Repliik

Lastekaitse Liit | Lapse kohustustest lapse õiguste kontekstis (7)

Martin Medar, MTÜ Lastekaitse Liit, 9. august 2015 17:30
Foto: Teet Malsroos
Üha enam on hakatud rääkima, et rohkem peaks tähelepanu pöörama lapse kohustustele ning õigustes peaks tegema järeleandmisi. Mina nii ei arva. Kui lapse õigused oleksid tagatud ja inimesed oleksid nendest rohkem teadlikud, siis ei peaks seda teemat üldse puudutamagi.

Laste õigused on inimõigused lastele. Inimõigused on sünnipärased õigused, mis põhinevad inimese põhivajadustel (füüsilised, vaimsed, hingelised). Laps on inimene, kellele kuuluvad inimõigused alates sünnihetkest, ja kellelgi ei ole lapse üle omanikuõigusi, ka vanemal mitte. Lapse vaimne ja füüsiline areng on otseses sõltuvuses keskkonnast, mille loovad talle täiskasvanud. Seejuures on neil endal piiratud või olematud võimalused iseennast kaitsta.

Igale lapsele on vajalik kasvada üles hoolivas perekonnas. Vanemad on need, kellel on esmane kohustus last hoida, kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Ning täiskasvanud, kes otsustavad last puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma lapse huvidest.

Ühtlasi sisaldab õigus kohustust oma õigusi realiseerida ning seejuures austada teiste inimeste õigusi samaväärselt. Näiteks on igal lapsel õigus käia koolis, õppida ja teadmisi saada ning sellest õigusest tulenevalt on tal ka kohustus koolis käia. Samas peab laps peale oma õiguste arvestama teiste laste ning täiskasvanute õigustega. Täiskasvanute vastutus on see teadmine lapseni viia, ning toetada sellega last tema õiguste ja kohustuste täitmisel. Samuti peavad täiskasvanud lapsele selgitama oma õiguste kasutamise tähtsust: näiteks on igal lapsel õigus väljendada oma arvamust igas temasse puutuvas küsimuses. Kui laps ei tea seda või ei ole tal julgust seda teha, siis jääb ju oluline info lapse huvides tegutsemiseks saamata.

Seni kui laps ei ole võimeline oma õigusi iseseisvalt realiseerima, teevad seda tema eest vanemad või eestkostja. Seega on ka lapsevanemate esmane roll rääkida lapsele õiguste kasutamisel kaasnevast vastutusest.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee