Eesti uudised

Bussiettevõtjad: üledoteeritud rongiliiklus suretab bussitranspordi välja (26)

Toimetas Sander Silm, 23. juuli 2015 11:45
Foto: Margus Ansu/Postimees
Eesti bussiettevõtted tegid Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu majanduskomisjoni liikmetele ühispöördumise seoses Elroni sooviga hakata pakkuma riigieelarve toel maksumaksjale ülejõu käivat ja ebaefektiivset luksusrongi teenust Tallinn-Tartu liinil.

Bussiettevõtete sõnul võimendab rongiliikluse üledoteerimine ebavõrdset konkurentsi riiklikult doteeritud rongiliikluse ja isemajandavate bussiettevõtete vahel.

Samal teemal

"Riigiettevõtte plaan kahjustab nii ühistranspordi kasutajaid, maksumaksjaid laiemalt, kui ka samas sektoris riikliku dotatsioonita reisijatevedu korraldavaid bussiettevõtteid, mis toodavad riigile maksutulu," leiavad bussiettevõtjad Valitsusele ja Riigikogule edastatud ühispöördumises.

Bussiettevõtted leiavad, et võimaldades Elronil pakkuda raudteel veelgi suuremas mahus bussivedudega samas hinnaklassis teenust, suretab riik ebavõrdse konkurentsiga välja isemajandavad väiksema tulukusega bussiliinid, mis on üle-Eestilise regionaalse tähendusega. Selle tulemusel satub riik olukorda, kus ka kaugliine teenindavad bussiettevõtted vajavad teenuse pakkumise jätkamiseks dotatsiooni. "Vastasel korral on tulemuseks liinide sulgemine, töökohtade kadumine, maksutulu langus ning välistatud pole ka osade bussiettevõtete tegevuse lõpetamine," ütleb ühispöördumine.

Ühispöördumises toovad bussiettevõtjad välja, et ärilistel alustel tegutsevatel bussiettevõtetel ei ole võimalik konkureerida üledoteeritud rongiliiklusega.

Pöördumise kohaselt on Elron viimase kolme aasta jooksul saanud dotatsioone ja abirahasid 95 miljonit eurot. Seda on rohkem kui Estonian Air. Elroni ärikulud kasvasid möödunud aastal üle 230 protsenti ning riiklik toetus ainuüksi tegevuskuludele kasvas viimase aastaga ligi 170 protsenti. Samas jäid äritulud 41 protsendi võrra väiksemaks.

"Iga Tallinnast Tartu poole väljuv rong võtab riigieelarvest kaasa 1300 eurot. Neid väljumisi on aastas tuhandeid, dotatsioonikulud on miljonites. Iga rööbastele lisanduv dotatsioonivagun kasvatab riigi kulusid ning samaaegselt vähendab maanteetranspordist riigile teenitavaid tulusid," seisab pöördumises.

Bussiettevõtjad juhivad tähelepanu, et rongiga reisija katab vaid ca 25 protsenti pileti maksumusest, ülejäänu on maksumaksja dotatsioon. Dotatsioonipiletitega annab Elron turule vale hinnasignaali, rikub Euroopa Liidu poolt sõnastatud "kasutaja maksab" põhimõtet ja osutab ebavõrdset konkurentsi samaväärset reisiteenust pakkuvatele eraettevõtetele.

Bussiettevõtete sõnul mõjutab reisirongiliikluse eelisarendamine kõiki Eesti bussiliine.

"Ebavõrdse konkurentsi teravnemise tõttu satuks löögi alla ennekõike väiksemad regionaalse tähtsusega bussifirmad ja nende liinid, sest nende õlul on bussiühenduste pidamine paljude peatustega kohalikes ühendustes. Sektorist kaoks hulk töökohti ja transpordiühenduste vähenemine võimendaks kohalikke probleeme," kirjutavad bussiettevõtted.

Samal teemal

23.06.2015
FOTOD | Viljandisse teel olnud Elroni rong seiskus tehnilise rikke tõttu
02.05.2015
Rõõm uuest sõiduplaanist: "Rong oli nii täis, et ei saanud kättki liigutada!"