Eesti uudised

Aaviksoo hääletusskandaalist: loodan, et ülikoolile heidetud vari saab peagi hajutatud (23)

Toimetas Marge Sillaots, 15. juuni 2015 14:56
Foto: Stanislav Moškov
Endine haridusminister Jaak Aaviksoo kirjutab Facebookis TTÜ kollektiivile saadetud pöördumisest, milles loodab, et ülikoolile heidetud vari saab peagi hajutatud ja ülikool saab pühenduda oma põhitegevusele: õppimisele, õpetamisele ja teadusele

Järgneb Aaviksoo pöördumine:

Samal teemal

Head kolleegid Tallinna Tehnikaülikoolist,

Seekordsed rektorivalimised on kujunenud kahetsusväärseteks ja piinlikkust tekitavateks, kahjustades tõsiselt nii TTÜ kui kõigi asjaosaliste mainet. Pean just mainet iga ülikooli kõige väärtuslikumaks varaks ja saan siinjuures väljendada vaid sügavat kahetsust juhtunu üle. Näen ainsa võimalusena juhinduda jätkuvalt akadeemilistest väärtustest ja tavadest lootes, et neid jagavad kõik need, kel käimasolevates valimistes on otsustav roll.

Rektorivalimised on olulised, ent ülikooli maine ja tema tulevik on kindlasti olulisemad.
Tunnustan kõiki neid, kes senistes avalikes aruteludes ja kohtumistel on tõstnud ülikooli tulevikku puudutavaid küsimusi ja esinenud ka kriitiliselt kandidaatide seisukohtade või isikute suhtes – see on kindlasti aidanud kaasa paremale teineteise mõistmisele. Neil aruteludel olen tajunud tulevikku vaatavat vaimu. Eriti kohtumine üliõpilasesindusega ning arutelu arenguseminaril Jänedal, on mind rõõmustanud. Seda kahetsusväärsemaks pean sõnumeid, mis jõuavad minuni kas siis anonüümsetena või meedia vahendusel ning milles rünnatakse nii minu isikut kui omistatakse mulle alusetuid, kuid seda diskrediteerivamaid seisukohti. Olen hakanud arvama, et neil sõnumeil on ilmselt koordineeritud iseloom. Pean avalikku ning tõenditel ja argumentidel põhinevat debatti ainsaks akadeemiliselt usaldusväärseks teeks nii tõeni jõudmisel kui ka ülikooli tuleviku kavandamisel ning olen alati valmis avalikult väitlema oma oponentidega.

Loodan, et ülikoolile heidetud vari saab peagi hajutatud ja ülikool saab pühenduda oma põhitegevusele: õppimisele, õpetamisele ja teadusele ning enda kui terviku tuleviku kavandamisele. Olen veendunud vajaduses tagada teaduse ja hariduse tugevam side ühiskonnaga ja sellest tulenevalt usun, et tehnikateadused ja inseneeria ning neist lähtuv ilmavaade vajavad ja väärivad mõjukamat kohta Eesti ühiskonnas. Olen sellise poliitika kujundamisse andnud oma panuse ning soovides siduda oma tulevikku tehnikaülikooliga näen häid võimalusi selle ellu viimiseks.

Langetada tuleb mitte ainult valimisi, vaid ka ülikooli tulevikku puudutavaid otsuseid. Tuleviku kavandamisel on keskseteks dokumentideks ülikooli arengukava ja sellel põhinevad strateegiad, mille väljatöötamisse tuleb kaasata kõik ülikooli üksused. Vajalikud muutused tuleb ette võtta vaid ühe kindla eesmärgiga – oluliselt tugevdada TTÜ positsiooni nii Eestis kui rahvusvahelises ulatuses. Eelneva taustal teevad mulle muret kuulujutud minu poolt kavandatavatest ülikooli lõhkuvatest ümberkorraldustest – see pole muud, kui alusetu hirmutamine.

Kõigis ettevõtmistes on tark juhinduda akadeemilistest väärtustest ja tavadest, koondades kogu jõu oma tugevuste väljaarendamisele, et olla eelkõige mainekas suurepärase tehnikaülikoolina ning heaks partneriks nii üliõpilastele, vilistlastele, tööandjatele ja kogu Eestile.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee