Eesti uudised

Tallinn keelab vanalinnas velotaksod (2)

Õhtuleht.ee, 10. august 2015 13:52
Foto: Sander Ilvest / Postimees
Enam kui kümne aastat kestnud võitluse järel keelab Tallinn vanalinnas kolmerattaliste jalgrataste, millega osutatakse reisijateveoteenust, liikumise.

Alates 15 augustist on kolmerattaliste jalgrataste, millega osutatakse reisijateveoteenust, liikumine Tallinna vanalinna jalakäijate alas keelatud. Põhjus on lihtne: kevadest sügiseni hõlmavad väikohvikud suure osa vanalinna avalikust ruumist ning on vaja tagada jalakäijate ohutus vanalinna kitsastel tänavatel, edastab raepress.

Liiklusseaduse järgi on kolmerattalised jalgrattad, millega osutatakse reisijateveoteenust, käsitletavad jalgratastena. Täna liiklevad jalgratastega sõiduteenust pakkuvad ettevõtjad vanalinnas suures mahus aladel, kus linn on seadnud erinevate õigusaktidega piirangud nii autoliikluse, reklaami kui kaubanduse osas. Jalgrattaga tasulise sõiduteenuse osutamist seevastu ei reguleeri veel ükski õigusakt.

Tõsiseks probleemiks on paljude kolmerattaliste jalgrataste, millega osutatakse reisijateveoteenust, juhtide käitumine. Nad rikuvad erinevaid õigusakte ning kõikvõimalikul moel kauplemise head tava - näiteks kannavad kooskõlastamata reklaame. Jalakäijate liikumisalas ringi sõitvad kolmerattalised jalgrattad, millega osutatakse reisijateveoteenust, seavad vale sõidukiirusega ohtu inimeste elu ja tervise ning tekitavad ummikuid, nende parkimine on juhuslik ning korrapäratu. Kui raekoja platsil on tavataksode parkimine keelatud, pargivad kolmerattalised jalgrattad, millega osutatakse reisijateveoteenust, seal samas kümnete kaupa, takistades nii inimeste liikumist. Kolmerattaliste jalgrataste, millega osutatakse reisijateveoteenust, juhid müüvad suveniire, mängib ülemäära vali muusika jne.

Paljude kolmerattaliste jalgrataste, millega osutatakse reisijateveoteenust, visuaalne väljanägemine on vanalinna sobimatu. Liiklusseaduse järgi ei tohi jalgratas olla laiem kui 125 cm, samas on paljud neist 160 cm laiused.

Kesklinna valitsus on tegelenud selle probleemi ohjamisega enam kui kümme aastat ning on seisukohal, et nende tegevuseks on vaja välja töötada vastav regulatsioon.

"Leiame, et kolmerattaliste jalgrataste reisijateveoteenuse arendamine on atraktiivne ja tänuväärne projekt, kuid peame mõistlikuks selle teenuse lubamist väljaspool UNESCO kultuuripärandi nimekirja kuuluva vanalinna piire," seisab 2004 aasta juunis kesklinna valitsuse poolses pöördumises. Toona tegutses Tallinna vanalinnas seitse kolmerattalist jalgratast, millega osutati reisijateveoteenust. Tänaseks on nende arv kasvanud enam kui kümme korda.

"See on väga tervitatav", ütleb Kesklinna vanem Alar Nääme. "Kolmerattalised jalgrattad, millega osutatakse reisijateveoteenust, on ületanud vanalinna taluvuse piiri. Pärast seda, kui oktoobris jõustuv ühistranspordiseadus annab Tallinna linnale pädevuse motoriseerimata transpordivahendite, sh jalgrattaga tasulise sõitjateveo tegevust reguleerida, oleme nõus neist umbes kümmet vanalinna lubama, kuid seda juba vastavalt meie poolt kehtestatud reeglitele."