Foto: Silja Paavle
Sander Silm 8. oktoober 2015 13:08
Valitsus otsustas tänasel istungil esitada Riigikogule Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu. IRL-i esimees Margus Tsahkna saatis aga täna öösel laiali pressiteate, kus teatas, et valitsus peab andma ühemõttelise hinnangu, et Eesti juhindub piirileppe sõlmimisel Tartu Rahulepingu artikkel 2 kehtivusest ja õigusliku järjepidevuse põhimõttest.

"Tartu Rahulepingu artikkel 2 järgi tunnistab Venemaa, kui Nõukogude Liidu õigusjärglane, ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid seotud Venemaal Eesti rahva ja maa kohta maksvusel olnud riigiõigusliku korra kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal. Lisame Tartu Rahulepingu artikkel 2 ja Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevuse põhimõtet rõhutava poliitilise deklaratsiooni valitsuse otsusesse, millega kiidetakse heaks Eesti ja Venemaa vaheline piirilepe," kirjutas Tsahkna.

Olukord meenutab mingil määral 2005. aastat, mil Eesti ja Venemaa oli piirilepingu sõlmimisele juba väga lähedal, aga ka tollal leidsid Isamaaliit ja Res Publica, et piirilepingule tuleks lisada preambul, mis rõhutaks Tartu rahulepingu jätkuvat kehtivust. Paraku võttis Venemaa seda kui pahatahtlikust ning piirilepe jäi sõlmimata.

Ilmselgelt IRL-i nõudmisel lisatigi piirilepingu ratifitseerimise seaduse eelnõusse nüüd lause, mis veelkord rõhutab Tartu rahu järjepidevust. Välisminister Marina Kaljurand lisas, et sisuliselt ei muutnud see lause seaduse eelnõus midagi.

Kaljurand lisas, et kuigi Eestil kui Venemaal on ajaloo tõlgendamises eriarusaamad, on praeguse lepingu sõnastus selline, et piir saab paika vaatamata erimeelsustele ajaloo vallas.

Tsahkna toonitas samas, et ka IRL on huvitatud piirileppe sõlmisest, kuna tegemist on tema hinnangul rahvusliku julgeoleku küsimusega.

Välisminister Marina Kaljurand ütles, et piirileping tuleks sõlmida hiljemalt järgmise aasta septembriks, kuna siis on Venemaal uued duumavalimised ja kui lepingut pole selleks ajaks sõlmitud langeb see duuma menetlusest välja ja kõik hakkab otsast peale.