Foto: Erakogu
Õhtuleht.ee 11. september 2015 13:56
Riigikogu delegatsioon tutvus Jordaania visiidi käigus pagulaste olukorraga Süüria piiri lähistel asuvas Zaatari pagulaslaagris ning sai kohtumistel ÜRO abiorganisatsioonide ning Jordaania parlamendi ja valitsuse esindajatega ülevaate pagulaskriisi lahendamisele suunatud meetmetest.

"Jordaanias nähtu põhjal on selge, et Süüria kriis omab rahvusvahelisi mõõtmeid," ütles delegatsiooni juhtinud väliskomisjoni esimees Hannes Hanso. "Tegu on 21. sajandi suurima kriisiga, millele peavad lahendust otsima riigid omavahelises koostöös."

Hanso sõnul on selge, et pagulastega regioonis kohapeal tegelemine on oluliselt mõistlikum kui oodata nende liikumist piirkonnast välja. "Ka Eesti peab sellesse protsessi aktiivselt panustama," ütles ta.

Hanso avaldas kohtumistel Jordaania parlamendi ja valitsuse liikmetega tunnustust suure hulga Süüria sõjapõgenike vastuvõtmisel. Tema sõnul on mõistetav, millist survet see avaldab riigi enda sotsiaal- ja haldussüsteemile.

Väliskomisjoni liikme Henn Põlluaasa sõnul oli Jordaania visiit vajalik adekvaatse informatsiooni saamiseks, milline on julgeoleku- ja pagulaste olukord regioonis. "Täna puudub Riigikogus ja valitsuses selle kohta selge arusaam," ütles Põlluaas.

"Saime kinnitust oma seisukohale, et tuleb tegeleda mitte tagajärgedega, mis on vaid jäämäe tipp, vaid tähelepanu tuleb pöörata probleemi lahendamisele regioonis kohapeal. See on oluliselt efektiivsem ja tõhusam," rääkis Põlluaas.

Euroopa Liidu delegatsiooni asjur Ammanis Vladimir Janecek ütles kohtumisel, et vajadus pagulaste abistamiseks kohapeal on suurem kui rahvusvahelise kogukonna tänane panus. Eesti panustab tänavu Jordaania pagulaslaagritesse 300 000 eurot.

Delegatsiooni kohtumisel ÜRO humanitaarkoordinaatoriga Jordaanias ja UNICEFi kohalikku esindust juhtiva Robert Jenkinsiga jäi kõlama, et ise suhtelises vaesuses olevas Jordaanias on täna iga viies elanik Süüriast pärit pagulane. Riigis elab ametlikel andmetel neid üle 600 000, kuid Süüriast pärit pagulaste arvuks hinnatakse ligi 1,5 miljonit. Laagritest väljaspool elab 80 protsenti pagulastest ning 75 protsenti pagulastest on lapsed ja naised.

Väliskomisjoni delegatsioon koosseisus Hannes Hanso, Eerik-Niiles Kross, Juhan Parts, Henn Põlluaas, Vladimir Velman, Kalle Palling ja Jaak Madison kohtus Ammanis ka oma kolleegidega Jordaania Senati ja Esindajatekoja väliskomisjonist ning energia ja maavarade komisjonist. Kohtumisel energia ja maavarade ministeeriumi kantsler Ghaleb Mousa Maabrehtiga oli fookuses Eesti Energia investeering Jordaania põlevkivi tööstusesse. Lisaks külastas delegatsioon Jordaania planeerimise ja rahvusvahelise koostöö ministeeriumit ning UNHCRi Jordaania esindust.

Samal teemal

Kommentaarid  (157)

Migratsioonipoliitika peab olema läbimõeldud 12. september 2015 17:32
Alles tervitati Frankfurdis nn pagulasi. Täna on juba rahutused. Sõjatander kandub Euroopasse.
https://www.youtube.com/watch?v=jlm2YGuKfcg
Eelistame ikka tõelisi abivajajaid (eelkõige nõrgemaid ja rahumeelsemaid). Suured, tursked üksikud mehed? Milleks?
Valitsusel ei peaks olema raske lükata ümber või kinnitada järgmist plaani! 12. september 2015 10:43
Üks kommentaator (biomass) tõi postimehes järgmise kommentaari. Otsiisin üles ka ühe allika:
http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EU
Vaadates EL eliidi toimetamisi, kaldun arvama, et on olemas olulisem prioriteet kui migratsiooni kriisi lahendamine.
REAALNE PLAAN on tuua ca 50 miljonit ühikut euroopasse. saavad hävitada väikerahvused ja nende kultuuri ning luua ühtse Euroopa Ühendriikide valitsuse.
uudis aastast 2008:
Briti ajalehe Daily Express andmetel kutsutakse kaugeleulatuva salajase migratsioonilepinguga Euroopasse 50 miljonit aafriklasest töölist.
Hiljuti Malis Euroopa Liidu maksumaksjate raha eest avatud „tööbüroo” on alles esimene samm edendamaks „inimeste vaba liikumist Aafrika ja Euroopa Liidu vahel”, kirjutab Daily Express.
Brüsseli majandustegelased väidavad, et Euroopa Liidu riigid vajavad 2050. aastaks 56 miljonit võõrtöölist, et tasa teha Euroopa rahvastiku kahanemist.
Eurostati raport hoiatab, et tööjõupuuduse leevendamiseks vajatakse juba kahe aasta jooksul suurt hulka sisserändajaid, kui Euroopa tahab säilitada lootust oma kasvava eaka elanikkonna pensioni-ja tervishoiuvajaduste rahastamiseks.
Prantsuse Euroopa parlamendi liikme Françoise Castexi koostatud raport kutsub üles andma immigrantidele seaduslikud õigused ja sotsiaalse heaolu.
Raportis tehakse ettepanek juurutada Euroopas USA rohelise kaardi eeskujul „sinise kaardi” süsteem, mis annab kõik õigused töötamiseks ja sotsiaalteenusteks.
Sinise kaardi omanikel oleks õigus vabalt liikuda kogu Euroopa Liidu territooriumil ja luua kodu ükskõik millisesse liikmesriiki.
Osana mullu detsembris Portugalis sõlmitud Aafrika-Euroopa Liidu partnerlusleppest koostatud deklaratsioon hoiatab massilise immigratsiooni negatiivsete mõjude eest ja kutsub üles Aafrika migrante paremini integreerima. Samuti kutsutakse üles suhtuma kaastundlikult 8 miljonisse illegaalsesse immigranti, kes juba Euroopa Liidus elavad.
Deklaratsioon kutsub Euroopa Liitu üles aitama Aafrika riikide valitsusi migratsiooni infokeskuste loomisel, et „hallata paremini tööjõu liikumist Aafrika ja Euroopa Liidu vahel”.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS