Foto: Teet Malsroos
Õhtuleht.ee 23. oktoober 2015 11:17
Tallinna ringkonnakohtu otsusega jäeti muutmata Harju maakohtu otsus kõrvaldada kriminaaluurimise ajaks Tallinna linnapea ametist Edgar Savisaar.

Savisaare kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs kinnitab, et tänasele Tallinna ringkonnakohtu määrusele esitatakse määruskaebus Riigikohtusse.

Riigiprokurör Laura Vaik põhjendas maakohtus kinniste uste taga taotlust sellega, et Edgar Savisaar võib Tallinna linnapea ametis mõjutada kriminaaluurimist ning hävitada ja peita Tallinna linnavalitsuses asuvaid dokumentaalseid tõendeid.

"Kaitsjatele ei ole senini selgitatud, millistele asjaoludele tugineb hinnang, et Edgar Savisaar võib mõjutada tunnistajaid. Samuti ei ole esitatud kaitsjatele tõendeid, mis seda väidetavat ohtu kinnitaksid. Selline inkvisitsiooniline menetlus ei võimalda Edgar Savisaarel ega tema kaitsjatel Riigiprokuratuuri väidetele vastu vaielda. Oleme jätkuvalt ka seisukohal, et Edgar Savisaare ametist kõrvaldamine oli alusetu ja ebaproportsionaalne. Ametist kõrvaldamine ei anna kõnealusel juhul märkimisväärseid tagatisi kriminaalmenetlusele, kuid piirab intensiivselt Edgar Savisaare õigusi, s.h õigust vabalt valida tegevusala ja omandiõigust," põhjendas Nääs.

Ringkonnakohus leidis, et tunnistajate ütluste objektiivsuse tagamiseks on ametist kõrvaldamine sobiv meede. Kohus märkis, et taotletav eesmärk – kahtlustatavale ametialaselt allunud tunnistajate ütluste objektiivsuse tagamine – ei ole vaadeldaval juhul saavutatav muu, vähem koormava abinõuga. Kohus märkis, et on samuti tutvunud riigiprokuröri poolt esitatud kriminaalasja materjalidega, millest nähtuv kinnitab maakohtu hinnanguid põhjendatud kuriteokahtlusele.

Ringkonnakohtu määrust on võimalik edasi kaevata kümne päeva jooksul.

"Oleme jätkuvalt seisukohal, et Edgar Savisaare ametist kõrvaldamine on põhjendatud ja vajalik. Kuna kriminaalasjas on tunnistajateks Tallinna linnavalitsuse ametnikud, kes saavad otse või vahendatuna linnapealt korraldusi, on meie ülesanne õiguskaitseasutusena tagada tunnistajatele võimalus mõjutusteta ütluste andmiseks," sõnas riigiprokurör Laura Vaik.

Nääsi sõnul tuleb arvestada, et kõnealusel juhul kõrvaldati Edgar Savisaar ametikohalt, millisele ta oli saanud demokraatlike protsesside tulemusel ehk siis tegemist ei ole lihtsalt kahe eraisiku vahelise lepingulise suhte peatamisega, vaid ka valijate antud häälte tähenduse muutmisega.

30. septembril rahuldas Harju maakohus riigiprokuratuuri taotluse ja kõrvaldas Savisaare linnapea ametist.