Eesti uudised

EESTLASTE MUREDE TOP 3: majandus, hinnatõus ja pagulased. Kuritegevust oluliseks ei peeta (48)

Õhtuleht.ee, 19. august 2015 12:39
Pagulased Kreekas.Foto: Reuters / Scanpix
Justiitministeerium teatas Facebookis, et värske eurobaromeetri järgi on eestlaste mure kuritegevuse pärast ajaloo madalaimal tasemel ehk vaid kolm protsenti inimestest peab kuritegevust riigi ees seisvaks peamiseks probleemiks. Vähenemise põhjuseks oli pagulasteema toel elanike mure kasv immigratsiooni pärast, mis tõusis poole aastaga murede seas kolmandale positsioonile. 

2015. aasta kevadel langes mure kuritegevuse pärast rekordmadalale: vaid 3% Eesti elanikes hindas seda üheks olulisimaks riigi ees seisvaks mureks,

Samal teemal

Samuti on kuritegevus madalale positsioonile langenud murede järjestuses.

Vähenemise põhjuseks oli pagulasteema toel elanike mure kasv immigratsiooni pärast, mis tõusis poole aastaga murede seas kolmandale positsioonile. Immigratsiooni pidas kevadel peamiseks mureks 24% elanikest (EL keskmine 23%), samas 2014. aasta sügisel oli see näitaja veel vaid 5% (ELi keskmine 18%) ning näiteks 2012. aasta kevadel 1% (EL keskmine 8%). 

2015. aasta kevadel pidasid Eesti inimesed kuritegevusest olulisemateks riigi ees seisvateks muredeks järgmisi probleeme: majandusolukord (32%), hinnatõus/elamiskulud (32%), immigratsioon (24%), töötus (21%), tervishoid/sotsiaalkaitse (20%), maksud (19%), pensionid (14%),  haridus (12%), keskkond/kliima/energia (3%).

Kuritegevusest vähemoluliseks peeti riigivõla (2%), eluaseme (2%) ja terrorismi (1%) küsimusi.

Kuritegevus oli Eesti elanike arvates aastatel 2004-2008 pidevalt peamiste mure-teemade hulgas. 2009. aasta sügis oli esimene kord, kui kuritegevus ei olnud Eesti elanike meelest kolme peamise riigi ees seisva mure hulgas. Kõige suurem oli Eesti elanike mure kuritegevuse pärast 2006. aasta kevadel kui kuritegevust nägi põhiprobleemina 48% vastanutest. Majanduskriisi tingimustes vähenes mure kuritegevuse pärast märkimisväärselt ning alates 2010. aasta sügisest on mure kuritegevuse pärast olnud stabiilselt madal: kuritegevust on viimase kahe aasta jooksul pidanud põhiprobleemiks 6-7% Eesti elanikest.

Ankeedis on ka küsimus selle kohta, mida peavad liikmesriikide elanikud ELi ees seisvateks suurimateks muredeks. Eesti elanike meelest olid suurimad probleemid immigratsioon (54%), liikmesriikide finantsolukord (31%) ning majanduse olukord (22%) - sarnased olid hinnangud ka Eesti lähiriikides. 

Eurobaromeetri küsitluses uuritakse igal kevadel ja sügisel ELi liikmesriikide elanike arvamust selles osas, mis on peamine riigi ees seisev probleem.

Muresid võib järgneva valiku hulgast välja tuua kaks: hinnatõus, majanduslik olukord, kuritegevus, tervishoiusüsteem, energia- ja keskkonnakaitsega seotud teemad, tööpuudus, maksud, pensionid, haridussüsteem,  elamumajandus, kaitse- ja välispoliitika, sisseränne, terrorism, valitusvõlg, muu, ei oska öelda.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee