Foto: PHILIPPE HUGUEN
Õhtuleht.ee 26. juuni 2015 18:07
Usutav heidutamine Brüsseli võimukoridorides on vilja kandnud: siseminister Hanno Pevkur ütles välja, et Eesti on valmis vastu võtma 84 kuni 156 põgenikku. Väiksem arv on saadud sisekogutoodangut, suurem aga meie rahvaarvu aluseks võttes. Kumma pakututest valib Brüssel, ja kas sellega saab lugeda teema ammendatuks, võib vaid oletada.  156 on kvoodiplaani tuhandega võrreldes küll kordi väiksem, kuid probleemipundar, mis sellega kaasneb, ei piirdu vaid murega hiljem lisanduvate pereliikmete pärast. Küsimusi on palju ning teadmatusest tulenevaid ratsionaalseid ja ebaratsionaalseid hirme veelgi rohkem.  

Kas me teame, kes meile tulevad, ja kas meil on plaan, mida nendega peale hakata? Kuidas toimub vastuvõetavate valik, ning kui palju saab Eesti ise kaasa rääkida, millise taustaga põgenikke me edaspidi majutama hakkame? Kuidas saab riik põgenikke majutama nõusse omavalitsused ning kas ja kuidas nood suudavad täita küllalt kõrgeid nõudmisi, mida põgenike vastuvõtuks esitatakse – lisaks eluasemele  lasteaed, kool ja  soovitavalt ka töökoht?

Kas põgenike lapsed lähevad eesti- või venekeelsesse lasteaeda ja kooli? Kas põgenikel on leivateenimise kohustus või võimaldab süsteem jäädagi toetuste peale elama? Millised võimalused on Eestis tööd leida inimesel, kes ei mõista ühtegi kohalikku keelt ning ei oska ka kirjutada? Kuidas sulandatakse tulijad neile võõrasse keskkonda ning kuidas hoitakse ära võimalikud pinged kohalike ja tulijate vahel?  Mida teha nendega, kes ei pea mikski kohalikke reegleid ja tavasid?

Eestlastele tuleb seletada sedagi, miks meie töötul pole ravikindlustust, kuid põgenikel on see olemas.

Kellel on selged ja ammendavad vastused nendele küsimustele? Astugu ette!