Kutsekool.Foto: ALDO LUUD
Eesti Päevaleht 25. august 2015 09:10
Aastate jooksul on kutsekoolide populariseerimiseks palju vaeva nähtud, kuid sisseastujate arv püsib samal tasemel. Haridus- ja teadusministeerium soovib, et viie aasta pärast valiks laias laastus iga kümnes põhikoolilõpetaja gümnaasiumi asemel kutsekooli.

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) aastaanalüüsis tõdetakse, et põhikoolilõpetajate jagunemine kutse- ja üldkeskhariduse vahel pole viimasel kümnel aastal märgatavalt muutunud.

Analüüsis märgitakse, et elukestva õppe strateegiaprogrammis on 2020. aasta eesmärgiks seatud kutseõppeasutuste ja gümnaasiumi kasuks otsustajate jaotus 35/65, kuid viimasel viiel aastal on kutsehariduse valinud stabiilselt 26−28% ja üldkeskhariduse 72−74% põhikoolilõpetajaid.

Teisisõnu peaks praeguse õpilaste hulga puhul otsustama gümnaasiumi asemel kutsekooli kasuks ligi 800 noort aastas.

Täispikk artikkel Eesti Päevalehes.