Mida väiksem palk, seda suuremat plaanimist vajab ka tagasimaksete kulutamise kavandamine.Foto: Aldo Luud
Sven Sester, rahandusminister 4. juuni 2015 17:01
Valitsus esitas riigikogule tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise eelnõu, mille järgi hakkaks riik tegema madalapalgalistele töötajatele tagasimakseid. 

Siht ongi see, et riik ei peaks võtma tulumaksu neilt töötavatelt inimestelt, kellel on madala palgaga niigi keeruline toime tulla, kuid võiks samas innustada neid oma elujärge parandama. Iga-aastane tagasimakse aitab parandada suurema vaesusriskiga inimeste olukorda ning soodustab ühtlasi töötamist ja iseseisvat toimetulekut. Sellega soovitakse innustada inimesi tööd vastu võtma või tööturul püsima isegi siis, kui töötasu on väike.

Ette valmistatava seaduse järgi saab tagasimakset esimest korda taotleda 2017. aastal, esitades taotluse koos tuludeklaratsiooniga. See makstakse välja nagu enammakstud tulumaks – 30. juuniks. Maksimaalne tagasimakse on plaani järgi 703 eurot, kuid see, kui palju inimene tegelikult tagasi saab, sõltub tema makstud tulumaksust ehk sellest, kui palju ta on kasutanud maksuvabastusi, näiteks maksuvaba tulu alates teisest lapsest või eluasemelaenu intresside, annetuste ja koolituskulude maksuvabastust. Tagasimakse ei saa olla suurem kui tasutud tulumaks.

Seetõttu võib iga inimese tagasimakse olla erinev. Näiteks kui inimene saab 2016. aastal palka 410 eurot, töötab täisajaga, ei saa muud tulu peale palga ega kasuta maksuvabastusi, siis on tema saadav aastane tagasimakse ligi 540 eurot ehk 45 eurot iga töötatud kuu eest.

Tagasimakse suurus kasvab alampalgast kuni umbkaudu 480 euro suuruse sissetulekuni ja hakkab seejärel kahanema nii, et iga euro täiendavat sissetulekut vähendab tagasimakset 35 sendi võrra. Niimoodi jääb inimesel alles motivatsioon oma elujärge enda algatusega parandada, teenides suuremat tulu.

Tagasimakse aluseks olevas määras lähtutakse esialgsest prognoosist vaesuspiiri, alampalga ja meetme maksimaalse kulu kohta ja see kinnitatakse eelnõu kohaselt 2016. aasta riigieelarvega.

Madalamat palka teenivate inimeste sissetulekud kasvaksid kokku ligi 38 miljoni euro võrra. See raha jõuab osalt tagasi tarbimisse ja elavdab sellega majandust. Loomulikult vähenevad madalama palgaga töötavate inimeste sissetulekute kasvu mõjul ka vaesus ja ebavõrdsus, mis on samuti selle eelnõu siht.

Samal teemal

Kommentaarid  (34)

17. juuni 2015 15:08
MUIDUGI ÜMBRIKUS RAHA VÕTAKS INIMENE KÜLL VASTU:::::
EI PEAGI PÄTTIDE RIIGIS ---RIIGIKOGU MAKSUDEGA NUUMAMA::
MIDA TEEB RIIK,,,??? 17. juuni 2015 15:07
AGA KUIDAS SAAB RIIK MIDAGI LUBADA ?????
KUI POLE KUSKILT RAHA ANDA?????;;;;;(((((AINULT TÖÖ ---ANDJA SAAB SEDA TEHA;;
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS