Kalev KangurFoto: Mati Hiis
Siim Randla 17. september 2015 07:00
Maadevahetuse kriminaalasjas kohtus süüdi mõistetud maa-ameti eksjuht Kalev Kangur on esitanud halduskohtusse kaebuse kohustamaks keskkonnaministeeriumi maksma talle saamata jäänud palka ja kasutamata puhkusepäevade eest hüvitist.

Kalev Kangur taotleb kohtu kaudu saamata jäänud palka summas 1188,70 eurot ja kasutamata puhkusepäevade eest hüvitist ja viivist lõpparve tähtaegselt maksmata jäänud summas. Keskkonnaministeerium ei nõustu kaebuses toodud seisukohtadega ja leiab, et on käitunud seaduslikult, tuginedes avaliku teenistuse seadusele, töölepingu seadusele ja puhkuseseadusele ning nende alusel antud teistele asjassepuutuvatele õigusaktidele.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi andsid Villu Reiljan keskkonnaministrina ja

Kalev Kangur maa-ameti juhina ärimeestele teavet, millised looduskaitseliste piirangutega maatükid saab vahetada riigikinnistute vastu. Kangur, Reiljan ja toonane põllumajandusminister Ester Tuiksoo said süüdistuse kohaselt ametialaste seadusevastaste tegude eest ärimeestelt vara ja soodustusi, märgib ERR. Süüdistuse järgi sai Kangur maa-ameti peadirektorina altkäemaksuna varjatud firmaosaluste kaudu kasu ligi 20 miljonit krooni.