustatava ja süüdistatava ametist kõrvaldamist, kooskõla põhiseadusega ning leidis, et kõnealuse normi rakendamine on põhiseaduspärane.

"Põhiseaduse järgi on kõik seaduse ees võrdsed. Kedagi ei vabasta vastutusest tema ametikoht või valijate mandaat," selgitab õiguskantsler Ülle Madise.

Ametiisiku saab ametist kõrvaldada üksnes kohtu otsusel. Sõltumatu kohtulik kontroll peab muu hulgas tagama, et linna- ja vallajuhte ei kõrvaldataks ametist poliitilistel motiividel. Kohtulahendi saab edasi kaevata, see tähendab, et seda kontrollib vajadusel kõrgema astme kohus, leiab kantsler.

Kohus teeb kindlaks ametist kõrvaldamise aluse olemasolu: annab selge põhistatud hinnangu, miks ta on seisukohal, et isik võib edasi töötades jätkuvalt toime panna kuritegusid või edasitöötamine võib kahjustada kriminaalmenetlust. Seega peab kahtlustuses esitatud kuritegu olema seotud täidetavate ametiülesannetega ja ametis jätkamisest tingitud oht usutav.

"Leian, et kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 141, lubades ametist kõrvaldada linnapea või vallavanema ja volikogu liikme, on põhiseadusega kooskõlas. Normi rakendamine on põhiseaduspärane siis, kui ametist kõrvaldamine on tõepoolest vajalik selleks, et ära hoida tunnistajate mõjutamist, tõendite rikkumist või muul viisil kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise takistamist või kui on alust arvata, et kahtlustatav jätkab kuritegude toimepanemist," kirjutab õiguskantsler Ülle Madise Keskerakonna fraktsioonile saadetud vastuses.