Foto: MATI HIIS
Elis Kusma, toimetaja 23. august 2015 17:57
Järgmisel kuul jõustub koolieelse lasteasutuste seaduse muudatus, mis loob võimaluse rakendada lasteaias töömeeskonna mudelit, kus lastega tegeleb üks kõrgharidusega õpetaja ja kaks õpetaja abi. Kuigi mudeli rakendamine pole kohustuslik, on siiski tõenäoline, et paljud lasteaiad otsustavad selle kasuks – ühe õpetajaga töökorraldus võimaldab paremini korraldada individuaalõpet, sest lastega tegeleb korraga rohkemad täiskasvanuid; ja selle mudeliga lasteaedades saavad nii õpetajad kui ka abid suuremat palka.

Teisalt suureneb kahtlemata lasteaiaõpetajate vastutus, sest õpetaja peab peale laste õppetöö korraldamise olema meeskonnajuht ja nõuandja ka abiõpetajatele, kellelt pedagoogilist haridust ei nõuta. Kuigi vastutuse suurenemine võib olla tore väljakutse juba kogenud lasteaiaõpetajatele, võib see hoopis heidutavalt mõjuda noortele õpetajatele, kes on lasteaedades alles tööle asunud või peagi asumas.

Sarnaselt, nagu kirjutab ka tänase arvamusartikli autor, tuleks noortele enne suurema vastutuse andmist neid põhjalikumalt ette valmistada. Lasteaedades võib olla lahenduseks haridusvaldkonna tudengitele motiveerivate tingimuste loomine, mis võimaldaks neil teha lasteaedades pikemaid tööpraktikaid õpetaja abina – nii saaksid noored parema ettekujutuse üksikõpetaja vastutuskoormast ja enda valmisolekust sellega toime tulla, ning õpetajad enda kõrvale vähemalt juba haridusvaldkonna algteadmistega abilise. Eriti, kui arvestada, et nii lasteaiaõpetajatest kui ka õpetaja abidest pole puudust mitte ainult väikestes maakohtades, vaid ka näiteks Tallinnas.