Foto: Mati Hiis
Toimetas Marge Sillaots / Delfi 15. juuni 2015 11:48
Kui Õhtuleht kirjutas täna, et riik leidis 2050 pagulasele koolitaja, siis siseministeeriumi teatel on koolituse sihtgruppi käsitletud eksitavalt – hanke läbiviimine ei ole seotud Euroopa rändekavaga, vaid hangitavad koolitused on suunatud eelkõige inimestele, kes tulevad Eestisse õppima, tööle, pererändega jne.

Uussisserändajateks loetakse kõiki vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud kolmandate riikide ja Euroopa Liidu kodanikke. Eestisse tuleb igal aastal ligikaudu 7000 uussisserändajat, näiteks 2014. aastal tuli kolmandatest riikidest 3500 inimest ja Euroopa Liidust üle 3000 inimese, rahvusvaheline kaitse anti 20 inimesele, kirjutab ministeerium.

"Artiklis välja toodud kohanemisprogrammi hakkab Eesti pakkuma alates 2015. aasta sügisest ja selle väljatöötamise aluseks on varasemalt vastu võetud erinevad riiklikud strateegiadokumendid, näiteks konkurentsivõime kava "Eesti 2020", "Work in Estonia – välisspetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskava 2015-2016" ja siseturvalisuse arengukava aastateks 2015-2020. Koolituse sihtgrupi suuruse arvestamisel lähtus siseministeerium asjaolust, et kohanemisprogrammis osalemine on uussisserändajatele vabatahtlik, sellist koolitust pakutakse esmakordselt ja seega ei ole osalus esimestel aastatel nii laialdane."

Siseministeeriumi pressinõunik Toomas Viks ütles Delfile, et vastavalt kohanemisprogrammi määrusele on rahvusvahelise kaitse saanutele ette nähtud eraldi rahvusvahelise kaitse teemamooduli pakkumine, mida käesolev hange ei hõlma.

"Rahvusvahelise kaitse mooduli pakkumiseks on siseministeerium välja kuulutanud avaliku konkursi. Avalik konkurss on kuulutatud hetkel välja vaid 65 rahvusvahelise kaitse saanud isiku koolitamiseks ning koolitusmahu täitumisel kuulutatakse vajadusel välja täiendav konkurss," sõnas Viks.

Sõlmitava lepingu summast kaetakse 85% Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest, 15% summas on Eesti kohustuslik kaasfinantseering.