Maailmapäev

Eesti aitab Ugandas startupi kogukonna arengule kaasa (2)

Elise Sass, Garage48 mentor, ürituste kaaskorraldaja | Maarika Susi, Garage48 Uganda vabatahtlike projekti juht, 5. juuni 2015 10:19
Garage48 Kampala 2011 osaleja
Sihtasutus Garage48 sai alguse Eestis 2010. aastal, et ühel nädalavahetusel luua uusi tehnoloogilisi lahendusi. Pärast edukaid arendusnädalavahetusi märkasid asutajad, et ürituse mõju kogu startupi ehk idufirma kogukonnale on oluliselt suurem kui “lihtsalt” uued äpid. Sealt kasvas idee sarnast lähenemist viia ka Eestist väljaspoole, eelkõige nendesse riikidesse, kus sellel oleks vähemalt sama suur mõju.

Esimene arendusüritus (hackathon) toimus Ugandas 2011 sügisel. Eelnevalt oli oluline leida kohalik koostööpartner - ilma selleta ei ole võimalik kaugelt üritust korraldada. Ugandas on algusest peale olnud oluline partner Richard Zulu, kes oli ürituste kohalik korraldaja 2011. ja 2014. aastal, ja tema loodud Outbox keskus on olnud Garage48 partner juba üle kahe aasta.

Esimesel korral jäi meile silma palju toredaid erinevusi Eesti ja Uganda tehnoloogia sektorite vahel. Kui Eestis on paljud arendajad ja disainerid suures osas iseõppijaid, siis Ugandas olid enamus osalejaid saanud oma teadmised ülikoolist.

Silma paistis lähenemine, et õpik ja õppejõud annavad õiged vastused - kui neid lahendusi järgida, siis saabki õige tulemuse, olgu selleks matemaatika võrrand või eduka ettevõtte loomine. Garage48 kontseptsioonis on oluline osa üritustele erineva kogemusega nii kohalike kui rahvusvaheliste mentorite kaasamine.

Esimesel üritusel oli Eestist kohal neli meeskonnaliiget. Osalejaid ajas segadusse see, et mentorid andsid samale küsimusele erinevaid vastuseid. Nad olid harjunud sellega, et targem ja kogenum ütleb, mis on õige ja nii peabki tegema. Kontseptsioon “teie valite õige lähenemise enda jaoks”, tundus neile võõras. Just seepärast jäigi eredalt meelde ühe projektijuhi kommentaar tagasiside küsitluses: “Te õpetasite meid mõtlema väljaspool piire.” See on parim tagasiside, mis võib osalejatelt tulla.

Interneti kättesaadavus

Eestis on tavaks, et kodudes on interneti kiirus paarkümmend megabaiti sekundis. Ugandas oli vaja aga terve arendusüritus kümnete inimestega teha internetiga, mis oli 3 MB üleslaadimiskiirusega ja 2 MB allalaadimiskiirusega. See oli maksimaalne kiirus, mida sai suures ärihoones üldse võimaldada.

Paljudel on just seepärast mobiilne internet, mis kohati on parem kui oodata oskame. 4G levib linna piires vägagi hästi, kuid igapäevaseks suureks andmesidevahetuseks on mobiilne internet kohalike jaoks liiga kallis.

Omavahelist suhtlust vaja parandada

Ugandas oleme täheldanud startup kogukonna seas probleemi, mis on ka Eestile tuttav - erinevate oskustega inimesed ei suhtle omavahel. Isegi samade oskustega inimesed ei ole harjunud omavahel ideid ja praktikaid jagama. See on aga hädavajalik kogukonna kasvuks. Uganda on riik, kus talendikaid noori ja tuleviku edukaid ettevõtjaid on palju, nende oskus kasutada ära üksteise teadmisi ja tegutseda ühiselt on aga vähene.

Outboxi sarnaste koostöötamise keskuste üks eesmärkon kokku tuua motiveeritud noored, et jagada neile teadmisi, kuid veelgi enam selleks, et panna kogukond omavahel suhtlema.

Tänu kaheaastasele projektile ja Eesti headele näidetele oleme juba teed rajamas kogukonna-ülestele kogemuste vahetustele, omavahelisele suhtlemisele ning regulaarsetele üritustele.

Naistel suur huvi IT-valdkonna vastu

Eestil on arengumaade ühiskondadelt palju õppida. Üks hea näide on naiste osakaal IT valdkonnas ning huvitumine tehnoloogilistest erialadest. Eestis oleme igal aastal koostöös Tech Sisters organisatsiooniga motiveerimas naisi tulema meie arendusnädalavahetuste üritustele. Juba praegu on Ugandas naiste osakaal ülikoolides tehnilistel aladel ning startup kogukonnas võrreldav meestega. Naised mitte ainult ei huvitu IT valdkonnast, vaid soovivad ka innustada teisi naisi. Outbox keskus korraldab naistele treeningprogramme, et anda huvitunutele praktilisi kogemusi startup maastikult ning ülikoolid on toetamas noorte naiste sisseastumist tehnilistele aladele.

IT valdkond on tõenäoliselt üks esmatähtsamaid valdkondi Uganda arenguks. Riigil jagub potentsiaali, tahet ja ettevõtlikkust samuti. Kui lisada juurde veel ka veidi meeskonnavaimu, omavahelist suhtlemist ja veidike õnne, siis on jätkusuutlik startup kogukond tekkinud.

* Garage48 tegevused Ugandas on toetatud Välisminsiteeriumi Arengukoostöö Vabatahtliku projekti raames.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee