Eesti uudised

UUS KORD: riigikogu liige ei saa enam omal soovilgi töötasust loobuda

Heidy Purga Eurovisionireis ei kärbi tema palka (66)

Maarius Suviste, 3. juuni 2015 07:00
EUROVISION JA RIIGIKOGU: Riigikogu liige Heidy Purga oli hiljuti Viinis ERRi lähetusel. Ta kinnitab, et sellel ei olnud midagi pistmist riigikogu tööga. Samal ajal säilitas ta riigikogu liikme sissetuleku, sest sellest ei saa loobuda.Foto: Arno Saar
Varem said riigikogu ausamad liikmed paluda, et nad puhkusereisi ajaks või mõnel muul isiklikul põhjusel palgata jäetaks. Nüüd jäävad sellised avaldused tähelepanuta, sest nii otsustas riigikogu eelmise koosseisu juhatus.

See selgus pärast inimeste hämmeldust, kui riigikogu reformierakondlasest liige Heidy Purga Eurovisioni lauluvõistlusele sõites sai parlamendisaadiku palka edasi hoolimata sellest, et oli sõlminud töövõtulepingu Eesti Rahvusringhäälinguga, kes kattis kõik lähetuskulud. ERRi tegu oli loomulik, sest Purga oli enne rahvasaadikuks valimist "Eesti laulu" produtsent ja järelikult vastutas ka selle eest, keda Eurovisionile saata. Töö oli vaja lõpule viia. "Riigikogus on praegu istungivaba nädal ja komisjonide tööd ei toimu," ütles Purga toona, et Viini minek ei sega parlamenditööd.

Samal teemal

Riigikogu palgast ta aga Viini sõidu ajaks loobuda ei saanud, nagu seda tegid eelmise riigikogu koosseisu ajal näiteks sotsid Jevgeni Ossinovski ja Urve Palo.

Saadikut ei saa puhkusele lubada

Purga ei teinud avaldust, et loobub palgast. Selgus, et selleks polnudki vajadust, sest ka kõige parema tahtmise juures poleks ta saanud end sissetulekuta jätta. Nimelt jõudis riigikogu eelmine juhatus üsna vahetult enne valimisi seisukohale, et riigikogu liikme staatuse seaduse mõttega ei ole kooskõlas, kui rahvasaadik palgast loobub. Leiti, et riigikogu praeguse koosseisu volituste ajal tuleks senist praktikat muuta ja jätta palgata puhkuse avaldused rahuldamata.

Riigikogu kantselei avalike suhete osakond täpsustab, et riigikogu liikmed ei ole oma põhiseadusest tuleneva staatuse tõttu tavapärases töö- või teenistussuhtes.

"Riigikogu liikme staatuse seadus ei näe ette riigikogu liikme puhkust, samuti ei näe see ette palgast loobumist. Seetõttu ei ole riigikogu liikme staatuse seaduse mõttega kooskõlas ka see, kui riigikogu liikme palgast loobumise avalduse alusel talle teatava aja eest palka ei maksta," räägib riigikogu kommunikatsioonijuht Urmas Seaver.

Eelmises riigikogu juhatuses olid Eiki Nestor (sots), Laine Randjärv (Reformierakond) ja Jüri Ratas (Keskerakond). Kust see idee tuli, kelle initsiatiivil otsustati, et uue riigikogu puhul palgata puhkuse avaldused rahuldamata jätta?

"Riigikogu eelmise koosseisu viimane juhatus langetas mainitud otsuse üksmeelselt," ütleb riigikogu esimees Eiki Nestor.

"Riigikogu liikme volitused algavad vande andmisega ja saavad otsa seaduses kirjas olevas korras. Kuna riigikogu liikmel ei ole puhkust töölepingu seaduse tähenduses, siis ei saa tal olla ka palgata puhkust. Riigikogu liikmel ei ole ega saagi olla tööandjat töölepingu seaduse tähenduses. Teda ei saa keegi puhkusele lubada, puhkuselt tagasi kutsuda ja nii edasi."

Nestor lisab: "Riigikogu liige ei saa avaldusega – palun mulle palka mitte maksta – võtta endalt kohustust olla kohal täiskogu või komisjoni istungil. Kahjuks selline praktika vahepealsetel aastatel oli tõsiasi."

Riigikogu kantselei juriidiline hinnang

Riigikogu kantselei asedirektor Aaro Mõttus: "Soovin riigikogu liikme töö, puhkuse ja palga teemat selgitada. Kehtiv õigus ei näe ette riigikogu liikme puhkust, mistõttu ei ole õige rääkida ei palgalisest ega palgata puhkusest. Miks see nõnda on?

Riigikogu liikmetel on põhiseadusest tulenevalt eripärane staatus, nad ei ole tavapärases töö- või teenistussuhtes. Nad on valitud rahvaesindajad, kellel ei ole tööandjat. Riigikogu liige määratleb ise oma töö- ja puhkeaja korralduse, arvestades ülesandeid, mida ta põhiseadusest tulenevalt peab täitma. Seejuures ei ole riigikogu istungitest osavõtt ainus saadiku liikme töö tegemise viis, vaid üks paljudest. Riigikogul on 101 liiget. Iga liige täidab oma ülesandeid seni, kuni tema volitused kas lõpevad või peatuvad. Puhkus ei sobitu sellesse pilti, sest kui tavatöötaja või ametnik on puhkuse ajal vabastatud oma tööülesannete täitmisest, siis riigikogu liikme staatust ei saa peatada.

Kui tavapärases töö- või teenistussuhtes on ära määratud töö, mida töötaja peab tegema, siis riigikogu liikme puhul ei ole võimalik määratleda, millised on tööülesanded, mille täitmise eest talle palka makstakse või täitmata jätmise eest palka vähendatakse. Seetõttu ei ole palga maksmine seotud ka istungitest osavõtuga.

Kuigi seadus ei näe ette riigikogu liikme puhkust ega ka palgast loobumise võimalust, oli selle eelmiste koosseisude jooksul juhtumeid, kus riigikogulane esitas juhatusele avalduse palgast loobumiseks põhjusel, et ta ei võta osa istungeist. Toetudes riigikogu kantselei juriidilise teenistuse arvamusele, asus riigikogu eelmise koosseisu juhatus k.a veebruarikuus seisukohale, et riigikogu liikme staatuse seaduse mõttega ei ole kooskõlas, kui ta palgast loobub, ning et riigikogu XIII koosseisu volituste ajal tuleks palgata puhkuse avaldused jätta rahuldamata. Sellega lõi juhatus riigikogu liikmete jaoks selguse, kuidas toimida, arvestades nende staatuse seaduses sätestatut. Juhatuse otsus lähtub riigikogu liikme staatuse ja töö eripärast, nii nagu see tuleneb põhiseadusest ja teistest seadustest."

Mida ütleb Heidy Purga kohta Indrek Tarand?

"Et kas Stig ja Elina said 7. koha tänu proua Purga Viinis viibimisele või hoopis selle kiuste? Kõrvalseisjana ma sellele olulisele küsimusele vastata ei oska," kommenteerib eurosaadik Indrek Tarand.

"Üldjoontes on nii, et parlamendi liikmeks olemine on täitsa suur vastutus ja kõik muud tegevused peab allutama parlamendi prioriteetidele. Tuleb mõistagi ette ka erandlikke olukordi, elu ongi erandlikkustest tulvil. Ma olen alati jaganud Allar Jõksi seisukohta, et riigikogu liige ei tohiks olla riigiettevõtte nõukogus, sealhulgas eriti mitte ERRi nõukogus."

Riigikogu liige ei ole kohustatud esitama kantseleile töövõimetuslehte, ütleb riigikogu kommunikatsioonijuht Urmas Seaver. Ta lisab, et riigikogu liikme palga maksmine lõpetatakse, kui tema volitused lõpevad või peatuvad. Vastavalt riigikogu liikme staatuse seadusele saab saadik peatada oma volitused ka näiteks ajutise töövõimetuse korral, kuid volituste peatamise tähtaeg ei või olla seejuures lühem kui kolm kuud.

Samal teemal

23.04.2015
Heidy Purga rabab kahel rindel
22.04.2015
ÕHTULEHE VIDEO | Heidy Purga Viinis: ma lõpetan oma poolelijäänud tööd
12.04.2015
Mida arvavad poliitikud telerimaksu kehtestamisest?
30.02.2015
ÕHTULEHE VIDEO | Värske rahvasaadik Heidy Purga: muusikat ma ei hülga