Foto: Arno Saar
Õhtuleht.ee 17. juuni 2015 17:13
Kuna on kõlanud väited, et pagulaste Eestisse toimetamisest lõikavad kõige suuremat rahalist kasu selleks asutatud MTÜd, siis kuidas tekkis MTÜ Pagulasabi ja kes teie tegevust suunab? 

Eero Janson, Eesti Pagulasabi juhatuse esimees: MTÜ on loodud 2001. aastal. Algul tegelesime peamiselt varjupaigataotlejate õigusliku nõustamisega. Tolleaegsete asutajaliikmete seas, keda oli kümme, on näiteks ka Mart Nutt ja Katrin Saks. Pärast mõneaegset varjusurma taaselustus ühingu tegevus 2011. aastal.

Nagu suurem osa Eesti vabaühendustest, tegutseb MTÜ Eesti Pagulasabi annetus- ja projektipõhiselt. Meil on kaks tegevussuunda: huvikaitse varjupaigavaldkonnas Eestis ja humanitaarabi pakkumine väljaspool Eestit. Meie eesmärk on oma kodudest põgenema sunnitute inimõiguste ja -väärikuse kaitse ning nende kannatuste leevendamine, samuti inimeste teadlikkuse tõstmine pagulusest.

Oma tegevuses oleme iseseisvad ega sõltu kellegi juhtnööridest, me lähtume oma töös vaid inimõiguste kaitsest ja humanitaarabi standarditest. 

Kui palju teil on palgalisi, kas nad töötavad põhikohaga ja kui suur on nende palk? 

Eero Janson: Huvikaitsetegevusi viime läbi vabatahtlikult, ühtegi projekti selle tegevuse rahaliseks katteks praegu ei ole. Varem on meil olnud kaks huvikaitset puudutavat üheaastast projekti, üht rahastas Avatud Eesti Fond ja teist Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Viimase projekti raames (rahastus KÜSKilt, lõppes märtsis 2015) andsime välja ka esimese Eesti varjupaiga aastaraamatu, mis on leitav siit.

Humanitaarabi tegevusi rahastame annetustest ja välisministeeriumi toel. Eelmise aasta oktoobris alustasime kampaaniat "Ukraina heaks!", mille raames kogume raha humanitaarabi andmiseks Donetski, Luganski ja Zaporižžja oblastis. Alates käesoleva aasta algusest on humanitaarabi tegevusi toetanud ka välisministeerium, vastav info on avalikult meie kodulehel. Ukrainas läbiviidavate tegevuste kohta on info siin. Kõik rahaasjad on avalikud, majandusaasta aruanded on avaldatud meie kodulehel.

Palgalisi inimesi on kuus, neist kolm Eestis ja kolm Ukrainas. Ükski neist ei tööta ühingus täiskohaga. Töötasud tulenevad projektidest ja on seotud vaid Ukraina humanitaarabi tegevustega, ülejäänu on tehtud vabatahtliku tööna (sh praegune huvikaitse ja avalikkuse teavitamine Euroopa rände tegevuskava osas).