Foto: MATI HIIS
Hanno Pevkur, siseminister, Reformierakond 12. oktoober 2015 17:36
Siseminister Hanno Pevkuri vastus Ülo Vooglaiu avalikule kirjale

Eelmisel nädalal muretses Ülo Vooglaid 7. oktoobri Õhtulehe veergudel, et juhid ei kohtu rahvaga silmast silma, et vastata inimeste pagulasteemalistele küsimustele ja kuulata nende muresid. Alates maikuust, kui rändeteema kogu Euroopas aktuaalseks muutus, olen nii mina kui ka teised valitsuse liikmed korduvalt kohtunud inimestega üle Eesti, et selgitada maailmas toimuvat seoses kriiskolletest põgenevate inimeste abistamisega ja Eesti seisukohti neil teemadel.

Oleme kokku leppinud, et mõnda Eesti kanti külastades kohtume ka sealsete inimestega, et nendega rände teemadel arutleda. Mõistan, et härra Vooglaid ei jõua kõikide tegemisi jälgida, aga see ei tähenda, et Eesti positsioonid oleksid selgitamata. Lisaks silmast silma kohtumistele on eri meediaväljaannetes rändeteemat väga laialdaselt käsitletud. Oleme olnud avatud ja oleme ka edaspidi ja kõige värskema info saab kiiresti kätte eraldi selleks tarbeks loodud veebilehelt www.valitsus.ee/pagulased. 

 

Tegevuskava olemas

 

Vooglaid tundis huvi, millised on valitsuse edasised plaanid. Eelmisel neljapäeval tutvus valitsus kavaga, kuhu on kirja pandud lähiaja tegevused, mis puudutavad kaitset vajavate inimeste vastuvõtmist. Me võtame esimesed saabujad vastu siis, kui me selleks valmis oleme: eesmärk on, et me ei paigutaks Eestisse jõudnuid vastuvõtukeskusse, vaid oleks tehtud kõik vajalik, et inimesed saaksid minna oma uude koju elama. Saadame Itaaliasse kohapeale oma eksperdid, et siiatulijate taustaga paremini tutvuda ning et olla kindlad, et Eestisse jõuavad ainult need inimesed, kes tõepoolest kaitset vajavad, kes Eestis hakkama saavad ja on huvitatud siia tulemisest. 

Ühtlasi on kavas kirjas, mis hakkab toimuma siis, kui inimesed Eestisse jõuavad. Neile määratakse tugiisikud, kes abistavad asjaajamises ja aitavad kõikides kohalikku elu puudutavates küsimustes. Kohe suunatakse saabujad ka kohanemisprogrammi, kus neile tutvustatakse Eesti riiki, kultuuri ja tavasid, ning kohustuslikule eesti keele koolitusele. Siia saabuvad rahvusvahelise kaitse saajad asuvad plaani kohaselt erinevatesse omavalitsustesse elama, et paremini ühiskonda sulanduda. Pagulastega seotud tegevusi planeerides võtame arvesse teiste riikide kogemusi.

 

Majanduspõgenikud siia ei saa

 

Iseenesest on väga hea, et meil on palju erinevaid arvamusi ja inimesed need ka välja ütlevad – see näitab, et hoolitakse Eesti riigist ja selle tulevikust. Paraku on Eestis mitu inimest ja organisatsiooni, kelle tegevuse eesmärk on õhutada kaitset vajavate inimeste vastast vaenu ja hirmutada rahvast kõikvõimalike segaste juttudega. Tuletan neile meelde, et Eestisse pääsevad elama ainult need, kes on õigustatud saama rahvusvahelist kaitset – need on inimesed, kes on oma kodudest sõja või tagakiusamise tõttu põgenema pidanud. Majanduspõgenikud ja niisama parema elu otsijad Eestisse ei saa. Samuti tutvustame pagulastele eelnevalt Eestit ja küsime ka nendepoolset valmisolekut siia elama asuda. 

Meie kõigi võimuses on teha nii, et Eesti oleks uus ja turvaline kodu inimestele, kelle elu nende enda kodumaal on võimatuks muutunud. Ja me teeme seda omas tempos – nii, et jõuame neile pakkuda uut kodukohta ja vajalikku tuge Eestisse elama asumiseks. Inimestelt ootame selleks rahulikku meelt ja sallivat suhtumist – üheskoos saame teha nii, et Eesti oleks abivajajatele uus ja turvaline kodumaa ja et nad integreeruksid siia võimalikult kiiresti, muutudes abivajajast riigi arengusse panustajaks.