Mikk MarranFoto: Kaarel Tigas
Toimetas Geidi Raud 12. oktoober 2015 17:23
Kaitseminister esitab valitsusele teabeameti peadirektori ametikohale kinnitamiseks senise kaitseministeeriumi kantsleri Mikk Marrani.

Teabeameti senine peadirektor Rainer Saks lahkub ametist alates 1. detsembrist, kuna siirdub välisministeeriumi kantsleriks. Kui valitsus kinnitab Mikk Marrani ametisse, asub ta teabeameti peadirektoriks alates 1. jaanuarist 2016.

Teabeameti uue peadirektori kandidaadi kiitis tänasel istungil ühehäälselt heaks ka riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon.

Kaitseminister Hannes Hanso sõnul on Mikk Marran võimekas juht ning silmapaistev ekspert julgeoleku valdkonnas.

"Marran on teinud suuri tegusid Eesti riigi kaitses ja taganud, et meie riik oleks rahvusvahelisel areenil suurem, kui meie rahvaarv ja makronäitajad seda eeldada võiks," ütles Hanso. "Marran on aastaid juhtinud liitlaste kohaloleku vajaduse diskussiooni ning taganud valitsemisala kestliku arengu läbi realistliku ja ettevaatava planeerimise."

Mikk Marrani sõnul on teabeameti peadirektori ametikoht suureks vastutuseks ja väljakutseteks. "Teabeamet on meie riigi kaitse eesliin, kus töötajate sihikindlusest, tarkusest ja koostööst sõltub väga palju. Valdav osa sellest jääb avalikkuse eest varju, aga see ei muuda asutuse tööd vähemtähtsaks. Luure ja eelhoiatus on meie riigikaitse arendamisel selge prioriteet. See väljendub nii reaalsetes investeeringutes kui ka töötajate arendamises".

Mikk Marran on kaitseministeeriumi kantsler olnud alates 1. jaanuarist 2011. Oma karjääri kaitseministeeriumis alustas Marran 1999. aastal, muuhulgas on ta juhtinud erinevaid osakondasid ning olnud kaitseinvesteeringute asekantsler. Aastatel 2006-2009 töötas Marran Eesti alalises esinduses NATO juures kaitsetalituse direktorina.

Mikk Marranil on magistrikraadi rahvusliku ressursi strateegia alal Ameerika Ühendriikide National Defense University'st. Bakalaureusekraadi omandas ta Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonnas haldusjuhtimise erialal.

Mikk Marranit on autasustatud presidendi Valgetähe III klassi ordeniga, kaitseministeeriumi II klassi teeneteristiga ning kahel korral kaitseväe teeneteristiga.

Teabeamet on kaitseministeeriumi valitsemisalal olev julgeolekuasutus, mis tagab riigi julgeoleku, kaitstes põhiseadusliku korra püsimist mittesõjaliste ennetavate vahenditega. Teabeamet kogub ja töötleb julgeolekupoliitika kujundamiseks ja riigikaitseks vajalikku teavet ning teeb riigi vastu suunatud kuritegude ärahoidmiseks koostööd kaitsepolitseiametiga.