Vao küla pagulaskeskus
Õhtuleht.ee 25. juuni 2015 14:52
Kuulame nii rahva, spetsialistide, poliitikute kui ka erinevate huvigruppide arvamusi sellel ühiskonda lõhestanud teemal.

Kas pagulastega leppimine oleks enesestmõistetav humaanne tegu või ohustaks võõraste saabumine Eesti riigi ja rahva tulevikku?